+

Βενεζουέλα > Μπολιβαριανή Δημοκρατία (2007 - 2016)

Έτος1c5c10c12½c25c50c1Bs10Bs50Bs100BsΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 10Bs50Bs100Bs2016
 -  - 10c -  - 50c1Bs -  -  - 2012
1c5c10c - 25c50c1Bs -  -  - 2009
1c5c10c12½c25c50c1Bs -  -  - 2007
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπολιβάρ = 100 Σεντίμος
1c - 1 Σεντίμο
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
12½c - 12,5 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1Bs - 1 Μπολιβάρ
10Bs - 10 Μπολιβάρες
50Bs - 50 Μπολιβάρες
100Bs - 100 Μπολιβάρες
uCoin