Λιβύη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Λιβύη - Κατάλογος Νομισμάτων

Λιβύη>Δηνάριο Λιβύης|1971 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Λιβύη 1 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1975
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.8g, ø 16mm
KM# 12
Τιμή: 0.8
Λιβύη 1 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1979
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.8g, ø 16mm
KM# 18
Τιμή: 1.23
Λιβύη 5 Ντιρχάμ - obverseΛιβύη 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
1975
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.6g, ø 18mm
KM# 13
Τιμή: 0.85

Λιβύη 5 Ντιρχάμ - obverseΛιβύη 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
1979
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.6g, ø 18mm
KM# 19
Τιμή: 1.45
Λιβύη 10 Ντιρχάμ - obverseΛιβύη 10 Ντιρχάμ - reverse
10 Ντιρχάμ
1975
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 14
Τιμή: 0.5
Λιβύη 10 Ντιρχάμ - obverseΛιβύη 10 Ντιρχάμ - reverse
10 Ντιρχάμ
1979
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 20
Τιμή: 1.18

Λιβύη 20 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 20 Ντίρχαμ - reverse
20 Ντίρχαμ
1975
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5.66g, ø 24mm
KM# 15
Τιμή: 0.5
Λιβύη 20 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 20 Ντίρχαμ - reverse
20 Ντίρχαμ
1979
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5.66g, ø 24mm
KM# 21
Τιμή: 0.82
Λιβύη 50 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 50 Ντίρχαμ - reverse
50 Ντίρχαμ
1975
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 25mm
KM# 16
Τιμή: 0.54

Λιβύη 50 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 50 Ντίρχαμ - reverse
50 Ντίρχαμ
1979
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 25mm
KM# 22
Τιμή: 0.61
Λιβύη 50 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 50 Ντίρχαμ - reverse
50 Ντίρχαμ
2009
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 25mm
KM# 28
Τιμή: 2.62
Λιβύη 50 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 50 Ντίρχαμ - reverse
50 Ντίρχαμ
2014
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5.1g, ø 22.9mm
KM# 32
Τιμή: 2

Λιβύη 100 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 100 Ντίρχαμ - reverse
100 Ντίρχαμ
1975
Χαλκονικέλιο, 8.1g, ø 27mm
KM# 17
Τιμή: 0.7
Λιβύη 100 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 100 Ντίρχαμ - reverse
100 Ντίρχαμ
1979
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 26.5mm
KM# 23
Τιμή: 1.01
Λιβύη 100 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 100 Ντίρχαμ - reverse
100 Ντίρχαμ
2009
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 27mm
KM# 29
Τιμή: 1.85

Λιβύη 100 Ντίρχαμ - obverseΛιβύη 100 Ντίρχαμ - reverse
100 Ντίρχαμ
2014
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 6.54g, ø 26mm
KM# 33
Τιμή: 2.69
Λιβύη 1/4 Δηνάριο - obverseΛιβύη 1/4 Δηνάριο - reverse
1/4 Δηνάριο
2001
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 11.15g, ø 28mm
KM# 26
Τιμή: 1.62
Λιβύη 1/4 Δηνάριο - obverseΛιβύη 1/4 Δηνάριο - reverse
1/4 Δηνάριο
2009
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 11.15g, ø 28mm
KM# 30
Τιμή: 1.25

Λιβύη 1/4 Δηνάριο - obverseΛιβύη 1/4 Δηνάριο - reverse
1/4 Δηνάριο
2014
Ορείχαλκος, 6.55g, ø 26mm
KM# 34
Τιμή: 3.59
Λιβύη 1/2 Δηνάριο - obverseΛιβύη 1/2 Δηνάριο - reverse
1/2 Δηνάριο
2004
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 11.5g, ø 30mm
KM# 27
Τιμή: 2.63
Λιβύη 1/2 Δηνάριο - obverseΛιβύη 1/2 Δηνάριο - reverse
1/2 Δηνάριο
2009
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 11.5g, ø 30mm
KM# 31
Τιμή: 1.89

Λιβύη 1/2 Δηνάριο - obverseΛιβύη 1/2 Δηνάριο - reverse
1/2 Δηνάριο
2014
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6.7g, ø 27mm
KM# 35
Τιμή: 3.81
Λιβύη 1 Δηνάριο - obverseΛιβύη 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
2017
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 29mm
UC# 1
Τιμή: 3.76

Λιβύη>Λίρα Λιβύης|1952 - 1970
 Χρονική Περίοδος

Λιβύη 1 Μιλί(ε)μ - obverseΛιβύη 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 18mm
KM# 1
Τιμή: 1.49
Λιβύη 1 Μιλί(ε)μ - obverseΛιβύη 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1965
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.75g, ø 16.03mm
KM# 6
Τιμή: 1.67
Λιβύη 2 Μιλιέμς - obverseΛιβύη 2 Μιλιέμς - reverse
2 Μιλιέμς
1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6g, ø 24mm
KM# 2
Τιμή: 1.13

Λιβύη 5 Μιλί(ε)μ - obverseΛιβύη 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 28mm
KM# 3
Τιμή: 2.91
Λιβύη 5 Μιλί(ε)μ - obverseΛιβύη 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1965
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 20mm
KM# 7
Τιμή: 1.27
Λιβύη 1 Πιάστρα - obverseΛιβύη 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1952
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 22mm
KM# 4
Τιμή: 1.49

Λιβύη 10 Μιλί(ε)μ - obverseΛιβύη 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1965
Χαλκονικέλιο, 3.2g, ø 20mm
KM# 8
Τιμή: 1.06
Λιβύη 2 Πιάστρες - obverseΛιβύη 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1952
Χαλκονικέλιο, 7.53g, ø 26mm
KM# 5
Τιμή: 2
Λιβύη 20 Μιλιέμς - obverseΛιβύη 20 Μιλιέμς - reverse
20 Μιλιέμς
1965
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 24.2mm
KM# 9
Τιμή: 1.28

Λιβύη 50 Μιλιέμς - obverseΛιβύη 50 Μιλιέμς - reverse
50 Μιλιέμς
1965
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 10
Τιμή: 1.98
Λιβύη 100 Μιλιέμς - obverseΛιβύη 100 Μιλιέμς - reverse
100 Μιλιέμς
1965
Χαλκονικέλιο, 11g, ø 30mm
KM# 11
Τιμή: 2.74

uCoin