Ομάν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ομάν - Κατάλογος Νομισμάτων

Ομάν>Σουλτανάτο του Ομάν|1974 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Ομάν 5 Μπάισα - obverseΟμάν 5 Μπάισα - reverse
5 Μπάισα
1975 - 1997
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.1g, ø 19mm
KM# 50
Τιμή: 0.42
Ομάν 5 Μπάισα - obverseΟμάν 5 Μπάισα - reverse
5 Μπάισα
1997 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.65g, ø 19mm
KM# 150
Τιμή: 0.33
Ομάν 5 Μπάισα - obverseΟμάν 5 Μπάισα - reverse
5 Μπάισα
2015
45η επέτειος του Σουλτανάτου
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.65g, ø 19mm
UC# 1
Τιμή: 0.65

Ομάν 10 Μπάισα - obverseΟμάν 10 Μπάισα - reverse
10 Μπάισα
1975 - 1997
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.7g, ø 22.5mm
KM# 52
Τιμή: 0.39
Ομάν 10 Μπάισα - obverseΟμάν 10 Μπάισα - reverse
10 Μπάισα
1999 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 4.04g, ø 22.5mm
KM# 151
Τιμή: 0.5
Ομάν 10 Μπάισα - obverseΟμάν 10 Μπάισα - reverse
10 Μπάισα
2015
45η επέτειος του Σουλτανάτου
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 4.04g, ø 22.5mm
UC# 2
Τιμή: 0.73

Ομάν 25 Μπάισα - obverseΟμάν 25 Μπάισα - reverse
25 Μπάισα
1975 - 1997
Χαλκονικέλιο, 3.03g, ø 18mm
KM# 45а
Τιμή: 0.36
Ομάν 25 Μπάισα - obverseΟμάν 25 Μπάισα - reverse
25 Μπάισα
1999
Χαλκονικέλιο, 3.03g, ø 18mm
KM# 152
Τιμή: 0.53
Ομάν 25 Μπάισα - obverseΟμάν 25 Μπάισα - reverse
25 Μπάισα
2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.63g, ø 17.95mm
KM# 152а.1
Τιμή: 0.42

Ομάν 25 Μπάισα - obverseΟμάν 25 Μπάισα - reverse
25 Μπάισα
2010 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.63g, ø 17.95mm
KM# 152a.2
Τιμή: 0.64
Ομάν 25 Μπάισα - obverseΟμάν 25 Μπάισα - reverse
25 Μπάισα
2015
45η επέτειος του Σουλτανάτου
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.63g, ø 17.95mm
UC# 3
Τιμή: 0.83
Ομάν 50 Μπάισα - obverseΟμάν 50 Μπάισα - reverse
50 Μπάισα
1975 - 1997
Χαλκονικέλιο, 6.4g, ø 24mm
KM# 46а
Τιμή: 0.54

Ομάν 50 Μπάισα - obverseΟμάν 50 Μπάισα - reverse
50 Μπάισα
1999
Χαλκονικέλιο, 6.4g, ø 24mm
KM# 153
Τιμή: 0.88
Ομάν 50 Μπάισα - obverseΟμάν 50 Μπάισα - reverse
50 Μπάισα
2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.57g, ø 24mm
KM# 153а.1
Τιμή: 0.61
Ομάν 50 Μπάισα - obverseΟμάν 50 Μπάισα - reverse
50 Μπάισα
2010 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.57g, ø 24mm
KM# 153a.2
Τιμή: 0.69

Ομάν 50 Μπάισα - obverseΟμάν 50 Μπάισα - reverse
50 Μπάισα
2015
45η επέτειος του Σουλτανάτου
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.57g, ø 24mm
UC# 4
Τιμή: 0.94
Ομάν 100 Μπάισα - obverseΟμάν 100 Μπάισα - reverse
100 Μπάισα
1984
Χαλκονικέλιο, 6.4g, ø 24mm
KM# 68
Τιμή: 1.45
Ομάν 100 Μπάισα - obverseΟμάν 100 Μπάισα - reverse
100 Μπάισα
2015
Sultanate
Χαλκονικέλιο, 9.7g, ø 27.25mm
UC# 5
Κοπή

Ομάν ¼ Ριάλ - obverseΟμάν ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1980
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 66
Τιμή: 2.39
Ομάν ½ Ριάλ - obverseΟμάν ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1980
Χαλκοαλουμίνιο, 10g, ø 30mm
KM# 67
Τιμή: 3.86

Ομάν>Σουλτανάτο του Μουσκάτ και του Ομάν|1894 - 1970
 Χρονική Περίοδος

Ομάν 1/12 Αννα - obverseΟμάν 1/12 Αννα - reverse
1/12 Αννα
1894
Χαλκός, ø 18.5mm
KM# 1
Κοπή
Ομάν 1/4 Αννα - obverseΟμάν 1/4 Αννα - reverse
1/4 Αννα
1894
Χαλκός, 6.63g, ø 26.2mm
KM# 2
Κοπή
Ομάν 1/4 Αννα - obverseΟμάν 1/4 Αννα - reverse
1/4 Αννα
1895
Χαλκός, 6g, ø 25.5mm
KM# 8
Τιμή: 5

Ομάν 1/4 Αννα - obverseΟμάν 1/4 Αννα - reverse
1/4 Αννα
1895 - 1896
Χαλκός, 6.6g, ø 25.2mm
KM# 6
Τιμή: 12.97
Ομάν 1/4 Αννα - obverseΟμάν 1/4 Αννα - reverse
1/4 Αννα
1898
Χαλκός, 5.86g, ø 26mm
KM# 3
Τιμή: 5.96
Ομάν 1/4 Αννα - obverseΟμάν 1/4 Αννα - reverse
1/4 Αννα
1899 - 1901
Χαλκός, 5.65g, ø 25mm
KM# 15
Τιμή: 6.62

Ομάν 2 Μπαίσα - obverseΟμάν 2 Μπαίσα - reverse
2 Μπαίσα
1946
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19.5mm
KM# 25
Τιμή: 18.38
Ομάν 2 Μπαίσα - obverseΟμάν 2 Μπαίσα - reverse
2 Μπαίσα
1970
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.75g, ø 16mm
KM# 36
Τιμή: 0.97
Ομάν 3 Μπαίσα - obverseΟμάν 3 Μπαίσα - reverse
3 Μπαίσα
1958
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 20.19mm
KM# 30
Τιμή: 3.2

Ομάν 3 Μπαίσα - obverseΟμάν 3 Μπαίσα - reverse
3 Μπαίσα
1960
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 17.5mm
KM# 32
Τιμή: 2.03
Ομάν 5 Μπάισα - obverseΟμάν 5 Μπάισα - reverse
5 Μπάισα
1946
Χαλκονικέλιο, 3.84g, ø 21mm
KM# 26
Τιμή: 3
Ομάν 5 Μπάισα - obverseΟμάν 5 Μπάισα - reverse
5 Μπάισα
1961
Χαλκονικέλιο, ø 20mm
KM# 33
Τιμή: 6.06

Ομάν 5 Μπάισα - obverseΟμάν 5 Μπάισα - reverse
5 Μπάισα
1970
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.1g, ø 19mm
KM# 37
Τιμή: 1.13
Ομάν 10 Μπάισα - obverseΟμάν 10 Μπάισα - reverse
10 Μπάισα
1940
Χαλκονικέλιο, 4.1g, ø 22mm
KM# 22
Τιμή: 25
Ομάν 10 Μπάισα - obverseΟμάν 10 Μπάισα - reverse
10 Μπάισα
1970
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.7g, ø 22.5mm
KM# 38
Τιμή: 1.23

Ομάν 20 Μπάισα - obverseΟμάν 20 Μπάισα - reverse
20 Μπάισα
1940
Ασήμι 0.500, 28.07g, ø 38mm
KM# 23
Κοπή
Ομάν 20 Μπάισα - obverseΟμάν 20 Μπάισα - reverse
20 Μπάισα
1946
Χαλκονικέλιο, ø 25mm
KM# 27
Κοπή
Ομάν 25 Μπάισα - obverseΟμάν 25 Μπάισα - reverse
25 Μπάισα
1970
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 18mm
KM# 39
Τιμή: 0.76

Ομάν 50 Μπάισα - obverseΟμάν 50 Μπάισα - reverse
50 Μπάισα
1940
Χαλκονικέλιο, 7.68g, ø 25.2mm
KM# 24
Κοπή
Ομάν 50 Μπάισα - obverseΟμάν 50 Μπάισα - reverse
50 Μπάισα
1970
Χαλκονικέλιο, 6.4g, ø 24mm
KM# 40
Τιμή: 1.35
Ομάν 100 Μπάισα - obverseΟμάν 100 Μπάισα - reverse
100 Μπάισα
1970
Χαλκονικέλιο, 11.25g, ø 28mm
KM# 41
Τιμή: 3.62

Ομάν ½ Ριάλ - obverseΟμάν ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1948
Ασήμι 0.500, 14.03g, ø 32.1mm
KM# 29
Τιμή: 2.86
Ομάν ½ Ριάλ - obverseΟμάν ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1960 - 1961
Ασήμι 0.500, 14.03g, ø 33mm
KM# 34
Τιμή: 10.49
Ομάν 1 Ριάλ - obverseΟμάν 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1958
Ασήμι 0.830, 28.07g, ø 38mm
KM# 31
Κοπή

uCoin