+

Ζάμπια > Δημοκρατία της Ζάμπια (1968 - 2011)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1n2n5n10n20n25n50nK1K5K10Έτος
 -  -  -  -  - 25n50nK1K5K101992
 -  -  -  -  -  -  - K1 -  - 1989
 -  -  -  - 20n -  -  -  -  - 1988
 -  - 5n10n20n -  -  -  -  - 1987
1n2n - 10n20n - 50n -  -  - 1983
1n2n5n10n -  -  -  -  -  - 1982
1n2n5n10n20n - 50n -  -  - 1978
1n - 5n10n20n - 50n -  -  - 1972
1n -  -  -  -  -  -  -  -  - 1969
1n2n5n10n20n -  -  -  -  - 1968
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κβάτσα = 100 Νγκβέ
1n - 1 Νγκβέ
2n - 2 Νγκβέ
5n - 5 Νγκβέ
10n - 10 Νγκβέ
20n - 20 Νγκβέ
25n - 25 Νγκβέ
50n - 50 Νγκβέ
K1 - 1 Κβάτσα
K5 - 5 Κβάτσα
K10 - 10 Κβάτσα
uCoin