+

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1967 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c50c$1Έτος
1c5c10c25c50c$11985
1c5c10c25c50c - 1984
1c5c10c25c50c$11983
1c5c10c25c50c$11982
1c5c10c25c50c$11981
1c5c10c25c50c$11980
1c5c10c25c50c$11979
1c5c10c25c50c$11978
1c5c10c25c50c$11977
1c5c10c25c50c$11976
1c5c10c25c50c$11975
1c5c10c25c50c$11974
1c5c10c25c50c - 1973
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
uCoin