+

Βατικανό > Πάπας Πίος ΙΒ' (1939 - 1958)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος5c10c20c50cL1L2L5L10L20L50L100L500Έτος
 -  -  -  - L1L2L5L10L20L50L100/StL500MCMLVIIIMCMLVIII
 -  -  -  - L1L2L5L10L20L50L100 - MCMLVIIMCMLVII
 -  -  -  - L1L2L5L10 - L50L100 - MCMLVIMCMLVI
 -  -  -  - L1L2L5L10 - L50L100/St - MCMLVMCMLV
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  -  -  - MCMLIIIMCMLIII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  -  -  - MCMLIIMCMLII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  -  -  - MCMLIMCMLI
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  -  -  - MCMLMCML
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLIXMCMXLIX
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLVIIIMCMXLVIII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLVIIMCMXLVII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLVIMCMXLVI
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLVMCMXLV
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLIVMCMXLIV
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLIIIMCMXLIII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLIIMCMXLII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLIMCMXLI
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLMCMXL
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXXXIXMCMXXXIX
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
10c - 10 Σεντέσιμι
20c - 20 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
L1 - 1 Λίρα
L2 - 2 Λίρες
L5 - 5 Λίρες
L10 - 10 Λίρες
L20 - 20 Λίρες
L50 - 50 Λίρες
L100 - 100 Λίρες
L500 - 500 Λίρες
uCoin