Γιουγκοσλαβία
×
Χώρα
Σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία
1945 - 1992
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Χώρα: Γιουγκοσλαβία > Σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία (1945-1992)  | Εύρεση 

Γιουγκοσλαβία>1945 - 1992|Σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία

 Χρονική Περίοδος
Γιουγκοσλαβία 5 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Πάρα - reverse5 Πάρα 1965
Ορείχαλκος, 1.56g, ø 16mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.40
Γιουγκοσλαβία 5 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Πάρα - reverse5 Πάρα 1965-1981
Ορείχαλκος, 1.56g, ø 16mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.16
Γιουγκοσλαβία 10 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 10 Πάρα - reverse10 Πάρα 1965-1981
Ορείχαλκος, 2.97g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Γιουγκοσλαβία 10 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 10 Πάρα - reverse10 Πάρα 1990-1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 3.13g, ø 18.01mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.13
Γιουγκοσλαβία 20 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 20 Πάρα - reverse20 Πάρα 1965-1981
Ορείχαλκος, 4g, ø 23.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.13
Γιουγκοσλαβία 20 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 20 Πάρα - reverse20 Πάρα 1990-1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 3.8g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Γιουγκοσλαβία 25 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 25 Πάρα - reverse25 Πάρα 1982-1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.3g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.32
Γιουγκοσλαβία 50 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Πάρα - reverse50 Πάρα 1945
Ψευδάργυρος, 2g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.05
Γιουγκοσλαβία 50 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Πάρα - reverse50 Πάρα 1953
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.59
Γιουγκοσλαβία 50 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Πάρα - reverse50 Πάρα 1965-1978
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 6.18g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.13
Γιουγκοσλαβία 50 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Πάρα - reverse50 Πάρα 1979-1981
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 6.18g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.25
Γιουγκοσλαβία 50 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Πάρα - reverse50 Πάρα 1982-1984
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.85g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.18
Γιουγκοσλαβία 50 Πάρα - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Πάρα - reverse50 Πάρα 1990-1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 4.6g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.13
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1945
Ψευδάργυρος, 3g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.87
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1953
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 19.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1963
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 19.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.18
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1965
Χαλκονικέλιο, 3.9g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.19
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1968
Χαλκονικέλιο, 3.9g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1973-1981
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.11
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1982-1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.6g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.11
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1990-1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 6g, ø 24mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.15
Γιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - reverse2 Δηνάρια 1945
Ψευδάργυρος, 4.1g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.73
Γιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - reverse2 Δηνάρια 1953
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 22.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.15
Γιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - reverse2 Δηνάρια 1963
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 22.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.57
Γιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - reverse2 Δηνάρια 1971-1981
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.9g, ø 24.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.11
Γιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - reverse2 Δηνάρια 1982-1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.3g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.12
Γιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - reverse2 Δηνάρια 1990-1992
Χαλκονικέλιο, 6.9g, ø 24.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.60
Γιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - reverse5 Δηνάρια 1945
Ψευδάργυρος, 6g, ø 26.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.39
Γιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - reverse5 Δηνάρια 1953
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 24.6mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.12
Γιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - reverse5 Δηνάρια 1963
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 24.6mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.36
Γιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - reverse5 Δηνάρια 1971-1981
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 6.9g, ø 27.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.18
Γιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - reverse5 Δηνάρια 1982-1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5.5g, ø 24mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.12
Γιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 5 Δηνάρια - reverse5 Δηνάρια 1990-1992
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 8.7g, ø 27.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.43
Γιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - reverse10 Δηνάρια 1955
Χαλκοαλουμίνιο, 3.1g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.19
Γιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - reverse10 Δηνάρια 1963
Χαλκοαλουμίνιο, 3.1g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Γιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - reverse10 Δηνάρια 1976-1981
Χαλκονικέλιο, 9.8g, ø 30mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.18
Γιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - reverse10 Δηνάρια 1982-1988
Χαλκονικέλιο, 5.2g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.12
Γιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 10 Δηνάρια - reverse10 Δηνάρια 1988-1989
Ορείχαλκος, 2.66g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Γιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - reverse20 Δηνάρια 1955
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.13
Γιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - reverse20 Δηνάρια 1963
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.15
Γιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - reverse20 Δηνάρια 1985-1987
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 6.5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.22
Γιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 20 Δηνάρια - reverse20 Δηνάρια 1988-1989
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.35
Γιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - reverse50 Δηνάρια 1955
Χαλκοαλουμίνιο, 6g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.26
Γιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - reverse50 Δηνάρια 1963
Χαλκοαλουμίνιο, 6g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 6.81
Γιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - reverse50 Δηνάρια 1985-1988
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.6g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.19
Γιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 50 Δηνάρια - reverse50 Δηνάρια 1988-1989
Ορείχαλκος, 4g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.24
Γιουγκοσλαβία 100 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 100 Δηνάρια - reverse100 Δηνάρια 1985-1988
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 8.7g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.23
Γιουγκοσλαβία 100 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 100 Δηνάρια - reverse100 Δηνάρια 1988-1989
Ορείχαλκος, 5.5g, ø 24.1mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Γιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - obverseΓιουγκοσλαβία 1 Δηνάριο - reverse1 Δηνάριο 1976
ΦΑΟ
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.53
Γιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - obverseΓιουγκοσλαβία 2 Δηνάρια - reverse2 Δηνάρια 1970
ΦΑΟ
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.9g, ø 24.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.56

uCoin