+

Βενεζουέλα > Μπολιβαριανή Δημοκρατία (2000 - 2006)

Έτος10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs1000BsΈτος
 -  -  -  -  - 1000Bs2005
10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs - 2004
10Bs20Bs50Bs100Bs -  - 2002
10Bs/Ni
10Bs/Zn
20Bs/Ni
20Bs/Zn
50Bs100Bs -  - 2001
10Bs20Bs50Bs -  -  - 2000
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπολιβάρ = 100 Σεντίμος
10Bs - 10 Μπολιβάρες
20Bs - 20 Μπολιβάρες
50Bs - 50 Μπολιβάρες
100Bs - 100 Μπολιβάρες
500Bs - 500 Μπολιβάρες
1000Bs - 1000 Μπολιβάρες
uCoin