Αιθιοπία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Αιθιοπία - Κατάλογος Νομισμάτων

Αιθιοπία>Ομοσπονδιακή Δημοκρατία|1977 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Αιθιοπία 1 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 1 Σαντίμ - reverse
1 Σαντίμ
1977 - 2004
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17mm
KM# 43
Τιμή: 0.51
Αιθιοπία 5 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 5 Σαντίμ - reverse
5 Σαντίμ
1977
Ορείχαλκος, 3g, ø 20mm
KM# 44
Τιμή: 0.39
Αιθιοπία 5 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 5 Σαντίμ - reverse
5 Σαντίμ
1977 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 20mm
KM# 44.3
Τιμή: 0.32

Αιθιοπία 10 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 10 Σαντίμ - reverse
10 Σαντίμ
1977
Ορείχαλκος, 4.5g, ø 23mm
KM# 45
Τιμή: 0.39
Αιθιοπία 10 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 10 Σαντίμ - reverse
10 Σαντίμ
1977 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.5g, ø 23mm
KM# 45.3
Τιμή: 0.52
Αιθιοπία 25 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 25 Σαντίμ - reverse
25 Σαντίμ
1977 - 2016
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 3.7g, ø 21.45mm
KM# 46.3
Τιμή: 0.45

Αιθιοπία 25 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 25 Σαντίμ - reverse
25 Σαντίμ
1977
Χαλκονικέλιο, 3.7g, ø 21.45mm
KM# 46
Τιμή: 0.54
Αιθιοπία 50 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 50 Σαντίμ - reverse
50 Σαντίμ
1977
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 25mm
KM# 47
Τιμή: 0.94
Αιθιοπία 50 Σαντίμ - obverseΑιθιοπία 50 Σαντίμ - reverse
50 Σαντίμ
1977 - 2016
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 6g, ø 25mm
KM# 47.2
Τιμή: 0.62

Αιθιοπία 1 Μπίρρ - obverseΑιθιοπία 1 Μπίρρ - reverse
1 Μπίρρ
2010 - 2016
Δύο Μετάλλων: Χάλυβας με επικάλυψη Ορείχαλκου στο κέντρο, Χάλυβας με επικάλυψη Νικελίου στον δακτύλιο, 6.82g, ø 27mm
KM# 78
Τιμή: 1.5

Αιθιοπία>Αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασιέ Α΄|1944 - 1976
 Χρονική Περίοδος

Αιθιοπία 1 Σέντ - obverseΑιθιοπία 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1944
Χαλκός, 2.892g, ø 17mm
KM# 32
Τιμή: 1.56
Αιθιοπία 5 Σέντς - obverseΑιθιοπία 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1944
Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 33
Τιμή: 1.24
Αιθιοπία 10 Σέντς - obverseΑιθιοπία 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1944
Χαλκός, 6g, ø 22.8mm
KM# 34
Τιμή: 1.24

Αιθιοπία 25 Σεντς - obverseΑιθιοπία 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1944
Χαλκός, 6.63g, ø 25.5mm
KM# 36
Τιμή: 1.35
Αιθιοπία 25 Σεντς - obverseΑιθιοπία 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1944
Χαλκός, ø 26mm
KM# 35
Τιμή: 2.98
Αιθιοπία 50 Σέντς - obverseΑιθιοπία 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1944
Ασήμι 0.800, 7.03g, ø 25mm
KM# 37
Τιμή: 7.31

Αιθιοπία>Αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασιέ Α΄|1930 - 1931
 Χρονική Περίοδος

Αιθιοπία 1 Ματόνα - obverseΑιθιοπία 1 Ματόνα - reverse
1 Ματόνα
1931
Χαλκός, 1.5g, ø 16mm
KM# 27
Τιμή: 5.66
Αιθιοπία 5 Ματόνας - obverseΑιθιοπία 5 Ματόνας - reverse
5 Ματόνας
1931
Χαλκός, 3g, ø 20.7mm
KM# 28
Τιμή: 4.94
Αιθιοπία 10 Ματόνας - obverseΑιθιοπία 10 Ματόνας - reverse
10 Ματόνας
1931
Νικέλιο, 2g, ø 15.7mm
KM# 29
Τιμή: 3.14

Αιθιοπία 25 Ματόνας - obverseΑιθιοπία 25 Ματόνας - reverse
25 Ματόνας
1931
Νικέλιο, 4.97g, ø 21.58mm
KM# 30
Τιμή: 4.83
Αιθιοπία 50 Ματόνας - obverseΑιθιοπία 50 Ματόνας - reverse
50 Ματόνας
1931
Νικέλιο, 7.11g, ø 26.7mm
KM# 31
Τιμή: 7.17

Αιθιοπία>Αυτοκράτωρ Μενελίκ Β΄|1889 - 1931
 Χρονική Περίοδος

Αιθιοπία 1/100 Μπίρ - obverseΑιθιοπία 1/100 Μπίρ - reverse
1/100 Μπίρ
1897
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 9
Τιμή: 53.79
Αιθιοπία ¼ Κέρς - obverseΑιθιοπία ¼ Κέρς - reverse
¼ Κέρς
1896
Χαλκός, ø 26mm
KM# 6
Κοπή
Αιθιοπία 1/32 Μπίρ - obverseΑιθιοπία 1/32 Μπίρ - reverse
1/32 Μπίρ
1897
Χαλκός, 2.86g, ø 20.48mm
KM# 10
Τιμή: 18

Αιθιοπία 1/32 Μπίρ - obverseΑιθιοπία 1/32 Μπίρ - reverse
1/32 Μπίρ
1897
Χαλκός, 2.86g, ø 20.48mm
KM# 11
Τιμή: 9.1
Αιθιοπία  ½ Κέρς - obverseΑιθιοπία  ½ Κέρς - reverse
½ Κέρς
1896
Χαλκός, ø 32mm
KM# 7
Κοπή
Αιθιοπία 1 Κέρς - obverseΑιθιοπία 1 Κέρς - reverse
1 Κέρς
1896
Χαλκός, ø 38mm
KM# 8
Κοπή

No ImageNo Image
1 Κέρς
1897
W/o Mintmark
Ασήμι 0.835, 1.403g, ø 16.5mm
KM# 13
Τιμή: 4.73
Αιθιοπία 1 Κέρς - obverseΑιθιοπία 1 Κέρς - reverse
1 Κέρς
1897 - 1903
Ασήμι 0.835, 1.403g, ø 16.5mm
KM# 12
Τιμή: 4.72
Αιθιοπία ⅛ Μπίρ - obverseΑιθιοπία ⅛ Μπίρ - reverse
⅛ Μπίρ
1895 - 1896
Ασήμι 0.835, 3.509g, ø 19.85mm
KM# 2
Τιμή: 15.57

Αιθιοπία ¼ Μπίρ - obverseΑιθιοπία ¼ Μπίρ - reverse
¼ Μπίρ
1895 - 1903
Ασήμι 0.835, 7.109g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 14.93
Αιθιοπία ¼ Μπίρ - obverseΑιθιοπία ¼ Μπίρ - reverse
¼ Μπίρ
1897
W/o Mintmark
Ασήμι 0.835, 7.109g, ø 24mm
KM# 14
Τιμή: 4
Αιθιοπία ½ Μπίρ - obverseΑιθιοπία ½ Μπίρ - reverse
½ Μπίρ
1895 - 1897
Ασήμι 0.835, 14.04g, ø 30mm
KM# 4
Κοπή

Αιθιοπία ½ Μπίρ - obverseΑιθιοπία ½ Μπίρ - reverse
½ Μπίρ
1897
W/o Mintmark
Ασήμι 0.835, 14.04g, ø 30mm
KM# 15
Κοπή
Αιθιοπία 1 Μπίρρ - obverseΑιθιοπία 1 Μπίρρ - reverse
1 Μπίρρ
1895 - 1897
Ασήμι 0.835, 28.08g, ø 40mm
KM# 5
Τιμή: 40.37
Αιθιοπία ¼ Βερκ - obverseΑιθιοπία ¼ Βερκ - reverse
¼ Βερκ
1897
Χρυσός 0.900, 1.75g, ø 17.5mm
KM# 16
Κοπή

Αιθιοπία 1 Μπίρρ - obverseΑιθιοπία 1 Μπίρρ - reverse
1 Μπίρρ
1900 - 1903
Ασήμι 0.835, 28.08g, ø 40mm
KM# 19
Τιμή: 100
Αιθιοπία ½ Βερκ - obverseΑιθιοπία ½ Βερκ - reverse
½ Βερκ
1897
Χρυσός 0.900, 3.5g, ø 18mm
KM# 17
Κοπή
Αιθιοπία ½ Βερκ - obverseΑιθιοπία ½ Βερκ - reverse
½ Βερκ
1931
Χρυσός 0.900, 3.5g, ø 18mm
KM# 20
Κοπή

Αιθιοπία 1 Βερκ - obverseΑιθιοπία 1 Βερκ - reverse
1 Βερκ
1897
Χρυσός 0.900, 7g, ø 21mm
KM# 18
Κοπή
Αιθιοπία 1 Βερκ - obverseΑιθιοπία 1 Βερκ - reverse
1 Βερκ
1931
Χρυσός 0.900, 7g, ø 21mm
KM# 21
Τιμή: 1,209

uCoin