+

Βιετνάμ > Βόρειου Βιετνάμ (1945 - 1975)

Έτος
Έτος1x2x5x20x5h1₫2₫Έτος
1x2x5x -  -  -  - 1958
 -  -  -  - 5h1₫2₫1946
 -  -  - 20x -  -  - 1945
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ντόνγκ = 100 Χάο = 100 Ξού
1x - 1 Ξού
2x - 2 Ξού
5x - 5 Ξού
20x - 20 Ξού
5h - 5 Χάο
1₫ - 1 Ντόνγκ
2₫ - 2 Ντόνγκ
uCoin