Κατάλογος Νομισμάτων

  • Συνολο Χωρών
  • Ευρώπη
  • Αμερική
  • Ασία
  • Αφρική
  • Αυστραλία και Ωκεανία
  • Ιστορικά Κράτη
Latest updates
09 hrs5 Τολάρεφ, 199610 hrs10 Σέν, 1993-201411 hrs10 Πέσος, 201812 hrs2 Μπίρρ, 198212 hrs100 Αφγκάνις, 199015 hrs2 kharub, 1872-187318 hrs100 Ριάλ, 185618 hrs100 Ριάλ, 185618 hrs100 Ριάλ, 186018 hrs80 Ριάλ, 185618 hrs50 Ριάλ, 185618 hrs50 Ριάλ, 186018 hrs40 Ριάλ, 185618 hrs25 Ριάλ, 185718 hrs25 Ριάλ, 186018 hrs20 Ριάλ, 185618 hrs10 Ριάλ, 185618 hrs10 Ριάλ, 185618 hrs5 Ριάλ, 184718 hrs5 Ριάλ, 184918 hrs5 Ριάλ, 185618 hrs5 Ριάλ, 185618 hrs4 Ριάλ, 185618 hrs3 Ριάλ, 185618 hrs2 Ριάλ, 184718 hrs2 Ριάλ, 185118 hrs2 Ριάλ, 185618 hrs2 Ριάλ, 186018 hrs1 Ριάλ, 185618 hrs8 kharub, 185818 hrs8 kharub, 186018 hrs4 kharub, 185818 hrs13 nasri, 185618 hrs2 kharub, 185718 hrs2 kharub, 186018 hrs2 kharub, 185718 hrs6 nasri, 184718 hrs6 nasri, 185618 hrs3¼ nasri, 185618 hrs3 nasri, 184718 hrs1 nasri, 184718 hrs1 falus, 184721 hrs2 Δολάρια, 2012-201821 hrs1 Δολάριο, 201821 hrs50 Σέντς, 201821 hrs25 Σεντς, 201821 hrs10 Σέντς, 2003-201821 hrs5 Σέντς, 2003-201823 hrs250 Φράγκα, 197623 hrs250 Φράγκα, 197623 hrs1 Σοβερέιν, 191823 hrs1 Σοβερέιν, 1918Feb 205 Χρύβνιας, 2018Feb 2010 Ευρώ, 2014Feb 201/2 Ρουπία, 1912-1936Feb 201/2 Ρουπία, 1911Feb 201/4 Ρουπία, 1912-1936Feb 201/4 Ρουπία, 1911Feb 201 Αννα, 1912-1936Feb 201/4 Αννα, 1911Feb 202 Αννας, 1918-1936Feb 201/2 Πίς, 1912-1936Feb 201/12 Αννα, 1912-1936Feb 201 Ρουπία, 1912-1922Feb 204 Αννα, 1919-1921Feb 208 Αννας, 1919-1920Feb 201 Ρουπία, 1911Feb 1950 Σέν, 2017Feb 1920 Σέν, 2017Feb 1910 Σέν, 2017Feb 195 Σέν, 2017Feb 191 Σέν, 2017Feb 191 Δολάριο, 2008Feb 195 Δολάρια, 2012Feb 195 Δολάρια, 2012Feb 195 Δολάρια, 2017Feb 1915 Ευρώ, 2017Feb 1910 Ευρώ, 2017Feb 1910 Λέβα, 2006Feb 19200 Κορούν (Κορώνες), 2004Feb 19500 Φιορίνια, 1985Feb 191 Δολάριο, 2018Feb 1950 Δολάρια, 1991Feb 195 Δολάρια, 2012Feb 1910 Δολάρια, 2012Feb 191 Ρούβλι, 2017Feb 191 Φράγκο, 1920-1930Feb 1950 Σεντίμς, 1921-1929Feb 1910 Ευρώ, 2009Feb 1910 Γιέν, 2017Feb 194 Ριάλ, 1876Feb 194 Ριάλ, 1876Feb 192 Ριάλ, 1876Feb 192 Ριάλ, 1876Feb 191 Ριάλ, 1876Feb 191 Ριάλ, 1876Feb 198 kharub, 1876Feb 198 kharub, 1876Feb 19100 Εσκούδος, 1997Feb 19100 Ριάλ, 1863-1870Feb 19100 Ριάλ, 1860Feb 19100 Ριάλ, 1856-1858Feb 19100 Ριάλ, 1856Feb 1980 Ριάλ, 1856Feb 1950 Ριάλ, 1880Feb 1950 Ριάλ, 1864-1876Feb 1950 Ριάλ, 1860Feb 1950 Ριάλ, 1856-1859Feb 1940 Ριάλ, 1856Feb 1925 Ριάλ, 1877-1880Feb 1925 Ριάλ, 1876Feb 1925 Ριάλ, 1862-1874Feb 1925 Ριάλ, 1860Feb 1925 Ριάλ, 1857-1859Feb 1920 Ριάλ, 1856Feb 1910 Ριάλ, 1878Feb 1910 Ριάλ, 1864-1871Feb 1910 Ριάλ, 1856-1858Feb 1910 Ριάλ, 1856Feb 195 Ριάλ, 1877Feb 195 Ριάλ, 1871-1875Feb 195 Ριάλ, 1865-1876Feb 195 Ριάλ, 1865Feb 195 Ριάλ, 1856-1858Feb 195 Ριάλ, 1856-1859Feb 195 Ριάλ, 1849-1855Feb 195 Ριάλ, 1847-1848Feb 194 Ριάλ, 1877-1880Feb 194 Ριάλ, 1876-1877Feb 194 Ριάλ, 1875Feb 194 Ριάλ, 1871-1876Feb 194 Ριάλ, 1856Feb 193 Ριάλ, 1871Feb 193 Ριάλ, 1856Feb 192 Ριάλ, 1877-1880Feb 192 Ριάλ, 1876-1877Feb 192 Ριάλ, 1870-1876Feb 192 Ριάλ, 1865Feb 192 Ριάλ, 1863-1868Feb 192 Ριάλ, 1860Feb 192 Ριάλ, 1856Feb 192 Ριάλ, 1851Feb 192 Ριάλ, 1847-1848Feb 191 Ριάλ, 1877-1881Feb 195 Σεντάβος, 1937-1974Feb 191 Ριάλ, 1876-1877Feb 191 Ριάλ, 1870-1876Feb 191 Ριάλ, 1863-1870Feb 191 Ριάλ, 1862Feb 191 Ριάλ, 1856-1857Feb 198 kharub, 1877-1881Feb 198 kharub, 1876-1877Feb 198 kharub, 1870-1876Feb 198 kharub, 1865-1870Feb 198 kharub, 1865Feb 198 kharub, 1860-1861Feb 198 kharub, 1858-1859Feb 194 kharub, 1865-1867Feb 194 kharub, 1858-1859Feb 1913 nasri, 1856-1859Feb 192 kharub, 1876Feb 192 kharub, 1867Feb 192 kharub, 1865Feb 192 kharub, 1860Feb 192 kharub, 1857-1860Feb 192 kharub, 1857-1860Feb 1925 Εσκούδος, 1977Feb 1920 Εσκούδος, 1966Feb 193 Ρούβλια, 2014Feb 191 Πέσο, 1982Feb 191 Νέο Σεκέλ, 1992Feb 191 riyal, 1935-1951
uCoin