+

Υεμένη > Δημοκρατία της Υεμένης (1993 - 2015)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος1R5R10R20RΈτος
 -  - 10R - ٢٠٠٩٢٠٠٩
 -  -  - 20R٢٠٠٦٢٠٠٦
 - 5R - 20R٢٠٠٤٢٠٠٤
 -  - 10R - ٢٠٠٣٢٠٠٣
 - 5R -  - ٢٠٠١٢٠٠١
 - 5R -  - ٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  - 10R - ١٩٩٥١٩٩٥
1R5R -  - ١٩٩٣١٩٩٣
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 100 Φίλς
1R - 1 Ριάλ
5R - 5 Ριάλ
10R - 10 Ριάλ
20R - 20 Ριάλ
uCoin