Βουλγαρία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Βουλγαρία - Κατάλογος Νομισμάτων

Βουλγαρία>Δημοκρατία της Βουλγαρίας|1999 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα
1999 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο, 1.8g, ø 16mm
KM# 237
Τιμή: 0.28
Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα
2000
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.8g, ø 16mm
KM# 237a
Τιμή: 0.11
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι
1999 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 238
Τιμή: 0.14

Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι
2000
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.5g, ø 18mm
KM# 238a
Τιμή: 0.11
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1999 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 239
Τιμή: 0.2
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
2000
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.5g, ø 20mm
KM# 239a
Τιμή: 0.11

Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1999 - 2002
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18.5mm
KM# 240
Τιμή: 0.14
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1999 - 2002
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20.5mm
KM# 241
Τιμή: 0.2
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1999 - 2002
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22.5mm
KM# 242
Τιμή: 0.26

Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
2002
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 7g, ø 24.5mm
KM# 254
Τιμή: 0.65
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
2015
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9g, ø 26.5mm
KM# 337
Τιμή: 1.92

Βουλγαρία>Δημοκρατία της Βουλγαρίας|1992 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.6g, ø 17.2mm
KM# 199
Τιμή: 0.41
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2g, ø 19.2mm
KM# 200
Τιμή: 0.4
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3g, ø 21.2mm
KM# 201
Τιμή: 1.15

Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 23.2mm
KM# 202
Τιμή: 0.25
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5g, ø 25.2mm
KM# 203
Τιμή: 0.24
Βουλγαρία 5 Λέβα - obverseΒουλγαρία 5 Λέβα - reverse
5 Λέβα
1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6g, ø 27.2mm
KM# 204
Τιμή: 0.45

Βουλγαρία 10 Λέβα - obverseΒουλγαρία 10 Λέβα - reverse
10 Λέβα
1992
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 30.2mm
KM# 205
Τιμή: 0.48
Βουλγαρία 10 Λέβα - obverseΒουλγαρία 10 Λέβα - reverse
10 Λέβα
1997
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 15.5mm
KM# 224
Τιμή: 0.27
Βουλγαρία 20 Λέβα - obverseΒουλγαρία 20 Λέβα - reverse
20 Λέβα
1997
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 17.5mm
KM# 228
Τιμή: 0.53

Βουλγαρία 50 Λέβα - obverseΒουλγαρία 50 Λέβα - reverse
50 Λέβα
1997
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.5g, ø 19.5mm
KM# 225
Τιμή: 0.81

Βουλγαρία>Λαική Δημοκρατία|1946 - 1990
 Χρονική Περίοδος

Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα
1951
Ορείχαλκος, 1g, ø 15.2mm
KM# 50
Τιμή: 0.71
Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα
1962 - 1970
Ορείχαλκος, 1g, ø 15.2mm
KM# 59
Τιμή: 0.13
Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα
1974 - 1990
Ορείχαλκος, 1g, ø 15.2mm
KM# 84
Τιμή: 0.09

Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι
1962
Ορείχαλκος, 2g, ø 18.1mm
KM# 60
Τιμή: 0.12
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι
1974 - 1990
Ορείχαλκος, 2g, ø 18.1mm
KM# 85
Τιμή: 0.09
Βουλγαρία 3 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 3 Στοτίνκι - reverse
3 Στοτίνκι
1951
Ορείχαλκος, 2.4g, ø 19.8mm
KM# 51
Τιμή: 0.51

Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1951
Ορείχαλκος, 3.1g, ø 22.35mm
KM# 52
Τιμή: 0.61
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1962
Ορείχαλκος, 3.1g, ø 22.35mm
KM# 61
Τιμή: 0.14
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1974 - 1990
Ορείχαλκος, 3.1g, ø 22.35mm
KM# 86
Τιμή: 0.1

Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1951
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 16.59mm
KM# 53
Τιμή: 0.43
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1962
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.6g, ø 17.2mm
KM# 62
Τιμή: 0.23
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1974 - 1990
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.65g, ø 17.2mm
KM# 87
Τιμή: 0.12

Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1952 - 1954
Χαλκονικέλιο, 3.03g, ø 21.17mm
KM# 55
Τιμή: 0.44
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1962
Χαλκονικέλιο, 3.1g, ø 21.2mm
KM# 63
Τιμή: 0.23
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1974 - 1990
Χαλκονικέλιο, 3.1g, ø 21.1mm
KM# 88
Τιμή: 0.11

Βουλγαρία 25 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 25 Στοτίνκι - reverse
25 Στοτίνκι
1951
Χαλκονικέλιο, 3.3g, ø 22mm
KM# 54
Τιμή: 2.39
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1959
Χαλκονικέλιο, 4.04g, ø 22.62mm
KM# 56
Τιμή: 1.25
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1962
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.2g, ø 23.3mm
KM# 64
Τιμή: 0.47

Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1974 - 1990
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.2g, ø 23.3mm
KM# 89
Τιμή: 0.18
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1960
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 25mm
KM# 57
Τιμή: 2.01
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1962
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.7g, ø 25.1mm
KM# 58
Τιμή: 0.51

Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1979 - 1990
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.1g, ø 25.2mm
KM# 90
Τιμή: 1.22
Βουλγαρία 20 Λέβα - obverseΒουλγαρία 20 Λέβα - reverse
20 Λέβα
1989
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 11g, ø 30mm
KM# 181
Τιμή: 3.04
Βουλγαρία 50 Λέβα - obverseΒουλγαρία 50 Λέβα - reverse
50 Λέβα
1989
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 16.45g, ø 34.2mm
KM# 182
Τιμή: 4.07

Βουλγαρία>Τσάρος Μπόρις Γ'|1918 - 1943
 Χρονική Περίοδος

Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1937
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
KM# 46
Τιμή: 0.86
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1923
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23mm
KM# 35
Τιμή: 5.32
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1925
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 37
Τιμή: 1.33

Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1941
Σίδηρος, 3g, ø 20mm
KM# 37a
Τιμή: 12.62
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1923
Αλουμίνιο, 2.5g, ø 27mm
KM# 36
Τιμή: 6.67
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1925
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 38
Τιμή: 1.41

Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1941
Σίδηρος, 5g, ø 23mm
KM# 38a
Τιμή: 3.03
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1943
Σίδηρος, 5g, ø 23mm
KM# 49
Τιμή: 3.16
Βουλγαρία 5 Λέβα - obverseΒουλγαρία 5 Λέβα - reverse
5 Λέβα
1930
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 26mm
KM# 39
Τιμή: 1.47

Βουλγαρία 5 Λέβα - obverseΒουλγαρία 5 Λέβα - reverse
5 Λέβα
1941
Σίδηρος, 8g, ø 26mm
KM# 39a
Τιμή: 2.93
Βουλγαρία 5 Λέβα - obverseΒουλγαρία 5 Λέβα - reverse
5 Λέβα
1943
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 8g, ø 26mm
KM# 39b
Τιμή: 1.53
Βουλγαρία 10 Λέβα - obverseΒουλγαρία 10 Λέβα - reverse
10 Λέβα
1930
Χαλκονικέλιο, 11g, ø 30mm
KM# 40
Τιμή: 1.95

Βουλγαρία 10 Λέβα - obverseΒουλγαρία 10 Λέβα - reverse
10 Λέβα
1941
Σίδηρος, 12g, ø 30mm
KM# 40a
Τιμή: 9.37
Βουλγαρία 10 Λέβα - obverseΒουλγαρία 10 Λέβα - reverse
10 Λέβα
1943
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 11g, ø 30mm
KM# 40b
Τιμή: 0.81
Βουλγαρία 20 Λέβα - obverseΒουλγαρία 20 Λέβα - reverse
20 Λέβα
1930
Ασήμι 0.500, 4g, ø 21mm
KM# 41
Τιμή: 3.58

Βουλγαρία 20 Λέβα - obverseΒουλγαρία 20 Λέβα - reverse
20 Λέβα
1940
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 47
Τιμή: 1.27
Βουλγαρία 50 Λέβα - obverseΒουλγαρία 50 Λέβα - reverse
50 Λέβα
1930
Ασήμι 0.500, 10g, ø 27mm
KM# 42
Τιμή: 5.7
Βουλγαρία 50 Λέβα - obverseΒουλγαρία 50 Λέβα - reverse
50 Λέβα
1934
Ασήμι 0.500, 10g, ø 27mm
KM# 44
Τιμή: 7.72

Βουλγαρία 50 Λέβα - obverseΒουλγαρία 50 Λέβα - reverse
50 Λέβα
1940
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 27mm
KM# 48
Τιμή: 1.4
Βουλγαρία 50 Λέβα - obverseΒουλγαρία 50 Λέβα - reverse
50 Λέβα
1943
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 10g, ø 27mm
KM# 48a
Τιμή: 1.54
Βουλγαρία 100 Λέβα - obverseΒουλγαρία 100 Λέβα - reverse
100 Λέβα
1930
Ασήμι 0.500, 20g, ø 34mm
KM# 43
Τιμή: 10.73

Βουλγαρία 100 Λέβα - obverseΒουλγαρία 100 Λέβα - reverse
100 Λέβα
1934 - 1937
Ασήμι 0.500, 20g, ø 34mm
KM# 45
Τιμή: 9.66

Βουλγαρία>Τσάρος Φερδινάνδος Α'|1908 - 1918
 Χρονική Περίοδος

Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα
1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 22.2
Τιμή: 2.51
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι
1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 23.2
Τιμή: 1.12
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1906 - 1913
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 17mm
KM# 24
Τιμή: 0.74

Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1917
Ψευδάργυρος, 2g, ø 17mm
KM# 24a
Τιμή: 1.7
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1906 - 1913
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 19mm
KM# 25
Τιμή: 0.51
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1917
Ψευδάργυρος, 3g, ø 19mm
KM# 25a
Τιμή: 1.18

Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1906 - 1913
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 26
Τιμή: 0.97
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1917
Ψευδάργυρος, 4g, ø 21mm
KM# 26a
Τιμή: 1.32
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1910
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
Τιμή: 6.45

Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1912 - 1916
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 30
Τιμή: 4.01
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1910
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 28
Τιμή: 6.86
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1912 - 1913
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 31
Τιμή: 7.81

Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1910
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 29
Τιμή: 16.5
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1912 - 1913
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 32
Τιμή: 12.65

Βουλγαρία>Ηγεμονία της Βουλγαρίας|1878 - 1907
 Χρονική Περίοδος

Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα
1901
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 22.1
Τιμή: 7.07
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι
1881
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 1
Τιμή: 12.12
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι
1901
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 23.1
Τιμή: 1.52

Βουλγαρία 2,5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2,5 Στοτίνκι - reverse
2,5 Στοτίνκι
1888
Χαλκονικέλιο, 1.9g, ø 15.4mm
KM# 8
Τιμή: 4.76
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1881
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.57g, ø 25mm
KM# 2
Τιμή: 4.09
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1888
Χαλκονικέλιο, 2.86g, ø 17mm
KM# 9
Τιμή: 3.8

Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι
1906 - 1913
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 17mm
KM# 24
Τιμή: 0.74
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1881
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.72g, ø 30.2mm
KM# 3
Τιμή: 5.1
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1888
Χαλκονικέλιο, 3.82g, ø 19.3mm
KM# 10
Τιμή: 0.95

Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι
1906 - 1913
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 19mm
KM# 25
Τιμή: 0.51
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1888
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 11
Τιμή: 2.61
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι
1906 - 1913
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 26
Τιμή: 0.97

Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1883
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
Τιμή: 7.12
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι
1891
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 12
Τιμή: 6.65
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1882
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 4
Τιμή: 9.32

Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1891
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 13
Τιμή: 10.11
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ
1894
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 16
Τιμή: 9.1
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1882
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 5
Τιμή: 13.88

Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1891
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 14
Τιμή: 9.42
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα
1894
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 17
Τιμή: 13.33
Βουλγαρία 5 Λέβα - obverseΒουλγαρία 5 Λέβα - reverse
5 Λέβα
1884 - 1885
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 7
Τιμή: 53.68

Βουλγαρία 5 Λέβα - obverseΒουλγαρία 5 Λέβα - reverse
5 Λέβα
1892
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 15
Τιμή: 30.91
Βουλγαρία 5 Λέβα - obverseΒουλγαρία 5 Λέβα - reverse
5 Λέβα
1894
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 18
Τιμή: 26.98
Βουλγαρία 10 Λέβα - obverseΒουλγαρία 10 Λέβα - reverse
10 Λέβα
1894
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 19
Τιμή: 906.6

Βουλγαρία 20 Λέβα - obverseΒουλγαρία 20 Λέβα - reverse
20 Λέβα
1894
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 20
Τιμή: 666.9
Βουλγαρία 100 Λέβα - obverseΒουλγαρία 100 Λέβα - reverse
100 Λέβα
1894
Χρυσός 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 21
Τιμή: 1,964

uCoin