Νότιος Αφρική
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νότιος Αφρική - Κατάλογος Νομισμάτων

Νότιος Αφρική>Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής|1961 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Νότιος Αφρική 1/2 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1/2 Σέντ - reverse
1/2 Σέντ
1961 - 1964
Ορείχαλκος, 5.6g, ø 25.5mm
KM# 56
Τιμή: 0.42
Νότιος Αφρική 1/2 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1/2 Σέντ - reverse
1/2 Σέντ
1970 - 1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16.3mm
KM# 81
Τιμή: 0.35
Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1961 - 1964
Ορείχαλκος, 9.42g, ø 31mm
KM# 57
Τιμή: 1.09

Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19mm
KM# 65.1
Τιμή: 0.17
Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19mm
KM# 65.2
Τιμή: 0.23
Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1970 - 1989
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19mm
KM# 82
Τιμή: 0.13

Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1990 - 1995
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.5g, ø 15mm
KM# 132
Τιμή: 0.14
Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1996
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.5g, ø 15mm
KM# 158
Τιμή: 0.19
Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1997 - 2000
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.5g, ø 15mm
KM# 170
Τιμή: 0.12

Νότιος Αφρική 1 Σέντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2000 - 2001
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.5g, ø 15mm
KM# 221
Τιμή: 0.39
Νότιος Αφρική 2 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 22.45mm
KM# 66.2
Τιμή: 0.24
Νότιος Αφρική 2 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 22.45mm
KM# 66.1
Τιμή: 0.28

Νότιος Αφρική 2 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1970 - 1990
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 22.45mm
KM# 83
Τιμή: 0.16
Νότιος Αφρική 2 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1990 - 1995
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3g, ø 18mm
KM# 133
Τιμή: 0.17
Νότιος Αφρική 2 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1996 - 2000
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3g, ø 18mm
KM# 159
Τιμή: 0.21

Νότιος Αφρική 2 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
2000 - 2001
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3g, ø 18mm
KM# 222
Τιμή: 0.23
Νότιος Αφρική 2,5 Σεντ - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σεντ - reverse
2,5 Σεντ
1961 - 1964
Ασήμι 0.500, 1.41g, ø 16.3mm
KM# 58
Τιμή: 1.31
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1961 - 1964
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.35mm
KM# 59
Τιμή: 1.97

Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Νικέλιο, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.1
Τιμή: 0.44
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Νικέλιο, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.2
Τιμή: 0.41
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1970 - 1989
Νικέλιο, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 84
Τιμή: 0.17

Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1990 - 1995
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 134
Τιμή: 0.17
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1996 - 2000
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 160
Τιμή: 0.14
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2000 - 2001
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.42g, ø 21mm
KM# 223
Τιμή: 0.17

Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2002
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 268
Τιμή: 0.37
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 324
Τιμή: 0.14
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2004
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 325
Τιμή: 0.22

Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2005
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 291
Τιμή: 0.14
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2006
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 486
Τιμή: 0.14
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2007
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 340
Τιμή: 0.13

Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 440
Τιμή: 0.17
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 464
Τιμή: 0.21
Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2010
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 493
Τιμή: 0.2

Νότιος Αφρική 5 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2011
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 21mm
KM# 500
Τιμή: 0.14
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1961 - 1964
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 60
Τιμή: 3.04
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Νικέλιο, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.1
Τιμή: 0.28

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Νικέλιο, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.2
Τιμή: 0.29
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1970 - 1989
Νικέλιο, 4g, ø 20.7mm
KM# 85
Τιμή: 0.19
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1990 - 1995
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 135
Τιμή: 0.18

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1996 - 2000
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 161
Τιμή: 0.18
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2000 - 2001
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 224
Τιμή: 0.19
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2002
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 269
Τιμή: 0.18

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2003
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 347
Τιμή: 0.1
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2004
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 326
Τιμή: 0.18
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2005
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 292
Τιμή: 0.32

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2006
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 487
Τιμή: 0.23
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2007
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 341
Τιμή: 0.19
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2008
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 441
Τιμή: 0.17

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2009
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 465
Τιμή: 0.26
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2010
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 494
Τιμή: 0.19
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2011
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16mm
KM# 501
Τιμή: 0.02

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2012
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
KM# 530
Τιμή: 0.18
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2013
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
UC# 5
Τιμή: 0.28
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2014
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
UC# 6
Τιμή: 0.16

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2015
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
UC# 13
Τιμή: 0.2
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
UC# 22
Τιμή: 0.29
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
UC# 24
Τιμή: 0.14

Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
UC# 28
Τιμή: 0.17
Νότιος Αφρική 10 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
UC# 29
Τιμή: 1.01
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1961 - 1964
Ασήμι 0.500, 11.3g, ø 29mm
KM# 61
Τιμή: 5.41

Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Νικέλιο, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.2
Τιμή: 0.38
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Νικέλιο, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.1
Τιμή: 0.55
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1970 - 1990
Νικέλιο, 6g, ø 24.2mm
KM# 86
Τιμή: 0.2

Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1990 - 1995
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 136
Τιμή: 0.14
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1996 - 2000
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 162
Τιμή: 0.15
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2000 - 2001
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 225
Τιμή: 0.19

Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2002
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 270
Τιμή: 0.21
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2003 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 327
Τιμή: 0.26
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2004 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 328
Τιμή: 0.2

Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2005
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 293
Τιμή: 0.15
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2006
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 488
Τιμή: 0.2
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2007
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 342
Τιμή: 0.2

Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2008
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 442
Τιμή: 0.27
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2009 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 466
Τιμή: 0.19
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2010 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 495
Τιμή: 0.28

Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2011
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
KM# 502
Τιμή: 0.25
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2014
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
UC# 20
Τιμή: 0.25
Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2015
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
UC# 15
Τιμή: 0.36

Νότιος Αφρική 20 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2018
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.5g, ø 19mm
UC# 31
Κοπή
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1961 - 1964
Ασήμι 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 62
Τιμή: 7.88
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Νικέλιο, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.2
Τιμή: 0.77

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Νικέλιο, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.1
Τιμή: 0.63
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1970 - 1990
Νικέλιο, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 87
Τιμή: 0.52
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1990 - 1995
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 137
Τιμή: 0.25

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1996 - 2000
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 163
Τιμή: 0.2
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2000 - 2001
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 226
Τιμή: 0.12
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2002
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 271
Τιμή: 0.37

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2003
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 330
Τιμή: 0.33
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2004
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 331
Τιμή: 0.24
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2005
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 294
Τιμή: 0.75

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2006
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 489
Τιμή: 0.19
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2007
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 343
Τιμή: 0.29
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2008
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 443
Τιμή: 0.32

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2009
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 467
Τιμή: 0.46
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2010
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 496
Τιμή: 0.26
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2011
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 503
Τιμή: 0.28

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2012
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 554
Τιμή: 0.3
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2013
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
UC# 14
Τιμή: 0.45
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2014
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
UC# 21
Τιμή: 0.41

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2015
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
UC# 16
Τιμή: 0.79
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2016
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
UC# 23
Τιμή: 0.72
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2017
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
UC# 25
Κοπή

Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2018
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
UC# 37
Κοπή
Νότιος Αφρική 50 Σέντς - obverseΝότιος Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2019
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
UC# 30
Τιμή: 2
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
1965 - 1968
Ασήμι 0.800, 15g, ø 32.6mm
KM# 71.1
Τιμή: 5.14

Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
1966 - 1968
SUID-AFRIKA
Ασήμι 0.800, 15g, ø 32.7mm
KM# 71.2
Τιμή: 8.93
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
1977 - 1989
Νικέλιο, 12g, ø 31mm
KM# 88a
Τιμή: 0.61
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
1991 - 1995
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 138
Τιμή: 0.3

Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
1996 - 2000
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 164
Τιμή: 0.24
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2000 - 2001
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 227
Τιμή: 0.31
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2002
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 272
Τιμή: 0.56

Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2003
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 332
Τιμή: 0.34
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2004 - 2016
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 333
Τιμή: 0.2
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2005 - 2017
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 295
Τιμή: 0.53

Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2006
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 490
Τιμή: 0.52
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2007
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 344
Τιμή: 0.51
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2008
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 444
Τιμή: 0.27

Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2009
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 468
Τιμή: 0.46
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2010 - 2012
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 497
Τιμή: 0.48
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2011
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 504
Τιμή: 0.52

Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2013
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
UC# 8
Τιμή: 0.85
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2014
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
UC# 12
Τιμή: 0.42
Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2015
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
UC# 17
Τιμή: 1.79

Νότιος Αφρική 1 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 1 Ράντ - reverse
1 Ράντ
2018
Επινικελωμένος Χαλκός, 4g, ø 20mm
UC# 27
Τιμή: 0.22
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
1989 - 1995
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 139
Τιμή: 0.38
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
1996 - 2000
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 165
Τιμή: 0.4

Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2000 - 2001
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 228
Τιμή: 0.64
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2002
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 273
Τιμή: 0.54
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2003
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 335
Τιμή: 0.51

Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2004 - 2016
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 336
Τιμή: 0.21
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2005 - 2017
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 296
Τιμή: 0.55
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2006 - 2018
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 491
Τιμή: 0.25

Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2007
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 345
Τιμή: 0.61
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2008
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 445
Τιμή: 0.71
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2009
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 469
Τιμή: 0.79

Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2010 - 2012
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 498
Τιμή: 0.41
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2011
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
KM# 505
Τιμή: 0.45
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2013
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
UC# 9
Τιμή: 0.87

Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2014
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
UC# 10
Τιμή: 0.8
Νότιος Αφρική 2 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 2 Ράντ - reverse
2 Ράντ
2015
Επινικελωμένος Χαλκός, 5.5g, ø 23mm
UC# 18
Τιμή: 0.71
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
1994 - 1995
Επινικελωμένος Χαλκός, 7g, ø 26mm
KM# 140
Τιμή: 0.97

Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
1996 - 2000
Επινικελωμένος Χαλκός, 7g, ø 26mm
KM# 166
Τιμή: 1.05
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2000 - 2001
Επινικελωμένος Χαλκός, 7g, ø 26mm
KM# 229
Τιμή: 1.63
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2002
Επινικελωμένος Χαλκός, 7g, ø 26mm
KM# 274
Τιμή: 1.37

Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2003
Επινικελωμένος Χαλκός, 7g, ø 26mm
KM# 337
Τιμή: 1.42
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2004 - 2016
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 281
Τιμή: 1.77
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2005
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 297
Τιμή: 1.9

Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2006
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 492
Τιμή: 0.87
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2007
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 346
Τιμή: 1.12
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2008
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 446
Τιμή: 1.68

Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2009
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 470
Τιμή: 1.98
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2010
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 499
Τιμή: 1.07
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2011
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 506
Τιμή: 2.26

Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2012
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
KM# 555
Τιμή: 1.05
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2013
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
UC# 4
Τιμή: 1.84
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2014
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
UC# 11
Τιμή: 0.91

Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2015
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
UC# 19
Τιμή: 1.47
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2017
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
UC# 26
Τιμή: 2.34
Νότιος Αφρική 5 Ράντ - obverseΝότιος Αφρική 5 Ράντ - reverse
5 Ράντ
2018
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
UC# 32
Κοπή

No ImageNo Image
5 Ράντ
2019
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.45g, ø 26mm
UC# 38
Κοπή

Νότιος Αφρική>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1953 - 1960
 Χρονική Περίοδος

Νότιος Αφρική ¼ Πέννα - obverseΝότιος Αφρική ¼ Πέννα - reverse
¼ Πέννα
1953 - 1960
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 20mm
KM# 44
Τιμή: 0.97
Νότιος Αφρική ½ Πέννες - obverseΝότιος Αφρική ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1953 - 1960
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.6g, ø 25.6mm
KM# 45
Τιμή: 0.88
Νότιος Αφρική 1 Πέννα - obverseΝότιος Αφρική 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1953 - 1960
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.6g, ø 30.8mm
KM# 46
Τιμή: 1.23

Νότιος Αφρική 3 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1953 - 1960
Ασήμι 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 47
Τιμή: 0.29
Νότιος Αφρική 6 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1953 - 1960
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 48
Τιμή: 1.4
Νότιος Αφρική 1 Σελίνι - obverseΝότιος Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1953 - 1960
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 49
Τιμή: 2.2

Νότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΝότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1953 - 1960
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 50
Τιμή: 3
Νότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - reverse
2,5 Σελλίνια
1953 - 1960
Ασήμι 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 51
Τιμή: 2.86
Νότιος Αφρική 5 Σελίνια - obverseΝότιος Αφρική 5 Σελίνια - reverse
5 Σελίνια
1953 - 1959
Ασήμι 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 52
Τιμή: 11.72

Νότιος Αφρική ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - obverseΝότιος Αφρική ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - reverse
½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
1953 - 1960
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 53
Κοπή
Νότιος Αφρική 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝότιος Αφρική 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1953 - 1960
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22.05mm
KM# 54
Κοπή

Νότιος Αφρική>Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ'|1937 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Νότιος Αφρική ¼ Πέννα - obverseΝότιος Αφρική ¼ Πέννα - reverse
¼ Πέννα
1937 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.84g, ø 20mm
KM# 23
Τιμή: 1.02
Νότιος Αφρική ¼ Πέννα - obverseΝότιος Αφρική ¼ Πέννα - reverse
¼ Πέννα
1948 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.1
Τιμή: 1.44
Νότιος Αφρική ¼ Πέννα - obverseΝότιος Αφρική ¼ Πέννα - reverse
¼ Πέννα
1951 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.2
Τιμή: 1.46

Νότιος Αφρική ½ Πέννες - obverseΝότιος Αφρική ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1937 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.6mm
KM# 24
Τιμή: 0.11
Νότιος Αφρική ½ Πέννες - obverseΝότιος Αφρική ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1948 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.6mm
KM# 33
Τιμή: 0.88
Νότιος Αφρική 1 Πέννα - obverseΝότιος Αφρική 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1937 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.3g, ø 30.8mm
KM# 25
Τιμή: 1.28

Νότιος Αφρική 1 Πέννα - obverseΝότιος Αφρική 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1948 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.1
Τιμή: 1.6
Νότιος Αφρική 1 Πέννα - obverseΝότιος Αφρική 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1951 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.2
Τιμή: 1.15
Νότιος Αφρική 3 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 26
Τιμή: 0.62

Νότιος Αφρική 3 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1948 - 1950
Ασήμι 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.1
Τιμή: 1.84
Νότιος Αφρική 3 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1951 - 1952
Ασήμι 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.2
Τιμή: 1.71
Νότιος Αφρική 6 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 27
Τιμή: 0.92

Νότιος Αφρική 6 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1948 - 1950
Ασήμι 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.1
Τιμή: 1.79
Νότιος Αφρική 6 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1951 - 1952
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.2
Τιμή: 1.93
Νότιος Αφρική 1 Σελίνι - obverseΝότιος Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 28
Τιμή: 3.95

Νότιος Αφρική 1 Σελίνι - obverseΝότιος Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1948 - 1950
Ασήμι 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.1
Τιμή: 1.84
Νότιος Αφρική 1 Σελίνι - obverseΝότιος Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1951 - 1952
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.2
Τιμή: 5.79
Νότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΝότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 29
Τιμή: 4.75

Νότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΝότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1948 - 1950
Ασήμι 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.1
Κοπή
Νότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΝότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1951 - 1952
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.2
Τιμή: 4.26
Νότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - reverse
2,5 Σελλίνια
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 30
Τιμή: 8.87

Νότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - reverse
2,5 Σελλίνια
1948 - 1950
Ασήμι 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.1
Κοπή
Νότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - reverse
2,5 Σελλίνια
1951 - 1952
Ασήμι 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.2
Τιμή: 10.79
Νότιος Αφρική 5 Σελίνια - obverseΝότιος Αφρική 5 Σελίνια - reverse
5 Σελίνια
1947
Ασήμι 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 31
Τιμή: 16.08

Νότιος Αφρική 5 Σελίνια - obverseΝότιος Αφρική 5 Σελίνια - reverse
5 Σελίνια
1948 - 1950
Ασήμι 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.1
Τιμή: 13.88
Νότιος Αφρική 5 Σελίνια - obverseΝότιος Αφρική 5 Σελίνια - reverse
5 Σελίνια
1951
Ασήμι 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.2
Τιμή: 22.13
Νότιος Αφρική ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - obverseΝότιος Αφρική ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - reverse
½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
1952
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 42
Κοπή

Νότιος Αφρική 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝότιος Αφρική 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1952
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 43
Κοπή

Νότιος Αφρική>Βασιλιάς Γεώργιος Ε'|1923 - 1936
 Χρονική Περίοδος

Νότιος Αφρική ¼ Πέννα - obverseΝότιος Αφρική ¼ Πέννα - reverse
¼ Πέννα
1923 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.1
Τιμή: 7.01
Νότιος Αφρική ¼ Πέννα - obverseΝότιος Αφρική ¼ Πέννα - reverse
¼ Πέννα
1928 - 1931
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.2
Τιμή: 4.49
Νότιος Αφρική ¼ Πέννα - obverseΝότιος Αφρική ¼ Πέννα - reverse
¼ Πέννα
1931 - 1935
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.3
Τιμή: 1.82

Νότιος Αφρική ½ Πέννες - obverseΝότιος Αφρική ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1923 - 1926
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.1
Τιμή: 4.39
Νότιος Αφρική ½ Πέννες - obverseΝότιος Αφρική ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1928 - 1931
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.2
Τιμή: 1.35
Νότιος Αφρική ½ Πέννες - obverseΝότιος Αφρική ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1932 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.3
Τιμή: 0.92

Νότιος Αφρική 1 Πέννα - obverseΝότιος Αφρική 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1923 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.1
Τιμή: 4.39
Νότιος Αφρική 1 Πέννα - obverseΝότιος Αφρική 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1926 - 1930
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.2
Τιμή: 2.68
Νότιος Αφρική 1 Πέννα - obverseΝότιος Αφρική 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1931 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.3
Τιμή: 2.41

Νότιος Αφρική 3 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1923 - 1925
Ασήμι 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15A
Τιμή: 5.5
Νότιος Αφρική 3 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1925 - 1930
Ασήμι 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.1
Τιμή: 2.06
Νότιος Αφρική 3 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1932 - 1936
Ασήμι 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.2
Τιμή: 2.03

Νότιος Αφρική 6 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1923 - 1924
Ασήμι 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16А
Τιμή: 10.24
Νότιος Αφρική 6 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1925 - 1930
Ασήμι 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.1
Τιμή: 3.21
Νότιος Αφρική 6 Πέννες - obverseΝότιος Αφρική 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1931 - 1936
Ασήμι 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.2
Τιμή: 3.05

Νότιος Αφρική 1 Σελίνι - obverseΝότιος Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1923 - 1924
Ασήμι 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.1
Τιμή: 6.32
Νότιος Αφρική 1 Σελίνι - obverseΝότιος Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1926 - 1930
Ασήμι 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.2
Τιμή: 3.54
Νότιος Αφρική 1 Σελίνι - obverseΝότιος Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1931 - 1936
Ασήμι 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.3
Τιμή: 5.19

Νότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΝότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1923 - 1930
Ασήμι 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 18
Τιμή: 6.57
Νότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΝότιος Αφρική 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1932 - 1936
Ασήμι 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 22
Τιμή: 6.18
Νότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - reverse
2,5 Σελλίνια
1923 - 1925
Ασήμι 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.1
Τιμή: 13.6

Νότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - reverse
2,5 Σελλίνια
1926 - 1930
Ασήμι 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.2
Τιμή: 5.15
Νότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - obverseΝότιος Αφρική 2,5 Σελλίνια - reverse
2,5 Σελλίνια
1931 - 1936
Ασήμι 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.3
Τιμή: 10.26
Νότιος Αφρική 1/2 Σοβερέιν - obverseΝότιος Αφρική 1/2 Σοβερέιν - reverse
1/2 Σοβερέιν
1923 - 1926
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 20
Κοπή

Νότιος Αφρική 1 Σοβερέιν - obverseΝότιος Αφρική 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1923 - 1928
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 21
Τιμή: 370
Νότιος Αφρική 1 Σοβερέιν - obverseΝότιος Αφρική 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1929 - 1932
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# A22
Κοπή

uCoin