+

Ζάμπια > Δημοκρατία της Ζάμπια (2012 - 2017)

Έτος5n10n50nK1Έτος
5n10n50nK12017
5n10n50nK12016
5n10n50nK12015
5n - 50nK12014
5n - 50nK12013
5n10n50nK12012
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κβάτσα = 100 Νγκβέ
5n - 5 Νγκβέ
10n - 10 Νγκβέ
50n - 50 Νγκβέ
K1 - 1 Κβάτσα
uCoin