+

Νότια Υεμένη > Λαική Δημοκρατία (1965 - 1990)

Έτος2.5f5f10f25f50f100f250fΈτος
 - 5f - 25f50f -  - ١٤٠٤١٤٠٤
 -  -  - 25f -  -  - 1982
 -  - 10f -  - 100f250f١٤٠١١٤٠١
 -  -  - 25f50f -  - ١٣٩٩١٣٩٩
 -  -  - 25f50f -  - ١٣٩٧١٣٩٧
 -  -  - 25f50f -  - ١٣٩٦١٣٩٦
2.5f5f -  -  -  -  - ١٣٩٣١٣٩٣
 - 5f -  -  -  -  - ١٣٩١١٣٩١
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δηνάριο = 1000 Φίλς
2.5f - 2,5 Φίλς
5f - 5 Φίλς
10f - 10 Φίλς
25f - 25 Φίλς
50f - 50 Φίλς
100f - 100 Φίλς
250f - 250 Φίλς
uCoin