+

Βατικανό > Πάπας Πίος ΙΒ' (1939 - 1958)

Ποικιλία
12
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5c10c20c50cL1L2L5L10L20L50L100L500Έτος
 -  -  -  - L1L2L5L10L20L50L100/Au
L100/St
L500MCMLVIIIMCMLVIII
 -  -  -  - L1L2L5L10L20L50L100 - MCMLVIIMCMLVII
 -  -  -  - L1L2L5L10 - L50L100 - MCMLVIMCMLVI
 -  -  -  - L1L2L5L10 - L50L100/Au
L100/St
 - MCMLVMCMLV
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - L100 - MCMLIVMCMLIV
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMLIIIMCMLIII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMLIIMCMLII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMLIMCMLI
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMLMCML
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIXMCMXLIX
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVIIIMCMXLVIII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVIIMCMXLVII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVIMCMXLVI
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVMCMXLV
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIVMCMXLIV
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIIIMCMXLIII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIIMCMXLII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLIMCMXLI
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLMCMXL
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXXXIXMCMXXXIX
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
10c - 10 Σεντέσιμι
20c - 20 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
L1 - 1 Λίρα
L2 - 2 Λίρες
L5 - 5 Λίρες
L10 - 10 Λίρες
L20 - 20 Λίρες
L50 - 50 Λίρες
L100 - 100 Λίρες
L500 - 500 Λίρες
uCoin