+

Η.Π.Α > Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1951 - 1980)

Ποικιλία
357
Έτος10¢25¢50¢$1Έτος
10¢25¢50¢$11980
10¢25¢50¢$11979
10¢25¢50¢$11978
10¢25¢50¢$11977
10¢ -  -  - 1976
10¢ -  -  - 1975
10¢25¢50¢$11974
10¢25¢50¢$11973
10¢25¢50¢$11972
10¢25¢50¢$11971
10¢25¢50¢ - 1970
10¢25¢50¢ - 1969
10¢25¢50¢ - 1968
10¢25¢50¢ - 1967
10¢25¢50¢ - 1966
10¢25¢50¢ - 1965
10¢25¢50¢ - 1964
10¢25¢50¢ - 1963
10¢25¢50¢ - 1962
10¢25¢50¢ - 1961
10¢25¢50¢ - 1960
10¢25¢50¢ - 1959
10¢25¢50¢ - 1958
10¢25¢50¢ - 1957
10¢25¢50¢ - 1956
10¢25¢50¢ - 1955
10¢25¢50¢ - 1954
10¢25¢50¢ - 1953
10¢25¢50¢ - 1952
10¢25¢50¢ - 1951
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 1 Ντάιμ
25¢ - ¼ Δολάριο
50¢ - ½ Δολάριο
$1 - 1 Δολάριο
uCoin