+

Δυτική Σαχάρα > Αραβική Δημοκρατία της Σαχάρα (1990 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος50c1P2P5P10P25P50P100P200P500P1000P2000PΈτος
 - 1P2P5P10P25P -  -  -  -  -  - 2018
50c1P2P5P10P25P50P100P200P500P1000P2000P2013
 - 1P2P5P -  -  -  -  -  -  -  - 1992
 -  -  -  -  -  - 50P100P -  -  -  - 1990
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1P - 1 Πεσέτα
2P - 2 Πεσέτες
5P - 5 Πεσέτες
10P - 10 Πεσέτες
25P - 25 Πεσέτες
50P - 50 Πεσέτες
100P - 100 Πεσέτες
200P - 200 Πεσέτες
500P - 500 Πεσέτες
1000P - 1000 Πεσέτες
2000P - 2000 Πεσέτες
uCoin