+

Βενεζουέλα > Ηνωμένες Πολιτείες της Βενεζουέλας (1879 - 1952)

Ποικιλία
2
Έτος5c12½c⅕Bs¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs10Bs20Bs100BsΈτος
5c12½c - ¼Bs -  -  -  -  -  -  - 1948
5c12½c - ¼Bs½Bs -  -  -  -  -  - 1946
5c12½c - ¼Bs½Bs1Bs2Bs -  -  -  - 1945
5c12½c - ¼Bs½Bs -  -  -  -  -  - 1944
5c12½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1938
5c12½c - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs -  -  - 1936
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs -  -  - 1935
 -  -  -  -  -  - 2Bs - 10Bs -  - 1930
5c12½c - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs -  -  - 1929
5c12½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1927
 -  -  -  -  - 1Bs2Bs5Bs -  -  - 1926
5c12½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1925
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs -  -  - 1924
 -  -  -  -  -  - 2Bs -  -  -  - 1922
5c -  - ¼Bs½Bs1Bs - 5Bs -  -  - 1921
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs -  -  - 1919
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1915
 -  -  -  -  -  - 2Bs -  -  -  - 1913
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs - 20Bs - 1912
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs - 20Bs - 1911
 -  -  -  -  -  -  - 5Bs - 20Bs - 1910
 -  -  -  -  -  - 2Bs5Bs - 20Bs - 1905
 -  -  -  -  -  - 2Bs5Bs - 20Bs - 1904
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs -  -  - 1903
 -  -  -  -  -  - 2Bs5Bs -  -  - 1902
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs - 5Bs -  -  - 1901
 -  -  - ¼Bs½Bs1Bs2Bs5Bs -  -  - 1900
5c12½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1896
 -  -  - ¼Bs -  - 2Bs -  -  -  - 1894
 -  -  -  - ½Bs1Bs -  -  -  -  - 1893
 -  -  -  - ½Bs1Bs2Bs5Bs -  - 100Bs1889
 -  -  -  - ½Bs1Bs2Bs5Bs - 20Bs100Bs1888
 -  -  -  - ½Bs1Bs2Bs5Bs - 20Bs100Bs1887
 -  -  -  - ½Bs1Bs2Bs5Bs - 20Bs100Bs1886
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Bs - 1880
 -  - ⅕Bs - ½Bs1Bs2Bs5Bs - 20Bs - 1879
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπολιβάρ = 100 Σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
12½c - 12,5 Σεντίμος
⅕Bs - 1/2 Μπολιβάρ
¼Bs - 1/4 Μπολιβάρ
½Bs - 1/2 Μπολιβάρ
1Bs - 1 Μπολιβάρ
2Bs - 2 Μπολιβάρες
5Bs - 5 Μπολιβάρες
10Bs - 10 Μπολιβάρες
20Bs - 20 Μπολιβάρες
100Bs - 100 Μπολιβάρες
uCoin