+

Βατικανό > Πάπας Πίος ΙΑ' (1929 - 1938)

Έτος5c10c20c50cL1L2L5L10L100Έτος
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001937
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001936
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001935
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001934
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001933
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001932
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001931
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001930
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001929
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
10c - 10 Σεντέσιμι
20c - 20 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
L1 - 1 Λίρα
L2 - 2 Λίρες
L5 - 5 Λίρες
L10 - 10 Λίρες
L100 - 100 Λίρες
uCoin