Σαρδηνία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σαρδηνία - Κατάλογος Νομισμάτων

Σαρδηνία>Βασίλειο της Σαρδηνίας|1816 - 1868
 Χρονική Περίοδος

Σαρδηνία 1 Σεντέσιμο - obverseΣαρδηνία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1826
Χαλκός, 2g, ø 19mm
KM# 125
Τιμή: 6.25
Σαρδηνία 1 Σεντέσιμο - obverseΣαρδηνία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1842
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 138
Τιμή: 1,200
Σαρδηνία 3 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 3 Σεντέσιμι - reverse
3 Σεντέσιμι
1826
Χαλκός, 6g, ø 23mm
KM# 126
Τιμή: 12.34

Σαρδηνία 3 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 3 Σεντέσιμι - reverse
3 Σεντέσιμι
1842
Χαλκός, 2.94g, ø 20mm
KM# 139
Κοπή
Σαρδηνία 5 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1826
Χαλκός, 10g, ø 28mm
KM# 127
Τιμή: 9.33
Σαρδηνία 5 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1842
Χαλκός, 5g, ø 24mm
KM# 140
Τιμή: 13.5

Σαρδηνία 25 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 25 Σεντέσιμι - reverse
25 Σεντέσιμι
1829 - 1830
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 128
Κοπή
Σαρδηνία 25 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 25 Σεντέσιμι - reverse
25 Σεντέσιμι
1832 - 1837
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 132
Κοπή
Σαρδηνία 50 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1825 - 1831
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 124
Τιμή: 49.84

Σαρδηνία 50 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1833 - 1847
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 134
Κοπή
Σαρδηνία 50 Σεντέσιμι - obverseΣαρδηνία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1850 - 1861
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 141
Τιμή: 3.25
Σαρδηνία 1 Λίρα - obverseΣαρδηνία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1824 - 1830
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 121
Τιμή: 25

Σαρδηνία 1 Λίρα - obverseΣαρδηνία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1831 - 1849
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 129
Κοπή
Σαρδηνία 1 Λίρα - obverseΣαρδηνία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1850 - 1860
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 142
Τιμή: 9.43
Σαρδηνία 2 Λίρες - obverseΣαρδηνία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1825 - 1831
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 122
Τιμή: 25

Σαρδηνία 2 Λίρες - obverseΣαρδηνία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1832 - 1849
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 135
Κοπή
Σαρδηνία 2 Λίρες - obverseΣαρδηνία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1850 - 1860
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 143
Κοπή
Σαρδηνία 5 Λίρες - obverseΣαρδηνία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1816 - 1820
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 113
Τιμή: 134.4

Σαρδηνία 5 Λίρες - obverseΣαρδηνία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1821 - 1831
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 116
Τιμή: 44
Σαρδηνία 5 Λίρες - obverseΣαρδηνία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1821
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 115
Τιμή: 12.36
Σαρδηνία 5 Λίρες - obverseΣαρδηνία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1831 - 1849
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 130
Τιμή: 30.38

Σαρδηνία 5 Λίρες - obverseΣαρδηνία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1850 - 1861
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 144
Τιμή: 50
Σαρδηνία 10 Λίρες - obverseΣαρδηνία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1833 - 1844
Χρυσός 0.900, 3.225g, ø 18mm
KM# 136
Κοπή
Σαρδηνία 10 Λίρες - obverseΣαρδηνία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1850 - 1860
Χρυσός 0.900, 3.225g, ø 18mm
KM# 145
Κοπή

Σαρδηνία 20 Λίρες - obverseΣαρδηνία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1816 - 1820
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 114
Κοπή
Σαρδηνία 20 Λίρες - obverseΣαρδηνία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1821
Χρυσός 0.900, 3.45g, ø 21mm
KM# 117
Κοπή
Σαρδηνία 20 Λίρες - obverseΣαρδηνία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1821 - 1831
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 118
Κοπή

Σαρδηνία 20 Λίρες - obverseΣαρδηνία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1831 - 1849
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 131
Τιμή: 233.3
Σαρδηνία 20 Λίρες - obverseΣαρδηνία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1850 - 1861
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 146
Τιμή: 1,594
Σαρδηνία 40 Λίρες - obverseΣαρδηνία 40 Λίρες - reverse
40 Λίρες
1822 - 1831
Χρυσός 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 120
Κοπή

Σαρδηνία 80 Λίρες - obverseΣαρδηνία 80 Λίρες - reverse
80 Λίρες
1821
Χρυσός 0.900, 25.8g, ø 34mm
KM# 119
Κοπή
Σαρδηνία 80 Λίρες - obverseΣαρδηνία 80 Λίρες - reverse
80 Λίρες
1824 - 1831
Χρυσός 0.900, 25.8g, ø 33mm
KM# 123
Κοπή
Σαρδηνία 100 Λίρες - obverseΣαρδηνία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1832 - 1842
Χρυσός 0.900, 32.25g, ø 34mm
KM# 133
Τιμή: 1,800

Σαρδηνία>Sardinian scudo|1724 - 1795
 Χρονική Περίοδος

Σαρδηνία ½ cagliarese - obverseΣαρδηνία ½ cagliarese - reverse
½ cagliarese
1736 - 1745
Χαλκός, 1.2g, ø 15mm
KM# 30
Κοπή
Σαρδηνία 1 cagliarese - obverseΣαρδηνία 1 cagliarese - reverse
1 cagliarese
1724
Χαλκός, 2.32g, ø 19mm
KM# 4
Κοπή
Σαρδηνία 1 cagliarese - obverseΣαρδηνία 1 cagliarese - reverse
1 cagliarese
1732 - 1745
Χαλκός, 2.32g, ø 19mm
KM# 14
Κοπή

Σαρδηνία 1 cagliarese - obverseΣαρδηνία 1 cagliarese - reverse
1 cagliarese
1763 - 1769
Χαλκός, 2.2g, ø 18mm
KM# 54
Κοπή
Σαρδηνία 1 cagliarese - obverseΣαρδηνία 1 cagliarese - reverse
1 cagliarese
1788 - 1792
Χαλκός, 2.05g, ø 17mm
KM# 89
Κοπή
Σαρδηνία 3 cagliarese - obverseΣαρδηνία 3 cagliarese - reverse
3 cagliarese
1724
Χαλκός, 6.8g, ø 24mm
KM# 5
Κοπή

Σαρδηνία 3 cagliarese - obverseΣαρδηνία 3 cagliarese - reverse
3 cagliarese
1732
Χαλκός, 6.47g, ø 24mm
KM# 15
Κοπή
No ImageNo Image
3 cagliarese
1741
Χαλκός, 6.3g, ø 24mm
KM# 31
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1768 - 1772
Ασήμι, 2.1g, ø 19mm
KM# 55
Κοπή

Σαρδηνία 1 Σόλιδος - obverseΣαρδηνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1773 - 1792
Ασήμι, 2g, ø 19mm
KM# 65
Κοπή
Σαρδηνία ½ reale - obverseΣαρδηνία ½ reale - reverse
½ reale
1727
Ασήμι, 1.1g, ø 15mm
KM# 8
Κοπή
No ImageNo Image
½ reale
1732
Ασήμι, 1.2g, ø 15mm
KM# 19
Κοπή

Σαρδηνία ½ reale - obverseΣαρδηνία ½ reale - reverse
½ reale
1768 - 1772
Ασήμι, 2.65g, ø 20mm
KM# 56
Κοπή
Σαρδηνία ½ reale - obverseΣαρδηνία ½ reale - reverse
½ reale
1773 - 1796
Ασήμι, 2.65g, ø 20mm
KM# 67
Κοπή
No ImageNo Image
1 reale
1727
Ασήμι, 2.3g, ø 19mm
KM# 9
Κοπή

Σαρδηνία 1 reale - obverseΣαρδηνία 1 reale - reverse
1 reale
1732
Ασήμι, 2.35g, ø 21mm
KM# 20
Κοπή
Σαρδηνία 1 reale - obverseΣαρδηνία 1 reale - reverse
1 reale
1768 - 1772
Ασήμι, 3.2g, ø 23mm
KM# 57
Κοπή
No ImageNo Image
1 reale
1773 - 1796
Ασήμι, 2.8g, ø 22mm
KM# 68
Κοπή

Σαρδηνία 1 reale - obverseΣαρδηνία 1 reale - reverse
1 reale
1792 - 1796
Ασήμι, 2.8g, ø 23mm
KM# 90
Κοπή
Σαρδηνία 1 reale - obverseΣαρδηνία 1 reale - reverse
1 reale
1797 - 1799
Ασήμι, 3.1g, ø 22.5mm
KM# 96
Κοπή
No ImageNo Image
1 reale
1812
Ασήμι 0.500, 3.18g, ø 23mm
KM# 107
Κοπή

No ImageNo Image
1 reale
1812
Ασήμι 0.500, 3.18g, ø 23mm
KM# 106
Κοπή
No ImageNo Image
¼ Σκούδο
1727
Ασήμι 0.896, 5.896g, ø 24mm
KM# 10
Κοπή
No ImageNo Image
¼ Σκούδο
1732
Ασήμι 0.896, 5.896g, ø 26mm
KM# 23
Κοπή

No ImageNo Image
¼ Σκούδο
1768 - 1772
Ασήμι 0.896, 5.896g, ø 28mm
KM# 58
Κοπή
No ImageNo Image
¼ Σκούδο
1773 - 1792
Ασήμι 0.896, 5.896g, ø 28mm
KM# 69
Κοπή
Σαρδηνία ½ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1768 - 1772
Ασήμι 0.896, 11.793g, ø 33mm
KM# 59
Κοπή

No ImageNo Image
½ Σκούδο
1773 - 1793
Ασήμι 0.896, 11.793g, ø 33mm
KM# 71
Κοπή
Σαρδηνία 1 Σκούδο - obverseΣαρδηνία 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1768 - 1769
Ασήμι 0.896, 23.586g, ø 38mm
KM# 60
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1773
Ασήμι 0.896, 23.586g, ø 38mm
KM# 73
Κοπή

Σαρδηνία 1 doppia - obverseΣαρδηνία 1 doppia - reverse
1 doppia
1768 - 1772
Χρυσός, 3.2g, ø 22mm
KM# 61
Κοπή
Σαρδηνία 1 doppia - obverseΣαρδηνία 1 doppia - reverse
1 doppia
1773 - 1787
Χρυσός, 3.2g, ø 22mm
KM# 76
Κοπή
Σαρδηνία 2½ doppia - obverseΣαρδηνία 2½ doppia - reverse
2½ doppia
1768 - 1771
Χρυσός, 8.026g, ø 27mm
KM# 62
Κοπή

Σαρδηνία 2½ doppia - obverseΣαρδηνία 2½ doppia - reverse
2½ doppia
1773 - 1774
Χρυσός, 8.026g, ø 27mm
KM# 79
Κοπή

Σαρδηνία>Piedmontese scudo|1722 - 1815
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
2 denari
1722
Χαλκός, 1.85g, ø 16mm
KM# 1
Κοπή
Σαρδηνία 2 denari - obverseΣαρδηνία 2 denari - reverse
2 denari
1725 - 1730
Χαλκός, 1.85g, ø 16mm
KM# 7
Κοπή
Σαρδηνία 2 denari - obverseΣαρδηνία 2 denari - reverse
2 denari
1732 - 1772
Χαλκός, 1.85g, ø 16mm
KM# 13
Τιμή: 12

Σαρδηνία 2 denari - obverseΣαρδηνία 2 denari - reverse
2 denari
1773 - 1796
Χαλκός, 1.85g, ø 16mm
KM# 64
Τιμή: 30
Σαρδηνία 2 denari - obverseΣαρδηνία 2 denari - reverse
2 denari
1798 - 1800
Χαλκός, 1.85g, ø 16.5mm
KM# 100
Κοπή
Σαρδηνία ½ Σόλιδος - obverseΣαρδηνία ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1780 - 1789
Ασήμι, 1.8g, ø 17mm
KM# 81
Κοπή

Σαρδηνία 1 Σόλιδος - obverseΣαρδηνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1722
Ασήμι, 2.5g, ø 21mm
KM# 2
Κοπή
Σαρδηνία 1 Σόλιδος - obverseΣαρδηνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1724 - 1730
Ασήμι, 1.73g, ø 20mm
KM# 6
Κοπή
Σαρδηνία 1 Σόλιδος - obverseΣαρδηνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1732 - 1772
Ασήμι, 1.73g, ø 20mm
KM# 16
Τιμή: 24.4

Σαρδηνία 1 Σόλιδος - obverseΣαρδηνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1773 - 1789
Ασήμι, 1.56g, ø 20mm
KM# 66
Κοπή
Σαρδηνία 1 Σόλιδος - obverseΣαρδηνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1797 - 1798
Ασήμι, 1.9g, ø 19.5mm
KM# 95
Τιμή: 12
Σαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - reverse
2.6 Σόλιδοι
1732 - 1743
Ασήμι, 1.86g, ø 18mm
KM# 17
Κοπή

Σαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - reverse
2.6 Σόλιδοι
1744 - 1750
Ασήμι, 3.2g, ø 20mm
KM# 39
Κοπή
Σαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - reverse
2.6 Σόλιδοι
1755 - 1758
Ασήμι, 2.37g, ø 20mm
KM# 43
Κοπή
Σαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - reverse
2.6 Σόλιδοι
1781 - 1785
Ασήμι, 2.37g, ø 21mm
KM# 82
Κοπή

Σαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - reverse
2.6 Σόλιδοι
1798 - 1799
Ασήμι, 2.56g, ø 20mm
KM# 101
Κοπή
Σαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 2.6 Σόλιδοι - reverse
2.6 Σόλιδοι
1814 - 1815
Ασήμι, 2.56g, ø 19.4mm
KM# 108
Κοπή
Σαρδηνία 5 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 5 Σόλιδοι - reverse
5 Σόλιδοι
1732 - 1740
Ασήμι, 5.1g, ø 25mm
KM# 18
Τιμή: 40

Σαρδηνία 5 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 5 Σόλιδοι - reverse
5 Σόλιδοι
1741
Ασήμι, 4.5g, ø 25mm
KM# 32
Κοπή
Σαρδηνία 5 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 5 Σόλιδοι - reverse
5 Σόλιδοι
1742 - 1748
Ασήμι, 3.87g, ø 25mm
KM# 35
Κοπή
Σαρδηνία 5 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 5 Σόλιδοι - reverse
5 Σόλιδοι
1794 - 1796
Ασήμι, 5.16g, ø 24mm
KM# 91
Κοπή

Σαρδηνία 7.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 7.6 Σόλιδοι - reverse
7.6 Σόλιδοι
1755 - 1758
Ασήμι, 4.75g, ø 26mm
KM# 44
Κοπή
Σαρδηνία 7.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 7.6 Σόλιδοι - reverse
7.6 Σόλιδοι
1781 - 1795
Ασήμι, 4.17g, ø 26mm
KM# 83
Κοπή
Σαρδηνία 7.6 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 7.6 Σόλιδοι - reverse
7.6 Σόλιδοι
1798 - 1800
Ασήμι, 4.72g, ø 25mm
KM# 103
Κοπή

No ImageNo Image
10 Σόλιδοι
1732 - 1735
Ασήμι 0.500, 2.9g, ø 21mm
KM# 21
Κοπή
No ImageNo Image
10 Σόλιδοι
1742
Ασήμι 0.500, 2.8g, ø 21mm
KM# 36
Κοπή
Σαρδηνία 10 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 10 Σόλιδοι - reverse
10 Σόλιδοι
1794 - 1796
Ασήμι, 2.4g, ø 21mm
KM# 92
Κοπή

Σαρδηνία ⅛ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ⅛ Σκούδο - reverse
⅛ Σκούδο
1733
Ασήμι 0.900, 3.7g, ø 23mm
KM# 24
Κοπή
Σαρδηνία ⅛ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ⅛ Σκούδο - reverse
⅛ Σκούδο
1755 - 1758
Ασήμι 0.900, 4.3g, ø 24mm
KM# 45
Κοπή
Σαρδηνία 15 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 15 Σόλιδοι - reverse
15 Σόλιδοι
1794 - 1798
Ασήμι, 4.6g, ø 22mm
KM# 93
Κοπή

No ImageNo Image
20 Σόλιδοι
1732
Ασήμι, 5.95g, ø 27mm
KM# 22
Κοπή
Σαρδηνία 20 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 20 Σόλιδοι - reverse
20 Σόλιδοι
1742 - 1748
Ασήμι, 5.65g, ø 28mm
KM# 37
Κοπή
Σαρδηνία 20 Σόλιδοι - obverseΣαρδηνία 20 Σόλιδοι - reverse
20 Σόλιδοι
1794 - 1796
Ασήμι, 5.4g, ø 26mm
KM# 94
Τιμή: 14.55

No ImageNo Image
¼ Σκούδο
1733
Ασήμι 0.900, 7.35g, ø 28mm
KM# 25
Κοπή
Σαρδηνία ¼ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ¼ Σκούδο - reverse
¼ Σκούδο
1755 - 1772
Ασήμι 0.900, 8.8g, ø 30mm
KM# 46
Κοπή
Σαρδηνία ¼ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ¼ Σκούδο - reverse
¼ Σκούδο
1773 - 1793
Ασήμι 0.903, 8.791g, ø 30mm
KM# 70
Κοπή

No ImageNo Image
¼ Σκούδο
1798 - 1799
Ασήμι 0.903, 8.791g, ø 30mm
KM# 102
Κοπή
No ImageNo Image
½ Σκούδο
1733 - 1735
Ασήμι 0.903, 14.75g, ø 34mm
KM# 26
Κοπή
Σαρδηνία ½ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1755 - 1772
Ασήμι 0.903, 17.25g, ø 37mm
KM# 47
Κοπή

Σαρδηνία ½ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1773 - 1793
Ασήμι 0.903, 17.582g, ø 38mm
KM# 72
Κοπή
Σαρδηνία ½ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1797 - 1800
Ασήμι 0.903, 17.582g, ø 36.5mm
KM# 97
Κοπή
Σαρδηνία ½ Σκούδο - obverseΣαρδηνία ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1814
Ασήμι 0.903, 17.582g, ø 36.5mm
KM# 109
Κοπή

No ImageNo Image
½ Σκούδο
1815
Ασήμι 0.903, 17.582g, ø 36.5mm
KM# 111
Κοπή
Σαρδηνία 1 Σκούδο - obverseΣαρδηνία 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1733 - 1735
Ασήμι 0.900, 29.6g, ø 42mm
KM# 27
Κοπή
Σαρδηνία 1 Σκούδο - obverseΣαρδηνία 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1755 - 1769
Ασήμι 0.900, 35.15g, ø 44mm
KM# 48
Κοπή

Σαρδηνία 1 Σκούδο - obverseΣαρδηνία 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1773 - 1776
Ασήμι 0.900, 35.164g, ø 44mm
KM# 74
Κοπή
No ImageNo Image
¼ doppia
1755 - 1757
Χρυσός, 2.38g, ø 18mm
KM# 49
Κοπή
Σαρδηνία ¼ doppia - obverseΣαρδηνία ¼ doppia - reverse
¼ doppia
1773 - 1785
Χρυσός, 2.39g, ø 19mm
KM# 75
Κοπή

Σαρδηνία ¼ doppia - obverseΣαρδηνία ¼ doppia - reverse
¼ doppia
1786
Χρυσός, 2.279g, ø 18mm
KM# 84
Κοπή
No ImageNo Image
½ doppia
1733 - 1734
Χρυσός, 3.3g, ø 20mm
KM# 28
Κοπή
No ImageNo Image
½ doppia
1741 - 1742
Χρυσός, 3.56g, ø 20mm
KM# 33
Κοπή

Σαρδηνία ½ doppia - obverseΣαρδηνία ½ doppia - reverse
½ doppia
1755 - 1772
Χρυσός, 4.76g, ø 22mm
KM# 50
Κοπή
No ImageNo Image
½ doppia
1773 - 1784
Χρυσός, 4.75g, ø 23mm
KM# 77
Κοπή
Σαρδηνία ½ doppia - obverseΣαρδηνία ½ doppia - reverse
½ doppia
1786 - 1796
Χρυσός, 4.558g, ø 20mm
KM# 85
Κοπή

No ImageNo Image
½ doppia
1797 - 1798
Χρυσός, 4.558g, ø 20mm
KM# 98
Κοπή
No ImageNo Image
1 doppia
1722
Χρυσός, 6.6g, ø 25mm
KM# 3
Κοπή
No ImageNo Image
1 doppia
1733
Χρυσός, 6.65g, ø 25mm
KM# 29
Κοπή

No ImageNo Image
1 doppia
1741 - 1742
Χρυσός, 7.23g, ø 25mm
KM# 34
Κοπή
Σαρδηνία 1 doppia - obverseΣαρδηνία 1 doppia - reverse
1 doppia
1755 - 1772
Χρυσός, 9.64g, ø 26mm
KM# 51
Κοπή
No ImageNo Image
1 doppia
1773 - 1784
Χρυσός, 9.6g, ø 28mm
KM# 78
Κοπή

Σαρδηνία 1 doppia - obverseΣαρδηνία 1 doppia - reverse
1 doppia
1786 - 1796
Χρυσός, 9.116g, ø 25mm
KM# 86
Κοπή
Σαρδηνία 1 doppia - obverseΣαρδηνία 1 doppia - reverse
1 doppia
1797 - 1800
Χρυσός, 9.116g, ø 25mm
KM# 99
Κοπή
Σαρδηνία 1 doppia - obverseΣαρδηνία 1 doppia - reverse
1 doppia
1814
Χρυσός, 9.116g, ø 25mm
KM# 110
Κοπή

No ImageNo Image
1 doppia
1815
Χρυσός, 9.116g, ø 25mm
KM# 112
Κοπή

uCoin