Αγγλία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Αγγλία - Κατάλογος Νομισμάτων

Αγγλία>Βασίλισσα Άννα|1702 - 1707
 Χρονική Περίοδος

Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1703 - 1707
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 516
Κοπή
Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1702
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 509
Κοπή
Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1703 - 1705
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 517
Τιμή: 19.76

Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1703 - 1707
Ασήμι 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 518
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1703 - 1707
Ασήμι 0.925, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 519
Τιμή: 7.9
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1702 - 1705
Χρυσός 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 510
Κοπή

Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1702 - 1707
Χρυσός 0.917, 8.3g, ø 25mm
KM# 511
Κοπή
Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1703 - 1706
Χρυσός 0.917, 41.8g, ø 38mm
KM# 520
Κοπή
Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1706
Χρυσός 0.917, 41.8g, ø 38mm
KM# 521
Κοπή

Αγγλία>Βασιλεύς Γουλιέλμος Γ΄|1689 - 1702
 Χρονική Περίοδος

Αγγλία 1 Φαρδίνι - obverseΑγγλία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1689 - 1692
Κασσίτερος, 5.5g, ø 24mm
KM# 466
Κοπή
Αγγλία 1 Φαρδίνι - obverseΑγγλία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1693 - 1694
Χαλκός, 5.5g, ø 24mm
KM# 465
Κοπή
Αγγλία 1 Φαρδίνι - obverseΑγγλία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1695 - 1700
Χαλκός, 6.2g, ø 23mm
KM# 483
Τιμή: 23.39

Αγγλία ½ Πέννες - obverseΑγγλία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1689 - 1692
Κασσίτερος, ø 30mm
KM# 475
Κοπή
Αγγλία ½ Πέννες - obverseΑγγλία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1694
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 475.3
Κοπή
Αγγλία ½ Πέννες - obverseΑγγλία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1695 - 1699
Χαλκός, 11.5g, ø 29mm
KM# A483
Κοπή

Αγγλία ½ Πέννες - obverseΑγγλία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1699 - 1701
Χαλκός, 11.5g, ø 29mm
KM# 503
Τιμή: 15
Αγγλία 1 Πέννα - obverseΑγγλία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1689 - 1694
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 11.72mm
KM# 468
Κοπή
Αγγλία 1 Πέννα - obverseΑγγλία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1698 - 1701
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 499
Τιμή: 3.2

Αγγλία 2 Πέννες - obverseΑγγλία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1689 - 1694
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 469
Κοπή
Αγγλία 2 Πέννες - obverseΑγγλία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1698 - 1701
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 500
Κοπή
Αγγλία 3 Πέννες - obverseΑγγλία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1689 - 1694
Ασήμι 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 470
Κοπή

Αγγλία 3 Πέννες - obverseΑγγλία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1698 - 1701
Ασήμι 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 501
Τιμή: 19.91
Αγγλία 4 Πένες - obverseΑγγλία 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1689 - 1694
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 471
Κοπή
Αγγλία 4 Πένες - obverseΑγγλία 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1697 - 1702
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 495
Κοπή

Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1693 - 1694
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 481
Κοπή
Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1695 - 1697
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 484
Τιμή: 376
Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1697 - 1701
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 496
Κοπή

Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1692 - 1693
Ασήμι 0.925, 6.1g, ø 26mm
KM# 480
Κοπή
Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1695 - 1698
Ασήμι 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 485
Κοπή
Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1699 - 1701
Ασήμι 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 504
Κοπή

Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1689 - 1690
Ασήμι 0.925, 14.8g, ø 33mm
KM# 472
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1691 - 1693
Ασήμι 0.925, 14.8g, ø 33mm
KM# 477
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1696 - 1697
Ασήμι 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 491
Κοπή

Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1698 - 1701
Ασήμι 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 492
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1691 - 1692
Ασήμι 0.925, 29.8g, ø 38.6mm
KM# 478
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1695 - 1696
Ασήμι 0.925, 30g, ø 39mm
KM# 486
Κοπή

Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1696 - 1700
Ασήμι 0.925, 30g, ø 39mm
KM# 494
Κοπή
Αγγλία ½ Γκινέα - obverseΑγγλία ½ Γκινέα - reverse
½ Γκινέα
1689
Χρυσός 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 473
Κοπή
Αγγλία ½ Γκινέα - obverseΑγγλία ½ Γκινέα - reverse
½ Γκινέα
1690 - 1694
Χρυσός 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 476
Κοπή

Αγγλία ½ Γκινέα - obverseΑγγλία ½ Γκινέα - reverse
½ Γκινέα
1695 - 1701
Χρυσός 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 487
Κοπή
Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1689 - 1694
Χρυσός 0.917, 8.5g, ø 25.5mm
KM# 474
Τιμή: 2,800
Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1695 - 1697
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 26mm
KM# 488
Κοπή

Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1697 - 1701
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 26mm
KM# 498
Κοπή
Αγγλία 2 Γκινέες - obverseΑγγλία 2 Γκινέες - reverse
2 Γκινέες
1691 - 1694
Χρυσός 0.917, 16.8g, ø 32mm
KM# 482
Κοπή
Αγγλία 2 Γκινέες - obverseΑγγλία 2 Γκινέες - reverse
2 Γκινέες
1701
Χρυσός 0.917, 16.7g, ø 32mm
KM# 507
Κοπή

Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1691 - 1694
Χρυσός 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 479
Κοπή
Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1699 - 1700
Χρυσός 0.917, 41.6g, ø 37mm
KM# 505
Κοπή
Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1701
Χρυσός 0.917, 41.6g, ø 37mm
KM# 508
Κοπή

Αγγλία>King James II|1684 - 1688
 Χρονική Περίοδος

Αγγλία 1 Φαρδίνι - obverseΑγγλία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1684 - 1687
Tin-Copper, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 447
Κοπή
Αγγλία ½ Πέννες - obverseΑγγλία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1685 - 1687
Tin-Copper, 11.5g, ø 29mm
KM# 448
Κοπή
Αγγλία 1 Πέννα - obverseΑγγλία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1685 - 1688
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 449
Κοπή

Αγγλία 2 Πέννες - obverseΑγγλία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1686 - 1688
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 454
Κοπή
Αγγλία 3 Πέννες - obverseΑγγλία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1685 - 1688
Ασήμι 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 450
Κοπή
Αγγλία 4 Πένες - obverseΑγγλία 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1686 - 1688
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 455
Κοπή

Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1686 - 1688
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 456
Κοπή
Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1685 - 1688
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 25mm
KM# 451
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1685 - 1687
Ασήμι 0.925, 15g, ø 33mm
KM# 452
Κοπή

Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1687 - 1688
Ασήμι 0.925, 15g, ø 33mm
KM# 462
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1686
Ασήμι 0.925, 30g, ø 38.61mm
KM# 457
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1687 - 1688
Ασήμι 0.925, 30g, ø 38.61mm
KM# 463
Κοπή

Αγγλία ½ Γκινέα - obverseΑγγλία ½ Γκινέα - reverse
½ Γκινέα
1686 - 1688
Χρυσός 0.917, 4.175g
KM# 458
Κοπή
Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1685 - 1686
Χρυσός 0.917, 8.5g, ø 26mm
KM# 453
Κοπή
Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1686 - 1688
Χρυσός 0.917, 8.5g, ø 26mm
KM# 459
Κοπή

Αγγλία 2 Γκινέες - obverseΑγγλία 2 Γκινέες - reverse
2 Γκινέες
1687 - 1688
Χρυσός 0.917, 16.7g
KM 464
Κοπή
Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1686 - 1688
Χρυσός 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM 460
Κοπή

Αγγλία>King Charles II|1660 - 1685
 Χρονική Περίοδος

Αγγλία 1 Φαρδίνι - obverseΑγγλία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1672 - 1679
Χαλκός, 5.6g, ø 22.5mm
KM# 436.1
Τιμή: 7.1
Αγγλία 1 Φαρδίνι - obverseΑγγλία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1684
Tin-Copper, 5.6g, ø 22.5mm
KM# 436.2
Κοπή
Αγγλία ½ Πέννες - obverseΑγγλία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1672 - 1675
Χαλκός, 10.8g, ø 29mm
KM# 437
Κοπή

Αγγλία 1 Πέννα - obverseΑγγλία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1660
Ασήμι 0.925, 0.48g
KM# 396
Κοπή
Αγγλία 1 Πέννα - obverseΑγγλία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1660
Ασήμι 0.925, 0.48g
KM# 397
Κοπή
Αγγλία 1 Πέννα - obverseΑγγλία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1660
Ασήμι 0.925, 0.48g
KM# 398
Κοπή

Αγγλία 1 Πέννα - obverseΑγγλία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1670 - 1684
Ασήμι 0.925, ø 12.7mm
KM# 432
Κοπή
Αγγλία 2 Πέννες - obverseΑγγλία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925, 0.94g
KM# 400
Κοπή
No ImageNo Image
2 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925, 1.06g
KM# 399
Κοπή

Αγγλία 2 Πέννες - obverseΑγγλία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925, 0.94g, ø 14mm
KM# 401
Κοπή
Αγγλία 2 Πέννες - obverseΑγγλία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1668 - 1684
Ασήμι 0.925, 1g, ø 15mm
KM# 429
Τιμή: 5.32
Αγγλία 3 Πέννες - obverseΑγγλία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925, ø 18mm
KM# 282
Κοπή

Αγγλία 3 Πέννες - obverseΑγγλία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925, ø 18mm
KM# 281
Κοπή
Αγγλία 3 Πέννες - obverseΑγγλία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1670 - 1684
Ασήμι 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 433
Κοπή
Αγγλία 4 Πένες - obverseΑγγλία 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1660
Ασήμι 0.925, 1.89g
KM# 291
Κοπή

Αγγλία 4 Πένες - obverseΑγγλία 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1660
Ασήμι 0.925, 1.89g
KM# 290
Κοπή
Αγγλία 4 Πένες - obverseΑγγλία 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1670 - 1684
Ασήμι 0.925, ø 18.5mm
KM# 434
Κοπή
No ImageNo Image
6 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925
KM# 403
Κοπή

Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925
KM# 402
Κοπή
Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1660
Ασήμι 0.925
KM# 404
Κοπή
Αγγλία 6 Πέννες - obverseΑγγλία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1674 - 1684
Ασήμι 0.925, ø 21mm
KM# 441
Κοπή

Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1660
Ασήμι 0.925, 6g
KM# 405
Κοπή
Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1660
Ασήμι 0.925, 6g
KM# 407
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1661
Ασήμι 0.925, 6g
KM# 406
Κοπή

Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1663 - 1668
Ασήμι 0.925, ø 5.65mm
KM#418
Κοπή
Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1666 - 1682
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 27mm
KM# 427
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1674 - 1675
Ασήμι 0.925, ø 27mm
KM# 442
Κοπή

Αγγλία 1 Σελίνι - obverseΑγγλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1683 - 1684
Ασήμι 0.925
KM# 446
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1660
Ασήμι 0.925
KM# 410
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1660
Ασήμι 0.925
KM# 408
Κοπή

Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1660
Ασήμι 0.925
KM# 409
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1663
Ασήμι 0.925, ø 33.5mm
KM# 419
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1664
Ασήμι 0.925
KM# 421
Κοπή

Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1666 - 1672
Ασήμι 0.925, ø 34mm
KM# 428
Κοπή
Αγγλία ½ Κορώνα - obverseΑγγλία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1672 - 1684
Ασήμι 0.925, ø 34mm
KM# 438
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1660
Χρυσός 0.917
KM# 411
Κοπή

Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1660
Χρυσός 0.917
KM# 412
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1662 - 1663
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 417
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1664 - 1671
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 422
Κοπή

Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1671 - 1680
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 435
Κοπή
Αγγλία 1 Κορώνα - obverseΑγγλία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1679 - 1684
Ασήμι 0.925, 29.8g, ø 38.61mm
KM# 445
Κοπή
Αγγλία ½ Γκινέα - obverseΑγγλία ½ Γκινέα - reverse
½ Γκινέα
1669 - 1672
Χρυσός 0.917, 4.18g
KM# 431
Κοπή

Αγγλία ½ Γκινέα - obverseΑγγλία ½ Γκινέα - reverse
½ Γκινέα
1672 - 1684
Χρυσός 0.917, 4.175g
KM# 439
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1663
Χρυσός 0.917, 8.35g
KM# 420
Κοπή
Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1664 - 1673
Χρυσός 0.917, 8.45g, ø 25mm
KM# 424
Κοπή

Αγγλία 1 Γκινέα - obverseΑγγλία 1 Γκινέα - reverse
1 Γκινέα
1672 - 1684
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 25mm
KM# 440
Κοπή
Αγγλία 2 Γκινέες - obverseΑγγλία 2 Γκινέες - reverse
2 Γκινέες
1664 - 1671
Χρυσός 0.917, 16.7g
KM# 425
Κοπή
Αγγλία 2 Γκινέες - obverseΑγγλία 2 Γκινέες - reverse
2 Γκινέες
1675 - 1684
Χρυσός 0.917, 16.7g
KM# 443
Κοπή

Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1668 - 1678
Χρυσός 0.917, 41.75g
KM# 430
Κοπή
Αγγλία 5 Γκινέες - obverseΑγγλία 5 Γκινέες - reverse
5 Γκινέες
1678 - 1684
Χρυσός 0.917, 41.75g
KM# 444
Κοπή

uCoin