+

Υεμένη > Αραβική Δημοκρατία (1969 - 1993)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1f5f10f25f50f1RΈτος
 -  -  -  -  - 1R١٩٩٣١٩٩٣
 -  -  -  - 50f1R١٩٨٥١٩٨٥
1f5f10f25f50f1R١٩٨٠١٩٨٠
 -  -  - 25f50f - ١٩٧٩١٩٧٩
 -  -  -  -  - 1R١٩٧٦١٩٧٦
1f5f10f25f50f - ١٩٧٤١٩٧٤
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 100 Φίλς
1f - 1 Φίλς
5f - 5 Φίλς
10f - 10 Φίλς
25f - 25 Φίλς
50f - 50 Φίλς
1R - 1 Ριάλ
uCoin