Μαυρίκιος
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μαυρίκιος - Κατάλογος Νομισμάτων

Μαυρίκιος>Δημοκρατία του Μαυρίκιου|1987 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Μαυρίκιος 1 Σέντ - obverseΜαυρίκιος 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1987
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 17.8mm
KM# 51
Τιμή: 0.71
Μαυρίκιος 5 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1987 - 2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3g, ø 20mm
KM# 52
Τιμή: 0.26
Μαυρίκιος 20 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1987 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 19mm
KM# 53
Τιμή: 0.26

Μαυρίκιος 1/2 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1987 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.9g, ø 23.6mm
KM# 54
Τιμή: 0.31
Μαυρίκιος 1 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1987 - 2010
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 26.6mm
KM# 55
Τιμή: 0.28
Μαυρίκιος 1 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2012 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.5g, ø 26.6mm
KM# 55a
Τιμή: 0.46

Μαυρίκιος 5 Ρουπίες - obverseΜαυρίκιος 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1987 - 2010
Χαλκονικέλιο, 12.4g, ø 31mm
KM# 56
Τιμή: 0.65
Μαυρίκιος 5 Ρουπίες - obverseΜαυρίκιος 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2012 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 12.55g, ø 31mm
UC# 2
Τιμή: 0.53
Μαυρίκιος 10 Ρουπίες - obverseΜαυρίκιος 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
1997 - 2000
Χαλκονικέλιο, 10.1g, ø 28mm
KM# 61
Τιμή: 0.69

Μαυρίκιος 10 Ρουπίες - obverseΜαυρίκιος 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2016
Χαλκονικέλιο, 8.5g, ø 28mm
UC# 1
Τιμή: 0.9

Μαυρίκιος>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1953 - 1986
 Χρονική Περίοδος

Μαυρίκιος 1 Σέντ - obverseΜαυρίκιος 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1953 - 1978
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.95g, ø 17.8mm
KM# 31
Τιμή: 0.39
Μαυρίκιος 2 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1953 - 1978
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.85g, ø 23.2mm
KM# 32
Τιμή: 0.55
Μαυρίκιος 5 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1956 - 1978
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.7g, ø 28.4mm
KM# 34
Τιμή: 0.72

Μαυρίκιος 10 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1954 - 1978
Χαλκονικέλιο, 5.15g, ø 23.5mm
KM# 33
Τιμή: 0.49
Μαυρίκιος 1/4 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1960 - 1978
Χαλκονικέλιο, 2.95g, ø 19mm
KM# 36
Τιμή: 0.83
Μαυρίκιος 1/2 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1965 - 1978
Χαλκονικέλιο, 5.85g, ø 23.65mm
KM# 37
Τιμή: 1.45

Μαυρίκιος 1 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1956 - 1978
Χαλκονικέλιο, 11.7g, ø 29.6mm
KM# 35
Τιμή: 0.71

Μαυρίκιος>Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ'|1937 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Μαυρίκιος 1 Σέντ - obverseΜαυρίκιος 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1943 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.5mm
KM# 21
Τιμή: 2.43
Μαυρίκιος 1 Σέντ - obverseΜαυρίκιος 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.5mm
KM# 25
Τιμή: 1.99
Μαυρίκιος 2 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1943 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.85g, ø 23.2mm
KM# 22
Τιμή: 1.5

Μαυρίκιος 2 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.85g, ø 23.2mm
KM# 26
Τιμή: 1.7
Μαυρίκιος 5 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1942 - 1945
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.7g, ø 28.4mm
KM# 20
Τιμή: 2.36
Μαυρίκιος 10 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1947
Χαλκονικέλιο, 5.15g, ø 23.5mm
KM# 24
Τιμή: 4.27

Μαυρίκιος 10 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1952
Χαλκονικέλιο, 5.15g, ø 23.5mm
KM# 30
Τιμή: 5.13
Μαυρίκιος 1/4 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1938
Ασήμι 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 18
Κοπή
Μαυρίκιος 1/4 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1946
Ασήμι 0.500, 2.92g, ø 19mm
KM# 18a
Τιμή: 4.24

Μαυρίκιος 1/4 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1950 - 1951
Χαλκονικέλιο, 2.95g, ø 19mm
KM# 27
Τιμή: 1.5
Μαυρίκιος 1/2 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1946
Ασήμι 0.500, 5.83g, ø 23.65mm
KM# 23
Κοπή
Μαυρίκιος 1/2 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1950 - 1951
Χαλκονικέλιο, 5.85g, ø 23.65mm
KM# 28
Τιμή: 2.1

Μαυρίκιος 1 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1938
Ασήμι 0.917, 11.66g, ø 30mm
KM# 19
Τιμή: 5.65
Μαυρίκιος 1 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1950 - 1951
Χαλκονικέλιο, 11.7g, ø 30mm
KM# 29
Τιμή: 1.7

Μαυρίκιος>Βασιλιάς Γεώργιος Ε'|1911 - 1936
 Χρονική Περίοδος

Μαυρίκιος 1 Σέντ - obverseΜαυρίκιος 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1911 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.8g, ø 17.8mm
KM# 12
Τιμή: 1.41
Μαυρίκιος 2 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1911 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.1g, ø 23.2mm
KM# 13
Τιμή: 0.72
Μαυρίκιος 5 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1917 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.7g, ø 28.4mm
KM# 14
Τιμή: 2.4

Μαυρίκιος 1/4 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1934 - 1936
Ασήμι 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 15
Τιμή: 7.57
Μαυρίκιος 1/2 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1934
Ασήμι 0.917, 5.83g, ø 23.65mm
KM# 16
Τιμή: 6.13
Μαυρίκιος 1 Ρουπία - obverseΜαυρίκιος 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1934
Ασήμι 0.917, 11.66g, ø 30mm
KM# 17
Τιμή: 23.67

Μαυρίκιος>Βασίλισσα Βικτώρια|1877 - 1901
 Χρονική Περίοδος

Μαυρίκιος 1 Σέντ - obverseΜαυρίκιος 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1877 - 1897
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.85g, ø 18mm
KM# 7
Τιμή: 5.32
Μαυρίκιος 2 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1877 - 1897
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.03g, ø 23mm
KM# 8
Τιμή: 0.72
Μαυρίκιος 5 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1877 - 1897
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.47g, ø 28.35mm
KM# 9
Τιμή: 7.78

Μαυρίκιος 10 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1877 - 1897
Ασήμι 0.800, 1.166g, ø 15.5mm
KM# 10
Τιμή: 10.45
Μαυρίκιος 20 Σέντς - obverseΜαυρίκιος 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1877 - 1899
Ασήμι 0.800, 2.332g, ø 18mm
KM# 11
Τιμή: 8.26

uCoin