+

Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής > Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής (1874 - 1902)

Έτος1p3p6p1s2s2½s5s£½£1Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  - £11900
 -  -  -  -  -  -  -  - £11899
1p -  -  -  -  -  -  - £11898
 - 3p6p1s2s2½s - £½£11897
 - 3p6p1s2s2½s - £½£11896
 - 3p6p1s2s2½s - £½£11895
1p3p6p1s2s2½s - £½£11894
1p3p6p1s2s2½s - £½£11893
1p3p6p1s2s2½s5s£½£11892
 -  -  -  -  -  -  -  - £11874
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 20 Σελίνια = 240 Πένες
1p - 1 Πέννα
3p - 3 Πέννες
6p - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια
2½s - 2,5 Σελλίνια
5s - 5 Σελίνια
£½ - ½ Λίρα
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
uCoin