+

Δυτικό Κονγκό > Φράγκο Κεντρικής Αφρικής (1971 - 2016)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος100₣500₣Έτος
100₣ - 1990
 - 500₣1986
100₣500₣1985
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1975
100₣ - 1972
100₣ - 1971
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
100₣ - 100 Φράγκα
500₣ - 500 Φράγκα
uCoin