Εσθονία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Εσθονία - Κατάλογος Νομισμάτων

Εσθονία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2011 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Εσθονία 1 euro cent - obverseΕσθονία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2011 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 61
Τιμή: 0.04
Εσθονία 2 euro cent - obverseΕσθονία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2011 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 62
Τιμή: 0.08
Εσθονία 5 euro cent - obverseΕσθονία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2011 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 63
Τιμή: 0.1

Εσθονία 10 euro cent - obverseΕσθονία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2011 - 2018
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 64
Τιμή: 0.12
Εσθονία 20 euro cent - obverseΕσθονία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2011 - 2018
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 65
Τιμή: 0.23
Εσθονία 50 euro cent - obverseΕσθονία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2011 - 2018
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 66
Τιμή: 0.5

Εσθονία 1 Ευρώ - obverseΕσθονία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2011 - 2018
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 67
Τιμή: 1.05
Εσθονία 2 Ευρώ - obverseΕσθονία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2011 - 2018
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 68
Τιμή: 2.01

Εσθονία>Β' Δημοκρατία (Κορώνα)|1991 - 2010
 Χρονική Περίοδος

Εσθονία 5 Σεντί - obverseΕσθονία 5 Σεντί - reverse
5 Σεντί
1991 - 1995
Ορείχαλκος, 1.29g, ø 15.95mm
KM# 21
Τιμή: 0.16
Εσθονία 10 Σεντί - obverseΕσθονία 10 Σεντί - reverse
10 Σεντί
1991 - 2008
Ορείχαλκος, 1.87g, ø 17.2mm
KM# 22
Τιμή: 0.12
Εσθονία 20 Σεντί - obverseΕσθονία 20 Σεντί - reverse
20 Σεντί
1992 - 1996
Ορείχαλκος, 2.27g, ø 18.95mm
KM# 23
Τιμή: 0.1

Εσθονία 20 Σεντί - obverseΕσθονία 20 Σεντί - reverse
20 Σεντί
1997 - 2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 18.95mm
KM# 23a
Τιμή: 0.16
Εσθονία 50 Σεντί - obverseΕσθονία 50 Σεντί - reverse
50 Σεντί
1992 - 2007
Ορείχαλκος, 3g, ø 19.5mm
KM# 24
Τιμή: 0.22
Εσθονία 1 Κρόον (κορώνα) - obverseΕσθονία 1 Κρόον (κορώνα) - reverse
1 Κρόον (κορώνα)
1992 - 1995
Χαλκονικέλιο, 5.44g, ø 23.35mm
KM# 28
Τιμή: 0.34

Εσθονία 1 Κρόον (κορώνα) - obverseΕσθονία 1 Κρόον (κορώνα) - reverse
1 Κρόον (κορώνα)
1998 - 2006
Ορείχαλκος, 5g, ø 23.25mm
KM# 35
Τιμή: 0.31

Εσθονία>Α' Δημοκρατία (Κορώνα)|1928 - 1940
 Χρονική Περίοδος

Εσθονία 1 Σέντ - obverseΕσθονία 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1929
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 16mm
KM# 10
Τιμή: 1.88
Εσθονία 1 Σέντ - obverseΕσθονία 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 19
Τιμή: 10.17
Εσθονία 2 Σεντί - obverseΕσθονία 2 Σεντί - reverse
2 Σεντί
1934
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.4g, ø 19.5mm
KM# 15
Τιμή: 1.98

Εσθονία 5 Σεντί - obverseΕσθονία 5 Σεντί - reverse
5 Σεντί
1931
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 23.25mm
KM# 11
Τιμή: 2.22
Εσθονία 10 Σεντί - obverseΕσθονία 10 Σεντί - reverse
10 Σεντί
1931
Νικέλιο - Μπρούντζος, 2.5g, ø 17.75mm
KM# 12
Τιμή: 2.6
Εσθονία 20 Σεντί - obverseΕσθονία 20 Σεντί - reverse
20 Σεντί
1935
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4g, ø 21.25mm
KM# 17
Τιμή: 3.53

Εσθονία 25 Σεντί - obverseΕσθονία 25 Σεντί - reverse
25 Σεντί
1928
Νικέλιο - Μπρούντζος, 7.5g, ø 27.5mm
KM# 9
Τιμή: 17.22
Εσθονία 50 Σεντί - obverseΕσθονία 50 Σεντί - reverse
50 Σεντί
1936
Νικέλιο - Μπρούντζος, 7.5g, ø 27.5mm
KM# 18
Τιμή: 8.92
Εσθονία 1 Κρόον (κορώνα) - obverseΕσθονία 1 Κρόον (κορώνα) - reverse
1 Κρόον (κορώνα)
1934
Χαλκοαλουμίνιο, 6g, ø 25.25mm
KM# 16
Τιμή: 6.73

Εσθονία 2 Κρόονι (κορώνες) - obverseΕσθονία 2 Κρόονι (κορώνες) - reverse
2 Κρόονι (κορώνες)
1930
Toompea Fortress
Ασήμι 0.500, 12g, ø 30mm
KM# 20
Τιμή: 12.52

Εσθονία>Α' Δημοκρατία (Μάρκο)|1922 - 1927
 Χρονική Περίοδος

Εσθονία 1 Μάρκο - obverseΕσθονία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1922
Χαλκονικέλιο, 2.56g, ø 18mm
KM# 1
Τιμή: 4.63
Εσθονία 1 Μάρκο - obverseΕσθονία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1924
Νικέλιο - Μπρούντζος, 2.56g, ø 18mm
KM# 1a
Τιμή: 5.53
Εσθονία 1 Μάρκο - obverseΕσθονία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1926
Νικέλιο - Μπρούντζος, 2.56g, ø 18mm
KM# 5
Τιμή: 11.43

Εσθονία 3 Μάρκα - obverseΕσθονία 3 Μάρκα - reverse
3 Μάρκα
1922
Χαλκονικέλιο, 3.4g, ø 20mm
KM# 2
Τιμή: 8.85
Εσθονία 3 Μάρκα - obverseΕσθονία 3 Μάρκα - reverse
3 Μάρκα
1925
Νικέλιο - Μπρούντζος, 3.4g, ø 20mm
KM# 2a
Τιμή: 9.97
Εσθονία 3 Μάρκα - obverseΕσθονία 3 Μάρκα - reverse
3 Μάρκα
1926
Νικέλιο - Μπρούντζος, 3.4g, ø 20mm
KM# 6
Τιμή: 51.96

Εσθονία 5 Μάρκα - obverseΕσθονία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1922
Χαλκονικέλιο, 4.85g, ø 23mm
KM# 3
Τιμή: 6.94
Εσθονία 5 Μάρκα - obverseΕσθονία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1924
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.85g, ø 23mm
KM# 3a
Τιμή: 12.17
Εσθονία 5 Μάρκα - obverseΕσθονία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1926
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.85g, ø 23mm
KM# 7
Τιμή: 12.53

Εσθονία 10 Μάρκα - obverseΕσθονία 10 Μάρκα - reverse
10 Μάρκα
1925
Νικέλιο - Μπρούντζος, 6.25g, ø 26mm
KM# 4
Τιμή: 12.05
Εσθονία 10 Μάρκα - obverseΕσθονία 10 Μάρκα - reverse
10 Μάρκα
1926
Νικέλιο - Μπρούντζος, 6.25g, ø 26mm
KM# 8
Τιμή: 7.14

uCoin