+

Υεμένη > Αραβική Δημοκρατία (1963 - 1969)

Έτος
Έτος1/80R½b1/40R1b1/20R2b1/10R5b2/10R¼R10b20b1RΈτος
 -  - 1/40R -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٤١٣٨٤
 -  - 1/40R -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٣١٣٨٣
1/80R
1/80R/★
½b
½b/★
1/40R1b1/20R2b1/10R5b2/10R¼R10b20b1R١٣٨٢١٣٨٢
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 40 Μπούκσα
½b - ½ Μπούκσα
1b - 1 Μπούκσα
2b - 2 Μπούκσα
5b - 5 Μπούκσα
10b - 10 Μπούκσα
20b - 20 Μπούκσα
1/80R - 1/80 Ριάλ
1/40R - 1/40 Ριάλ
1/20R - 1/20 Ριάλ
1/10R - 1/10 Ριάλ
2/10R - 2/10 Ριάλ
¼R - ¼ Ριάλ
1R - 1 Ριάλ
uCoin