+

Βατικανό > Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' (1979 - 2001)

ΈτοςL10L20L50L100L200L500L1000Έτος
L10L20L50L100L200L500L1000MMIMMI
L10L20L50L100L200L500L1000MMMM
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCIXMCMXCIX
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCVIIIMCMXCVIII
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCVIIMCMXCVII
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCVIMCMXCVI
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCVMCMXCV
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCIVMCMXCIV
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCIIIMCMXCIII
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCIIMCMXCII
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCIMCMXCI
L10L20L50L100L200L500L1000MCMXCMCMXC
L10L20L50L100L200L500L1000MCMLXXXIXMCMLXXXIX
L10L20L50L100L200L500L1000MCMLXXXVIIIMCMLXXXVIII
L10L20L50L100L200L500L1000MCMLXXXVIIMCMLXXXVII
L10L20L50L100L200L500L1000MCMLXXXVIMCMLXXXVI
L10L20L50L100L200L500L1000MCMLXXXVMCMLXXXV
L10L20L50L100L200L500L1000MCMLXXXIVMCMLXXXIV
L10L20L50L100L200L500L1000/▲
L1000/■
MCMLXXXIIIMCMLXXXIII
L10L20L50L100L200L500L1000MCMLXXXIIMCMLXXXII
L10L20L50L100L200L500 - MCMLXXXIMCMLXXXI
L10L20L50L100L200L500 - MCMLXXXMCMLXXX
L10L20L50L100L200L500 - MCMLXXIXMCMLXXIX
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
L10 - 10 Λίρες
L20 - 20 Λίρες
L50 - 50 Λίρες
L100 - 100 Λίρες
L200 - 200 Λίρες
L500 - 500 Λίρες
L1000 - 1000 Λίρες
uCoin