+

Σοβιετική Ένωση > Σοβιετική Ένωση (1924 - 1958)

Ποικιλία
10
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½k1k2k3k5k10k15k20k50k1RΈτος
 - 1k2k3k5k10k15k20k50k1R1958
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1957
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1956
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1955
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1954
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1953
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1952
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1951
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1950
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1949
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1948
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1946
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1945
 -  -  -  -  - 10k15k20k -  - 1944
 -  -  - 3k5k10k15k20k -  - 1943
 -  -  -  -  - 10k15k20k -  - 1942
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1941
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1940
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1939
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1938
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1937
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1936
 - 1k/new
1k/old
2k/new
2k/old
3k/new
3k/old
5k/new
5k/old
10k15k20k -  - 1935
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1934
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1933
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1932
 - 1k2k3k5k10k
10k/Ag
15k
15k/Ag
20k
20k/Ag
 -  - 1931
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1930
 - 1k2k3k5k10k15k20k -  - 1929
½k1k2k3k5k10k15k20k -  - 1928
½k1k2k3k5k10k15k20k50k - 1927
 - 1k2k3k5k -  -  - 50k - 1926
½k1k2k -  - 10k15k20k50k - 1925
 - 1k2k3k5k10k15k20k50k1R1924
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
½k - 1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
3k - 3 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Κοπέκ (καπίκια)
15k - 15 Κοπέκ (Καπίκια)
20k - 20 Κοπέκ (Καπίκια)
50k - 50 Κοπέκ (Καπίκια)
50k - 1 poltinnik
1R - 1 Ρούβλι
uCoin