Κούβα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κούβα - Κατάλογος Νομισμάτων

Κούβα>Δημοκρατία της Κούβας|1962 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1963 - 1982
Αλουμίνιο, 0.73g, ø 17mm
KM# 33.1
Τιμή: 0.15
Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1983 - 1988
Αλουμίνιο, 0.73g, ø 17mm
KM# 33.2
Τιμή: 0.26
Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1988
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 17mm
KM# 409
Τιμή: 0.65

Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1988
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 17mm
KM# 410
Τιμή: 0.43
Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1998 - 2015
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 16.76mm
KM# 33.3
Τιμή: 0.22
Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
2000 - 2015
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 16.75mm
KM# 733
Τιμή: 0.27

Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
2000 - 2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.7g, ø 15mm
KM# 729
Τιμή: 0.19
Κούβα 2 Σεντάβος - obverseΚούβα 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1983 - 2010
Αλουμίνιο, 1g, ø 19mm
KM# 104
Τιμή: 0.3
Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1963 - 2015
Αλουμίνιο, 1.56g, ø 21.21mm
KM# 34
Τιμή: 0.21

Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1981
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 19.9mm
KM# 411
Τιμή: 0.77
Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1981
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 412.1
Τιμή: 0.5
Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1988
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 413
Τιμή: 0.66

Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1989
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 412.3
Τιμή: 0.9
Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.28g, ø 20mm
KM# 412.3a
Τιμή: 0.95
Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1994 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.65g, ø 18mm
KM# 575
Τιμή: 0.08

Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
2016 - 2019
Αλουμίνιο, 1.56g, ø 21.21mm
UC# 1
Τιμή: 0.07
Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1981
Χαλκονικέλιο, 4.1g, ø 21.3mm
KM# 414
Τιμή: 0.59
Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1981
Χαλκονικέλιο, 4.1g, ø 21.3mm
KM# 415.1
Τιμή: 0.42

Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1988
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 21.18mm
KM# 416
Τιμή: 0.76
Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1989
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 415.2
Τιμή: 0.55
Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.95g, ø 21.4mm
KM# 415.2a
Τιμή: 0.63

Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1989
Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 17.5mm
KM# 415.3
Τιμή: 0.58
Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1994 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 20mm
KM# 576
Τιμή: 0.2
Κούβα 20 Σεντάβος - obverseΚούβα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1962 - 1968
Χοσέ Μαρτί
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24mm
KM# 31
Τιμή: 0.69

Κούβα 20 Σεντάβος - obverseΚούβα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1969 - 2018
Αλουμίνιο, 2g, ø 24mm
KM# 35
Τιμή: 0.19
Κούβα 25 Σεντάβος - obverseΚούβα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1981
Χαλκονικέλιο, 6.32g, ø 24mm
KM# 417
Τιμή: 1.4
Κούβα 25 Σεντάβος - obverseΚούβα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1981
Χαλκονικέλιο, 6.44g, ø 24.4mm
KM# 418.1
Τιμή: 1

Κούβα 25 Σεντάβος - obverseΚούβα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1988
Αλουμίνιο, 1.55g, ø 24mm
KM# 419
Τιμή: 0.95
Κούβα 25 Σεντάβος - obverseΚούβα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1989
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24mm
KM# 418.2
Τιμή: 0.8
Κούβα 25 Σεντάβος - obverseΚούβα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.2g, ø 23.8mm
KM# 418.2a
Τιμή: 1.05

Κούβα 25 Σεντάβος - obverseΚούβα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1994 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.7g, ø 23mm
KM# 577
Τιμή: 0.3
Κούβα 50 Σεντάβος - obverseΚούβα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1981
Χαλκονικέλιο, 11.6g, ø 30.1mm
KM# 420
Τιμή: 15.44
Κούβα 50 Σεντάβος - obverseΚούβα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1989
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 30mm
KM# 461
Τιμή: 11.19

Κούβα 50 Σεντάβος - obverseΚούβα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1994 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.5g, ø 25mm
KM# 578
Τιμή: 0.61
Κούβα 1 Πέσο - obverseΚούβα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1981
Χαλκονικέλιο, 11.8g, ø 30.1mm
KM# 421
Τιμή: 14.99
Κούβα 1 Πέσο - obverseΚούβα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1983 - 1989
Ορείχαλκος, 6g, ø 24.5mm
KM# 105
Τιμή: 0.46

No ImageNo Image
1 Πέσο
1989
Χαλκονικέλιο, 11.4g, ø 30mm
KM# 580
Τιμή: 17.61
Κούβα 1 Πέσο - obverseΚούβα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1991 - 2016
Χοσέ Μαρτί
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.5g, ø 24.4mm
KM# 347
Τιμή: 0.52
Κούβα 1 Πέσο - obverseΚούβα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1994 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.5g, ø 27mm
KM# 579
Τιμή: 0.77

Κούβα 3 Πέσος - obverseΚούβα 3 Πέσος - reverse
3 Πέσος
1990
Ernesto Che Guevara
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 24.5mm
KM# 346
Τιμή: 3.44
Κούβα 3 Πέσος - obverseΚούβα 3 Πέσος - reverse
3 Πέσος
1992 - 2002
Ernesto Che Guevara
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.2g, ø 26.5mm
KM# 346a
Τιμή: 1.04
Κούβα 5 Πέσος - obverseΚούβα 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1999
Δύο Μετάλλων: Επινικελωμένος Χάλυβας στο κέντρο, Χάλυβας με επικάλυψη Ορείχαλκου στον δακτύλιο, 4.6g, ø 23mm
KM# 730
Τιμή: 14.24

Κούβα>Δημοκρατία της Κούβας|1915 - 1961
 Χρονική Περίοδος

Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1915 - 1938
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 17mm
KM# 9.1
Τιμή: 0.76
Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1943
Ορείχαλκος, 2.3g, ø 17mm
KM# 9.2а
Τιμή: 1.42
Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1946 - 1961
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 17mm
KM# 9.2
Τιμή: 0.3

Κούβα 1 Σεντάβο - obverseΚούβα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1958
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 17mm
KM# 30
Τιμή: 0.66
Κούβα 2 Σεντάβος - obverseΚούβα 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1915 - 1916
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 19.4mm
KM# A10
Τιμή: 1.83
Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1915 - 1920
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.17mm
KM# 11.1
Τιμή: 1.2

Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1943
Ορείχαλκος, 4.6g, ø 21mm
KM# 11.3a
Τιμή: 1.1
Κούβα 5 Σεντάβος - obverseΚούβα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1946 - 1961
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.17mm
KM# 11.3
Τιμή: 0.29
Κούβα 10 Σεντάβος - obverseΚούβα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1915 - 1949
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 17.8mm
KM# A12
Τιμή: 2.42

Κούβα 20 Σεντάβος - obverseΚούβα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1915 - 1949
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23.27mm
KM# 13
Τιμή: 5.3
Κούβα 40 Σεντάβος - obverseΚούβα 40 Σεντάβος - reverse
40 Σεντάβος
1915 - 1920
Ασήμι 0.900, 10g, ø 29.06mm
KM# 14
Τιμή: 12.46
Κούβα 1 Πέσο - obverseΚούβα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1915 - 1934
Ασήμι 0.900, 26.72g, ø 38.1mm
KM# 15
Τιμή: 28.43

Κούβα 1 Πέσο - obverseΚούβα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1934 - 1939
Ασήμι 0.900, 26.72g, ø 38.1mm
KM# 22
Τιμή: 49.53

uCoin