+

Βουλγαρία > Κατάλογος Νομισμάτων

Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα 2000
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 1.8g, ø 16mm
Βουλγαρία - KM# 237a
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.11
Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
1 Στοτίνκα 1999-2002
Χαλκοαλουμίνιο
, 1.8g, ø 16mm
Βουλγαρία - KM# 237
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.29 - 4.89
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι 2000
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 2.5g, ø 18mm
Βουλγαρία - KM# 238a
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.15
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
2 Στοτίνκι 1999-2002
Χαλκοαλουμίνιο
, 2.5g, ø 18mm
Βουλγαρία - KM# 238
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.15 - 4.47
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι 2000
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 3.5g, ø 20mm
Βουλγαρία - KM# 239a
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.12
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
5 Στοτίνκι 1999-2002
Χαλκοαλουμίνιο
, 3.5g, ø 20mm
Βουλγαρία - KM# 239
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.21 - 4.89
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
10 Στοτίνκι 1999-2002
Χαλκονικέλιο
, 3g, ø 18.5mm
Βουλγαρία - KM# 240
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.19 - 3.9
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
20 Στοτίνκι 1999-2002
Χαλκονικέλιο
, 4g, ø 20.5mm
Βουλγαρία - KM# 241
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.21 - 4.58
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι 1999-2002
Χαλκονικέλιο
, 5g, ø 22.5mm
Βουλγαρία - KM# 242
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.26 - 4.45
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
1 Λέβ 2002
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο
, 7g, ø 24.5mm
Βουλγαρία - KM# 254
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 0.65
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
2 Λέβα 2015
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο
, 9g, ø 26.5mm
Βουλγαρία - KM# 337
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 1.93
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
50 Στοτίνκι 2007
Bulgaria's Membership in European Union
Χαλκονικέλιο
, 5g, ø 22.5mm
Βουλγαρία - KM# 291
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Τιμή: € 1.28
uCoin