Ερυθρέα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ερυθρέα - Κατάλογος Νομισμάτων

Ερυθρέα>Νάκφα|1997 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Ερυθρέα 1 Σέντ - obverseΕρυθρέα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1997
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.2g, ø 17mm
KM# 43
Τιμή: 0.88
Ερυθρέα 5 Σέντς - obverseΕρυθρέα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1997
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.7g, ø 18.9mm
KM# 44
Τιμή: 0.75
Ερυθρέα 10 Σέντς - obverseΕρυθρέα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1997
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.3g, ø 20.95mm
KM# 45
Τιμή: 0.87

Ερυθρέα 25 Σεντς - obverseΕρυθρέα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1997
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.8g, ø 23mm
KM# 46
Τιμή: 0.82
Ερυθρέα 50 Σέντς - obverseΕρυθρέα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1997
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.8g, ø 24.95mm
KM# 47
Τιμή: 1.17
Ερυθρέα 100 Σέντς - obverseΕρυθρέα 100 Σέντς - reverse
100 Σέντς
1997
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 10.3g, ø 26.2mm
KM# 48
Τιμή: 1.47

Ερυθρέα>Δολάριο|1993 - 1997
 Χρονική Περίοδος

Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1993
Triceratops
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 10
Τιμή: 8.14
Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1993
Pteranodon
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 14
Κοπή
No ImageNo Image
1 Δολάριο
1993
Ankylosaurus
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 13
Τιμή: 9.31

Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1993
Independence Day
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 6
Τιμή: 12.02
Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1994
Black and White Colobus Monkey
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 17
Τιμή: 6.8
Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1994
Cheetah
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 15
Τιμή: 6.51

Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1994
Ρινόκερος
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 16
Τιμή: 8.76
Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1995
Cape Eagle Owl
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 31
Τιμή: 7.08
Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1995
Lions
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 28
Τιμή: 5.84

Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1996
Lanner Falcon
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 37
Τιμή: 7.15
Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1996
Wattled Cranes
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 34
Τιμή: 6.89
Ερυθρέα 1 Δολάριο - obverseΕρυθρέα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1997
Ιουρασικό πάρκο
Χαλκονικέλιο, 28.4g, ø 38.8mm
KM# 40
Τιμή: 5.82

uCoin