+

Βενεζουέλα > Δημοκρατία της Βενεζουέλας (1953 - 1999)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5c10c12½c25c50c1Bs2Bs5Bs10Bs20Bs50Bs100Bs500BsΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Bs50Bs100Bs500Bs1999
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs1998
 -  -  - 25c50c1Bs2Bs5Bs -  -  -  -  - 1990
 -  -  - 25c50c1Bs2Bs5Bs -  -  -  -  - 1989
 -  -  -  - 50c - 2Bs5Bs -  -  -  -  - 1988
 -  -  - 25c -  -  - 5Bs -  -  -  -  - 1987
5c -  -  -  - 1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1986
 -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  -  - 1985
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1983
 -  -  - 25c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1978
5c -  - 25c - 1Bs - 5Bs -  -  -  -  - 1977
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1976
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  - 5Bs -  -  -  -  - 1973
5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
 -  - 12½c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1969
 -  -  -  -  - 1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1967
5c -  - 25c50c1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1965
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1964
 -  -  - 25c50c1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1960
5c - 12½c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1958
 -  -  - 25c50c1Bs -  -  -  -  -  -  - 1954
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπολιβάρ = 100 Σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
12½c - 12,5 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1Bs - 1 Μπολιβάρ
2Bs - 2 Μπολιβάρες
5Bs - 5 Μπολιβάρες
10Bs - 10 Μπολιβάρες
20Bs - 20 Μπολιβάρες
50Bs - 50 Μπολιβάρες
100Bs - 100 Μπολιβάρες
500Bs - 500 Μπολιβάρες
uCoin