+

Η.Π.Α > Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1981 - 2018)

Ποικιλία
534
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10¢25¢50¢$1Έτος
10¢ - 50¢ - 2018
10¢ - 50¢ - 2017
10¢ - 50¢ - 2016
10¢ - 50¢ - 2015
10¢ - 50¢ - 2014
10¢ - 50¢ - 2013
10¢ - 50¢ - 2012
10¢ - 50¢ - 2011
10¢ - 50¢ - 2010
 - 10¢ - 50¢ - 2009
10¢ - 50¢$12008
10¢ - 50¢$12007
10¢ - 50¢$12006
 - 10¢ - 50¢$12005
 - 10¢ - 50¢$12004
10¢ - 50¢$12003
10¢ - 50¢$12002
10¢ - 50¢$12001
10¢ - 50¢$12000
10¢ - 50¢$11999
10¢25¢50¢ - 1998
10¢25¢50¢ - 1997
10¢25¢50¢ - 1996
10¢25¢50¢ - 1995
10¢25¢50¢ - 1994
10¢25¢50¢ - 1993
10¢25¢50¢ - 1992
10¢25¢50¢ - 1991
10¢25¢50¢ - 1990
10¢25¢50¢ - 1989
10¢25¢50¢ - 1988
10¢25¢50¢ - 1987
10¢25¢50¢ - 1986
10¢25¢50¢ - 1985
10¢25¢50¢ - 1984
10¢25¢50¢ - 1983
10¢25¢50¢ - 1982
10¢25¢50¢$11981
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 1 Ντάιμ
25¢ - ¼ Δολάριο
50¢ - ½ Δολάριο
$1 - 1 Δολάριο
uCoin