Ισπανία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ισπανία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ισπανία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|1999 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 euro cent - obverseΙσπανία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1040
Τιμή: 0.01
Ισπανία 1 euro cent - obverseΙσπανία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2010 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1144
Τιμή: 0.01
Ισπανία 2 euro cent - obverseΙσπανία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1041
Τιμή: 0.02

Ισπανία 2 euro cent - obverseΙσπανία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2010 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1145
Τιμή: 0.02
Ισπανία 5 euro cent - obverseΙσπανία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1042
Τιμή: 0.05
Ισπανία 5 euro cent - obverseΙσπανία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2010 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1146
Τιμή: 0.05

Ισπανία 10 euro cent - obverseΙσπανία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1043
Τιμή: 0.1
Ισπανία 10 euro cent - obverseΙσπανία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2009
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1070
Τιμή: 0.1
Ισπανία 10 euro cent - obverseΙσπανία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2010 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1147
Τιμή: 0.1

Ισπανία 20 euro cent - obverseΙσπανία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1044
Τιμή: 0.2
Ισπανία 20 euro cent - obverseΙσπανία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2009
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1071
Τιμή: 0.2
Ισπανία 20 euro cent - obverseΙσπανία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2010 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1148
Τιμή: 0.2

Ισπανία 50 euro cent - obverseΙσπανία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1045
Τιμή: 0.5
Ισπανία 50 euro cent - obverseΙσπανία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2009
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1072
Τιμή: 0.5
Ισπανία 50 euro cent - obverseΙσπανία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2010 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1149
Τιμή: 0.5

Ισπανία 1 Ευρώ - obverseΙσπανία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1046
Τιμή: 1
Ισπανία 1 Ευρώ - obverseΙσπανία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2007 - 2009
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1073
Τιμή: 1
Ισπανία 1 Ευρώ - obverseΙσπανία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2010 - 2014
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1150
Τιμή: 1

Ισπανία 1 Ευρώ - obverseΙσπανία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2015 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1327
Τιμή: 1
Ισπανία 2 Ευρώ - obverseΙσπανία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1047
Τιμή: 2
Ισπανία 2 Ευρώ - obverseΙσπανία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2007 - 2009
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1074
Τιμή: 2

Ισπανία 2 Ευρώ - obverseΙσπανία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2010 - 2014
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1151
Τιμή: 2
Ισπανία 2 Ευρώ - obverseΙσπανία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2015 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1328
Τιμή: 2

Ισπανία>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
1 Εκιού
1994
Catalonia
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.2g, ø 22.5mm
X# M62
Τιμή: 6.66
Ισπανία 1 Εκιού - obverseΙσπανία 1 Εκιού - reverse
1 Εκιού
1994
Canary Islands
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.2g, ø 22.5mm
X# M61
Τιμή: 6.66
Ισπανία 1 Εκιού - obverseΙσπανία 1 Εκιού - reverse
1 Εκιού
1994
Madrid
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.2g, ø 22.5mm
X# M63
Τιμή: 6.66

No ImageNo Image
1 Εκιού
1994
Navarre
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.2g, ø 22.5mm
X# M64
Τιμή: 6.66

Ισπανία>Βασιλιάς Χουαν Κάρλος Α'|1975 - 2001
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1975
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 805
Τιμή: 0.75
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1980
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 815
Τιμή: 0.6
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1975
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 806
Τιμή: 0.13

Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1980
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 816
Τιμή: 0.17
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1982 - 1989
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 21mm
KM# 821
Τιμή: 0.1
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1989 - 2001
Αλουμίνιο, 0.55g, ø 14mm
KM# 832
Τιμή: 0.14

Ισπανία 2 Πεσέτες - obverseΙσπανία 2 Πεσέτες - reverse
2 Πεσέτες
1982 - 1984
Αλουμίνιο, 1.95g, ø 24mm
KM# 822
Τιμή: 0.37
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1975
Χαλκονικέλιο, 5.75g, ø 23mm
KM# 807
Τιμή: 0.17
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1975
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23mm
KM# 811
Τιμή: 9.56

Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1980
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23mm
KM# 817
Τιμή: 0.24
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1982 - 1989
Χαλκονικέλιο, 5.75g, ø 23mm
KM# 823
Τιμή: 0.16
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1989 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 833
Τιμή: 0.15

Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1993
Year of St. James
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 919
Τιμή: 0.3
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1994
Aragon
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 931
Τιμή: 0.4
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1995
Asturias
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 946
Τιμή: 0.27

Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1996
La Rioja
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 960
Τιμή: 0.35
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1997
Balearic Islands
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 981
Τιμή: 0.27
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1999
Murcia
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 1008
Τιμή: 0.35

Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1983 - 1985
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 827
Τιμή: 0.25
Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1992
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 903
Τιμή: 0.4
Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1993
Joan Miró
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 918
Τιμή: 1.27

Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1994
Pablo de Sarasate
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 932
Τιμή: 2.09
Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1995
Francisco De Quevedo
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 947
Τιμή: 4
Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1996
Emilia Pardo Bazán
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 961
Τιμή: 2.22

Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1997
Séneca
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 982
Τιμή: 1
Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1998 - 2000
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 1012
Τιμή: 0.92
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1975
Χαλκονικέλιο, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 808
Τιμή: 0.3

Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1980
Χαλκονικέλιο, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 818
Τιμή: 0.47
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 824
Τιμή: 0.2
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1990 - 1991
King Juan Carlos I
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 851
Τιμή: 0.53

Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1990 - 1991
Olympic Emblem
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 850
Τιμή: 0.85
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1992
King Juan Carlos I
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 904
Τιμή: 1.01
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1992
Expo'92 Sevilla /Globe/
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 905
Τιμή: 0.66

Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1993
Basque Country
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 920
Τιμή: 0.75
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1994
Canary Islands
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 933
Τιμή: 0.46
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1995
Castile and León
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 948
Τιμή: 0.62

Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1996
Castile-La Mancha
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 962
Τιμή: 0.5
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1997
Melilla
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 983
Τιμή: 0.48
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1998
Ceuta
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 990
Τιμή: 0.61

Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1999
Navarre
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 1007
Τιμή: 1.75
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
2000 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 1013
Τιμή: 0.8
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1975
Χαλκονικέλιο, 12.4g, ø 30mm
KM# 809
Τιμή: 0.76

Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1980
Χαλκονικέλιο, 12.4g, ø 30mm
KM# 819
Τιμή: 0.46
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 12.4g, ø 30mm
KM# 825
Τιμή: 0.55
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1990
Expo '92 /Seville/
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 853
Τιμή: 1.15

Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1990
King Juan Carlos I
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 852
Τιμή: 1.02
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1992
King Juan Carlos I
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 907
Τιμή: 1.08
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1992
Olympic Emblem
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 906
Τιμή: 0.56

Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1993
Extremadura
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 921
Τιμή: 1.3
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1994
Altamira
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 934
Τιμή: 1.76
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1995
Alcala Gate
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 949
Τιμή: 5

Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1996
Philip V
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 963
Τιμή: 1.06
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1997
El Escorial
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 985
Τιμή: 1.1
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1998 - 2000
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 991
Τιμή: 1.16

Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1975
Χαλκονικέλιο, 17g, ø 34mm
KM# 810
Τιμή: 1.64
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1980
1982 FIFA World Cup
Χαλκονικέλιο, 17g, ø 34mm
KM# 820
Τιμή: 1.67
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1982 - 1990
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 826
Τιμή: 0.75

Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1992
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 908
Τιμή: 1.52
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1993
Camino de Santiago
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 922
Τιμή: 2
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1994
Prado museum
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 935
Τιμή: 1.26

Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1995
ΦΑΟ
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 950
Τιμή: 1.13
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1996
National Library
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 964
Τιμή: 1.36
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1997
Royal Theatre
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 984
Τιμή: 1.35

Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1998 - 2000
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 989
Τιμή: 1.16
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1999
International Year of Old Persons
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 1006
Τιμή: 1.07
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
2001
Alegory
Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 1016
Τιμή: 2

Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1986 - 1988
Χαλκονικέλιο, 8.6g, ø 22mm
KM# 829
Τιμή: 0.81
Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1990
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 855
Τιμή: 1.95
Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1991
Madrid
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 884
Τιμή: 1.81

Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1992
Equestrian
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 909
Τιμή: 2
Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1992
Bear by tree
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 910
Τιμή: 2.2
Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1993
Juan Luis Vives
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 923
Τιμή: 5.54

Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1994
Las Meninas
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 936
Τιμή: 3.33
Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1995
Martirio de San Mauricio
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 951
Τιμή: 2.68
Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1996
Idilio
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 965
Τιμή: 2.08

Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1997
Jacinto Benavente
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 986
Τιμή: 2.36
Ισπανία 200 Πεσέτες - obverseΙσπανία 200 Πεσέτες - reverse
200 Πεσέτες
1998 - 2000
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 992
Τιμή: 2.46
Ισπανία 500 Πεσέτες - obverseΙσπανία 500 Πεσέτες - reverse
500 Πεσέτες
1987 - 1990
Χαλκοαλουμίνιο, 12g, ø 28mm
KM# 831
Τιμή: 2.1

Ισπανία 500 Πεσέτες - obverseΙσπανία 500 Πεσέτες - reverse
500 Πεσέτες
1993 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 12g, ø 28mm
KM# 924
Τιμή: 3.87

Ισπανία>Φραντσίσκο Φράνκο|1939 - 1975
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 5 Σεντίμος - obverseΙσπανία 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1940 - 1953
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 20mm
KM# 765
Τιμή: 0.49
Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1940 - 1953
Αλουμίνιο, 1.9g, ø 22.5mm
KM# 766
Τιμή: 0.32
Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1959
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 18mm
KM# 790
Τιμή: 0.25

Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1949
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 776
Τιμή: 5.07
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1949 - 1963
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 777
Τιμή: 0.41
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1966
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 20.1mm
KM# 795
Τιμή: 0.27

Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1944
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 767
Τιμή: 0.5
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1946 - 1963
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 775
Τιμή: 0.15
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1966
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 796
Τιμή: 0.08

Ισπανία 2,5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 2,5 Πεσέτες - reverse
2,5 Πεσέτες
1953
Χαλκοαλουμίνιο, 7.1g, ø 25.3mm
KM# 785
Τιμή: 0.5
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1949
Νικέλιο, 15g, ø 32mm
KM# 778
Τιμή: 2.69
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1957
Χαλκονικέλιο, 5.7g, ø 23mm
KM# 786
Τιμή: 0.21

Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1957
Χαλκονικέλιο, 8.6g, ø 26.6mm
KM# 787
Τιμή: 0.5
Ισπανία 50 Πεσέτες - obverseΙσπανία 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1957
Χαλκονικέλιο, 12.4g, ø 30mm
KM# 788
Τιμή: 0.64
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1966
Ασήμι 0.800, 19g, ø 34mm
KM# 797
Τιμή: 10

Ισπανία>Β' Δημοκρατία|1931 - 1939
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 5 Σεντίμος - obverseΙσπανία 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1937
Σίδηρος, 4g, ø 20mm
KM# 752
Τιμή: 3.81
Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1938
Σίδηρος, 3.75g, ø 20mm
KM# 756
Κοπή
Ισπανία 25 Σεντίμος - obverseΙσπανία 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1934
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 751
Τιμή: 2.6

Ισπανία 25 Σεντίμος - obverseΙσπανία 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1937
Χαλκονικέλιο, 7.11g, ø 25mm
KM# 753
Τιμή: 1.03
Ισπανία 25 Σεντίμος - obverseΙσπανία 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1938
Χαλκός, 4.9g, ø 21.5mm
KM# 757
Τιμή: 5
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1937
Χαλκός, 6g, ø 23mm
KM# 754
Τιμή: 3

Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1933
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 750
Τιμή: 14.91
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1937
Ορείχαλκος, 5g, ø 22mm
KM# 755
Τιμή: 1.04

Ισπανία>Βασιλιάς Αλφόνσο ΙΓ'|1886 - 1931
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 Σεντίμο - obverseΙσπανία 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1906
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.1g, ø 15.3mm
KM# 726
Τιμή: 3
Ισπανία 1 Σεντίμο - obverseΙσπανία 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1911 - 1913
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15.3mm
KM# 731
Τιμή: 6.49
Ισπανία 2 Σεντίμος - obverseΙσπανία 2 Σεντίμος - reverse
2 Σεντίμος
1904 - 1905
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 20mm
KM# 722
Τιμή: 2.37

Ισπανία 2 Σεντίμος - obverseΙσπανία 2 Σεντίμος - reverse
2 Σεντίμος
1911 - 1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 732
Τιμή: 2.1
Ισπανία 25 Σεντίμος - obverseΙσπανία 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1925
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 740
Τιμή: 1.78
Ισπανία 25 Σεντίμος - obverseΙσπανία 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1927
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 742
Τιμή: 1.29

Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1889 - 1892
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 690
Τιμή: 5.29
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1894
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 703
Τιμή: 7.45
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1896 - 1900
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 705
Τιμή: 7.93

Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1904
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 723
Τιμή: 5.04
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1910
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 730
Τιμή: 3.22
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1926
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 741
Τιμή: 5

Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1889 - 1891
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 691
Τιμή: 19.49
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1893 - 1894
Ασήμι 0.835, 5g, ø 22.5mm
KM# 702
Τιμή: 10.78
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1896 - 1902
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 706
Τιμή: 6

Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1903 - 1905
Ασήμι 0.835, 5g, ø 22.8mm
KM# 721
Τιμή: 8.64
Ισπανία 2 Πεσέτες - obverseΙσπανία 2 Πεσέτες - reverse
2 Πεσέτες
1889 - 1892
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 692
Τιμή: 14.79
Ισπανία 2 Πεσέτες - obverseΙσπανία 2 Πεσέτες - reverse
2 Πεσέτες
1894
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 704
Τιμή: 55.28

Ισπανία 2 Πεσέτες - obverseΙσπανία 2 Πεσέτες - reverse
2 Πεσέτες
1905
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 725
Τιμή: 13.54
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1888 - 1892
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 689
Τιμή: 16.61
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1892 - 1894
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 700
Τιμή: 20.38

Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1896 - 1899
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37.4mm
KM# 707
Τιμή: 17.01
Ισπανία 20 Πεσέτες - obverseΙσπανία 20 Πεσέτες - reverse
20 Πεσέτες
1887 - 1890
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 693
Τιμή: 300
Ισπανία 20 Πεσέτες - obverseΙσπανία 20 Πεσέτες - reverse
20 Πεσέτες
1892
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 701
Τιμή: 269

Ισπανία 20 Πεσέτες - obverseΙσπανία 20 Πεσέτες - reverse
20 Πεσέτες
1896 - 1899
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 709
Κοπή
Ισπανία 20 Πεσέτες - obverseΙσπανία 20 Πεσέτες - reverse
20 Πεσέτες
1904
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 724
Κοπή
Ισπανία 100 Πεσέτες - obverseΙσπανία 100 Πεσέτες - reverse
100 Πεσέτες
1897
Χρυσός 0.900, 32g, ø 35mm
KM# 708
Τιμή: 1,372

Ισπανία>Βασιλιάς Αλφόνσο ΙΒ'|1875 - 1885
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 5 Σεντίμος - obverseΙσπανία 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1875
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 669
Τιμή: 36.58
Ισπανία 5 Σεντίμος - obverseΙσπανία 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1877 - 1879
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.86g, ø 25.17mm
KM# 674
Τιμή: 2.56
Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1875
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 670
Τιμή: 22.04

Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1877 - 1879
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 675
Τιμή: 2.55
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1880 - 1885
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 685
Τιμή: 6.13
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1876
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 672
Τιμή: 8.57

Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1881 - 1885
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 686
Τιμή: 8.16
Ισπανία 2 Πεσέτες - obverseΙσπανία 2 Πεσέτες - reverse
2 Πεσέτες
1879 - 1884
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 678
Τιμή: 9.54
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1875 - 1876
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 671
Τιμή: 20

Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1877 - 1881
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 676
Τιμή: 16.57
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1882 - 1885
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 688
Τιμή: 18.51
Ισπανία 10 Πεσέτες - obverseΙσπανία 10 Πεσέτες - reverse
10 Πεσέτες
1878 - 1879
Χρυσός 0.900, 3.225g, ø 19mm
KM# 677
Τιμή: 163

Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1876 - 1880
Χρυσός 0.900, 8.064g, ø 24mm
KM# 673
Τιμή: 290.5
Ισπανία 25 Πεσέτες - obverseΙσπανία 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1881 - 1885
Χρυσός 0.900, 8.064g, ø 24mm
KM# 687
Τιμή: 300.8

Ισπανία>Μεταβατική Κυβέρνηση|1869 - 1874
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 Σεντίμο - obverseΙσπανία 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1870
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 660
Τιμή: 2.52
Ισπανία 2 Σεντίμος - obverseΙσπανία 2 Σεντίμος - reverse
2 Σεντίμος
1870
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 661
Τιμή: 2
Ισπανία 5 Σεντίμος - obverseΙσπανία 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1870
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 662
Τιμή: 1.8

Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1870
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 663
Τιμή: 1.95
Ισπανία 20 Σεντίμος - obverseΙσπανία 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1870
Ασήμι 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 650
Τιμή: 10
Ισπανία 50 Σεντίμος - obverseΙσπανία 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1869 - 1870
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 651
Τιμή: 20.88

Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1869
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 652
Τιμή: 10.05
Ισπανία 1 Πεσέτα - obverseΙσπανία 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1869 - 1870
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 653
Τιμή: 12.76
Ισπανία 2 Πεσέτες - obverseΙσπανία 2 Πεσέτες - reverse
2 Πεσέτες
1869 - 1870
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 654
Τιμή: 12.63

Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1869 - 1870
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 655
Τιμή: 25
Ισπανία 5 Πεσέτες - obverseΙσπανία 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1871
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 666
Τιμή: 21.63

Ισπανία>Βασίλισα Ισαβέλα Β'|1864 - 1869
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1/2 σεντίμο - obverseΙσπανία 1/2 σεντίμο - reverse
1/2 σεντίμο
1866 - 1868
Χαλκός, 0.92g, ø 16mm
KM# 632
Τιμή: 2.54
Ισπανία 1 Σεντίμο - obverseΙσπανία 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1865 - 1868
Χαλκός, 2.5g, ø 18mm
KM# 633
Τιμή: 6.59
Ισπανία 2,5 σεντίμος - obverseΙσπανία 2,5 σεντίμος - reverse
2,5 σεντίμος
1865 - 1868
Χαλκός, 6.25g, ø 25mm
KM# 634
Τιμή: 5.09

Ισπανία 5 Σεντίμος - obverseΙσπανία 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1865 - 1868
Χαλκός, 12g, ø 32mm
KM# 635
Τιμή: 5.96
Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1865 - 1868
Ασήμι 0.810, 1.3g, ø 15mm
KM# 627
Τιμή: 10
Ισπανία 20 Σεντίμος - obverseΙσπανία 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1865 - 1868
Ασήμι 0.810, 2.6g, ø 18mm
KM# 625
Τιμή: 14.56

Ισπανία 40 Σεντίμος - obverseΙσπανία 40 Σεντίμος - reverse
40 Σεντίμος
1864 - 1868
Ασήμι 0.810, 5.2g, ø 23mm
KM# 628
Τιμή: 8.03
Ισπανία 1 Εσκούδο - obverseΙσπανία 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1864 - 1868
Ασήμι 0.900, 12.98g, ø 29mm
KM# 626
Τιμή: 25.18
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1865 - 1868
Ασήμι 0.900, 25.96g
KM# 629
Τιμή: 147.5

Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1865 - 1868
Χρυσός 0.900, 1.678g, ø 15mm
KM# 630
Κοπή
Ισπανία 4 Εσκούδος - obverseΙσπανία 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1865 - 1868
Χρυσός 0.900, 3.355g, ø 18mm
KM# 631
Τιμή: 154.6
Ισπανία 10 Εσκούδος - obverseΙσπανία 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1865 - 1868
Χρυσός 0.900, 8.387g, ø 22mm
KM# 636
Τιμή: 320

Ισπανία>Βασίλισα Ισαβέλα Β'|1847 - 1864
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1/20 Ρεαλ - obverseΙσπανία 1/20 Ρεαλ - reverse
1/20 Ρεαλ
1852 - 1853
Χαλκός, 1.9g, ø 16mm
KM# 597
Τιμή: 43.53
Ισπανία 5 Σεντίμος - obverseΙσπανία 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1854 - 1864
Χαλκός, 9g, ø 18mm
KM# 602
Τιμή: 5.53
Ισπανία 1/10 Ρεαλ - obverseΙσπανία 1/10 Ρεαλ - reverse
1/10 Ρεαλ
1850 - 1853
Χαλκός, ø 18mm
KM# 590
Τιμή: 5

Ισπανία 10 Σεντίμος - obverseΙσπανία 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1854 - 1864
Χαλκός, ø 20mm
KM# 603
Τιμή: 5
Ισπανία 2/10 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2/10 Ρεάλ - reverse
2/10 Ρεάλ
1853
Χαλκός, 7.3g, ø 22mm
KM# 601
Τιμή: 47.2
Ισπανία 25 Σεντίμος - obverseΙσπανία 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1854 - 1864
Χαλκός, 8.6g, ø 26.69mm
KM# 615
Τιμή: 6.09

Ισπανία 1/2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1848 - 1853
Χαλκός, 18.4g, ø 32mm
KM# 591
Τιμή: 10.81
Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1852 - 1855
Ασήμι 0.900, 1.315g, ø 15mm
KM# 598
Τιμή: 14.95
Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1857 - 1864
Ασήμι 0.900, 1.315g, ø 15mm
KM# 606
Τιμή: 12.99

Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1852 - 1855
Ασήμι 0.900, 2.629g, ø 18mm
KM# 599
Τιμή: 10
Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1857 - 1864
Ασήμι 0.900, 2.629g, ø 18mm
KM# 607
Τιμή: 10
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1852 - 1855
Ασήμι 0.900, 5.258g, ø 23.2mm
KM# 600
Τιμή: 12.08

Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1856 - 1864
Ασήμι 0.900, 5.258g, ø 23.2mm
KM# 608
Τιμή: 4
Ισπανία 10 Ρεάλ - obverseΙσπανία 10 Ρεάλ - reverse
10 Ρεάλ
1851 - 1856
Ασήμι 0.900, 13.15g, ø 28mm
KM# 595
Τιμή: 48.31
Ισπανία 10 Ρεάλ - obverseΙσπανία 10 Ρεάλ - reverse
10 Ρεάλ
1857 - 1864
Ασήμι 0.900, 13.15g, ø 28mm
KM# 611
Τιμή: 12.08

Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1847 - 1855
Ασήμι 0.900, 26.29g, ø 38mm
KM# 593
Τιμή: 18.34
Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1850
Ασήμι 0.900, 26.29g, ø 37mm
KM# 592
Κοπή
Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1856 - 1864
Ασήμι 0.900, 26.29g, ø 38mm
KM# 609
Τιμή: 51.67

Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1861 - 1863
Χρυσός 0.900, 1.667g
KM# 610
Τιμή: 243.1
Ισπανία 40 Ρεάλ - obverseΙσπανία 40 Ρεάλ - reverse
40 Ρεάλ
1861 - 1864
Χρυσός 0.900, 3.335g, ø 18mm
KM# 616
Κοπή
Ισπανία 40 Ρεάλ - obverseΙσπανία 40 Ρεάλ - reverse
40 Ρεάλ
1864
Χρυσός 0.900, 3.335g, ø 18mm
KM# 618
Κοπή

Ισπανία 100 Ρεάλ - obverseΙσπανία 100 Ρεάλ - reverse
100 Ρεάλ
1850 - 1851
Χρυσός 0.900, 8.337g
KM# 594
Τιμή: 394
Ισπανία 100 Ρεάλ - obverseΙσπανία 100 Ρεάλ - reverse
100 Ρεάλ
1851 - 1855
Χρυσός 0.900, 8.337g
KM# 596
Τιμή: 385
Ισπανία 100 Ρεάλ - obverseΙσπανία 100 Ρεάλ - reverse
100 Ρεάλ
1856 - 1862
Χρυσός 0.900, 8.337g
KM# 605
Τιμή: 350

Ισπανία 100 Ρεάλ - obverseΙσπανία 100 Ρεάλ - reverse
100 Ρεάλ
1863 - 1864
Χρυσός 0.900, 8.337g
KM# 617
Κοπή

Ισπανία>Ισπανικό Ρεάλ (πρό-δεκαδικών ψηφίων)|1808 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 Μαραβέδι - obverseΙσπανία 1 Μαραβέδι - reverse
1 Μαραβέδι
1824
Χαλκός, 1.2g, ø 17mm
KM# 503
Κοπή
Ισπανία 1 Μαραβέδι - obverseΙσπανία 1 Μαραβέδι - reverse
1 Μαραβέδι
1842 - 1843
Χαλκός, 1.1g, ø 15mm
KM# 525
Κοπή
Ισπανία 2 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 2 Μαραβέδις - reverse
2 Μαραβέδις
1813 - 1817
Χαλκός, 2.4g
KM# 471
Κοπή

Ισπανία 2 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 2 Μαραβέδις - reverse
2 Μαραβέδις
1816 - 1833
Χαλκός, 2.4g, ø 20mm
KM# 487
Τιμή: 3
Ισπανία 2 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 2 Μαραβέδις - reverse
2 Μαραβέδις
1817 - 1821
Χαλκός, 2.45g, ø 20mm
KM# 488
Τιμή: 5
Ισπανία 2 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 2 Μαραβέδις - reverse
2 Μαραβέδις
1824 - 1827
Χαλκός, 2.45g, ø 20mm
KM# 504
Τιμή: 2

Ισπανία 2 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 2 Μαραβέδις - reverse
2 Μαραβέδις
1836 - 1858
Χαλκός, 2.2g, ø 19mm
KM# 532
Τιμή: 13.15
Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1812 - 1817
Χαλκός
KM# 472
Τιμή: 2
Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1816 - 1833
Χαλκός, 5.07g, ø 24mm
KM# 489
Τιμή: 2

Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1817 - 1820
Χαλκός, 5.07g, ø 24mm
KM# 490
Τιμή: 16
Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1824 - 1827
Χαλκός, 5.07g, ø 24mm
KM# 505
Κοπή
Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1835 - 1836
Χαλκός, ø 22mm
KM# 511
Κοπή

Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1837 - 1855
Χαλκός, 4.5g, ø 24mm
KM# 530
Τιμή: 0.05
Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1809 - 1813
Χαλκός, 12g, ø 30mm
KM# 450
Κοπή
Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1811 - 1817
Χαλκός, 8.84g, ø 30mm
KM# 461
Τιμή: 3.92

Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1815 - 1833
Χαλκός, 10.23g, ø 29mm
KM# 486
Τιμή: 3.51
Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1817 - 1821
Small portrait
Χαλκός, 9.4g, ø 31.6mm
KM# 491
Τιμή: 2.2
Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1822 - 1823
Χαλκός, 10g, ø 28.8mm
KM# 500
Τιμή: 30

Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1823 - 1827
Χαλκός, 9.4g, ø 28mm
KM# 502
Τιμή: 2.57
Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1835 - 1836
Χαλκός, 9.8g, ø 28mm
KM# 512
Τιμή: 20
Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1836 - 1858
Χαλκός, 10g, ø 28mm
KM# 531
Τιμή: 4.36

Ισπανία 1/2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1812 - 1814
Ασήμι 0.810, 1.69g, ø 15mm
KM# 473
Κοπή
Ισπανία 1/2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1814 - 1833
Ασήμι 0.810, 1.69g, ø 15mm
KM# 482
Τιμή: 10
Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1811 - 1814
Ασήμι 0.810, 3.38g, ø 19.5mm
KM# 463
Κοπή

Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1811 - 1833
Ασήμι 0.810, 3.38g, ø 19.5mm
KM# 462
Τιμή: 55
Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1837 - 1852
Ασήμι 0.810, 1.49g, ø 15mm
KM# 518
Τιμή: 7.34
Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1810 - 1814
Ασήμι 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 474
Τιμή: 20

Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1810 - 1833
Ασήμι 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 460
Τιμή: 12.56
Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1811 - 1814
Ασήμι 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 464
Τιμή: 40
Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1836
Ασήμι 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# A513
Κοπή

No ImageNo Image
2 Ρεάλ
1837 - 1842
Ασήμι 0.810, 2.98g, ø 18mm
KM# 513
Κοπή
Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1844 - 1851
Ασήμι 0.810, 2.98g, ø 18mm
KM# 526
Τιμή: 12.51
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1809 - 1814
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 453
Κοπή

Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1811
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 465
Κοπή
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1812 - 1813
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 475
Κοπή
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1812 - 1833
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 32mm
KM# 476
Κοπή

Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1813 - 1814
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 479
Κοπή
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1834 - 1836
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 24mm
KM# 510
Κοπή
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1835 - 1836
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 24mm
KM# 514
Κοπή

Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1837 - 1849
Ασήμι 0.893, 13.54g, ø 23mm
KM# 519
Τιμή: 15
Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1808 - 1809
Ασήμι 0.900, 27.07g, ø 38mm
KM# 451
Κοπή
Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1809 - 1811
Ασήμι 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 455
Κοπή

Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1809 - 1810
Ασήμι 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 454
Κοπή
Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1809 - 1830
Ασήμι 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 466
Κοπή
Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1812 - 1813
Ασήμι 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 477
Κοπή

Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1817
Χρυσός 0.875, 1.69g, ø 14mm
KM# 492
Τιμή: 121
Ισπανία 1 Εσκούδο - obverseΙσπανία 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1817
Χρυσός 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 493
Τιμή: 178.8
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1808 - 1809
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 457
Κοπή

Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1808 - 1809
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 455a
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1809 - 1811
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 456
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1811 - 1814
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 468
Κοπή

Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1811
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 467
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1811 - 1813
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 469
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1812
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 478
Κοπή

Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1813 - 1814
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 480
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1814 - 1833
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 483
Κοπή
Ισπανία 4 Εσκούδος - obverseΙσπανία 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1814 - 1824
Χρυσός 0.875, 13.54g, ø 28mm
KM# 484
Κοπή

Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1811
Χρυσός 0.875, 27.07g, ø 38mm
KM# 470
Κοπή
Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1813 - 1814
Χρυσός 0.875, 27.07g, ø 37.8mm
KM# 481
Κοπή
Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1814 - 1820
Χρυσός 0.875, 27.07g, ø 37.8mm
KM# 485
Κοπή

Ισπανία>Ριάλ Μπιγιόν|1808 - 1848
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1812 - 1813
Ασήμι 0.900, 1.354g, ø 14.5mm
KM# 553
Κοπή
Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1811 - 1813
Ασήμι 0.900, 2.708g, ø 14mm
KM# 550
Κοπή
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1808 - 1813
Ασήμι 0.900, 5.416g, ø 26mm
KM# 540
Τιμή: 10

Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1822 - 1823
Ασήμι 0.900, 5.416g, ø 32mm
KM# 562
Κοπή
Ισπανία 10 Ρεάλ - obverseΙσπανία 10 Ρεάλ - reverse
10 Ρεάλ
1809 - 1813
Ασήμι 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 541
Κοπή
Ισπανία 10 Ρεάλ - obverseΙσπανία 10 Ρεάλ - reverse
10 Ρεάλ
1821
Ασήμι 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 560
Τιμή: 18.97

Ισπανία 10 Ρεάλ - obverseΙσπανία 10 Ρεάλ - reverse
10 Ρεάλ
1840 - 1845
Ασήμι 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 585
Κοπή
Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1808 - 1813
Ασήμι 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 551
Τιμή: 200
Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1821 - 1823
Ασήμι 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 561
Κοπή

Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1822 - 1823
Ασήμι 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 563
Κοπή
Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1833
Ασήμι 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 575
Κοπή
Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1834 - 1836
Ασήμι 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 576
Κοπή

Ισπανία 20 Ρεάλ - obverseΙσπανία 20 Ρεάλ - reverse
20 Ρεάλ
1837 - 1849
Ασήμι 0.900, 27.08g, ø 37mm
KM# 579
Τιμή: 570
Ισπανία 80 Ρεάλ - obverseΙσπανία 80 Ρεάλ - reverse
80 Ρεάλ
1809 - 1810
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 542
Κοπή
Ισπανία 80 Ρεάλ - obverseΙσπανία 80 Ρεάλ - reverse
80 Ρεάλ
1811 - 1813
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 552
Κοπή

Ισπανία 80 Ρεάλ - obverseΙσπανία 80 Ρεάλ - reverse
80 Ρεάλ
1822 - 1823
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 564
Κοπή
Ισπανία 80 Ρεάλ - obverseΙσπανία 80 Ρεάλ - reverse
80 Ρεάλ
1834 - 1836
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 577
Κοπή
Ισπανία 80 Ρεάλ - obverseΙσπανία 80 Ρεάλ - reverse
80 Ρεάλ
1837 - 1849
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 21mm
KM# 578
Τιμή: 270

Ισπανία 80 Ρεάλ - obverseΙσπανία 80 Ρεάλ - reverse
80 Ρεάλ
1837 - 1838
Γραμματοσειρά "CONSTITUCION"
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 21mm
KM# 580
Κοπή
Ισπανία 160 Ρεάλ - obverseΙσπανία 160 Ρεάλ - reverse
160 Ρεάλ
1822
Χρυσός 0.875, 13.54g, ø 26mm
KM# 565
Τιμή: 2,096
Ισπανία 320 Ρεάλ - obverseΙσπανία 320 Ρεάλ - reverse
320 Ρεάλ
1810 - 1812
Χρυσός 0.875, 27.07g, ø 35mm
KM# 545
Κοπή

Ισπανία 320 Ρεάλ - obverseΙσπανία 320 Ρεάλ - reverse
320 Ρεάλ
1822 - 1823
Χρυσός 0.875, 27.07g, ø 35mm
KM# 566
Κοπή

Ισπανία>King Charles IV|1788 - 1808
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 Μαραβέδι - obverseΙσπανία 1 Μαραβέδι - reverse
1 Μαραβέδι
1788 - 1802
Χαλκός, 1.12g, ø 15mm
KM# 445
Τιμή: 8.84
Ισπανία 2 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 2 Μαραβέδις - reverse
2 Μαραβέδις
1788 - 1808
Χαλκός, 2.45g, ø 20mm
KM# 426
Τιμή: 3
Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1788 - 1808
Χαλκός, 5.41g, ø 25mm
KM# 427
Τιμή: 0.01

Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1788 - 1808
Χαλκός, 12.1g, ø 30mm
KM# 428
Τιμή: 0.19
Ισπανία 1/2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1789 - 1808
Ασήμι 0.812, 1.69g, ø 15mm
KM# 438
Τιμή: 11.63
Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1788 - 1808
Ασήμι 0.812, 3.38g, ø 20mm
KM# 429
Τιμή: 14.5

Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1788 - 1808
Ασήμι 0.812, 6.77g, ø 26mm
KM# 430
Τιμή: 7
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1788 - 1808
Ασήμι 0.896, 13.54g, ø 32mm
KM# 431
Κοπή
Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1788 - 1808
Ασήμι 0.896, 27.07g, ø 39mm
KM# 432
Τιμή: 26.97

Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1788 - 1797
Ασήμι 0.896, 1.69g, ø 15mm
KM# 433
Κοπή
Ισπανία 1 Εσκούδο - obverseΙσπανία 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1788 - 1807
Χρυσός 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 434
Τιμή: 180
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1788 - 1808
Χρυσός 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 435
Κοπή

Ισπανία 4 Εσκούδος - obverseΙσπανία 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1788 - 1808
Χρυσός 0.875, 13.54g, ø 31mm
KM# 436
Κοπή
Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1788 - 1805
Χρυσός 0.875, 27.07g, ø 37mm
KM# 437
Κοπή

Ισπανία>King Charles III|1759 - 1788
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 Μαραβέδι - obverseΙσπανία 1 Μαραβέδι - reverse
1 Μαραβέδι
1770 - 1775
Χαλκός, 1.12g, ø 15mm
KM# 405
Κοπή
Ισπανία 2 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 2 Μαραβέδις - reverse
2 Μαραβέδις
1770 - 1788
Χαλκός, 2.45g, ø 20mm
KM# 406
Τιμή: 5.5
Ισπανία 4 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 4 Μαραβέδις - reverse
4 Μαραβέδις
1770 - 1788
Χαλκός, 5.41g, ø 25mm
KM# 407
Τιμή: 5

Ισπανία 8 Μαραβέδις - obverseΙσπανία 8 Μαραβέδις - reverse
8 Μαραβέδις
1770 - 1788
Χαλκός, 12.1g, ø 30mm
KM# 408
Τιμή: 0.01
Ισπανία 1/2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1760 - 1771
Ασήμι 0.903, 1.69g, ø 15mm
KM# 395
Τιμή: 15
Ισπανία 1/2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1772 - 1788
Ασήμι 0.812, 1.69g, ø 15mm
KM# 410
Τιμή: 20

Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1759 - 1771
Ασήμι 0.833, 3.38g, ø 20mm
KM# 387
Τιμή: 56.95
Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1772 - 1788
Ασήμι 0.833, 3.38g, ø 22mm
KM# 411
Τιμή: 10
Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1759 - 1771
Ασήμι 0.833, 6.77g, ø 27mm
KM# 388
Τιμή: 4.96

Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1772 - 1788
Ασήμι 0.833, 6.77g, ø 26mm
KM# 412
Τιμή: 7.58
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1760 - 1761
Ασήμι 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 396
Κοπή
Ισπανία 4 Ρεάλ - obverseΙσπανία 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1772 - 1788
Ασήμι 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 413
Τιμή: 400

Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1762
Ασήμι 0.903, 27.07g, ø 40mm
KM# 399
Τιμή: 218.4
Ισπανία 8 Ρεάλ - obverseΙσπανία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1772 - 1788
Ασήμι 0.903, 27.07g, ø 40mm
KM# 414
Τιμή: 54
Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1759 - 1771
Χρυσός 0.900, 1.69g, ø 15mm
KM# 389
Κοπή

Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1772 - 1785
Χρυσός 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 415
Τιμή: 185.3
Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1786 - 1788
Χρυσός 0.875, 1.69g, ø 15mm
KM# 425
Τιμή: 97.14
Ισπανία 1 Εσκούδο - obverseΙσπανία 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1772 - 1785
Χρυσός 0.917, 3.38g, ø 18mm
KM# 416
Κοπή

Ισπανία 1 Εσκούδο - obverseΙσπανία 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1784 - 1788
Χρυσός 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 416a
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1772 - 1785
Χρυσός 0.917, 6.67g, ø 22mm
KM# 417
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1786 - 1788
Χρυσός 0.875, 6.67g, ø 22mm
KM# 417a
Κοπή

Ισπανία 4 Εσκούδος - obverseΙσπανία 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1761
Χρυσός 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 398
Κοπή
Ισπανία 4 Εσκούδος - obverseΙσπανία 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1772 - 1785
Χρυσός 0.900, 13.54g, ø 32mm
KM# 418
Κοπή
Ισπανία 4 Εσκούδος - obverseΙσπανία 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1786 - 1788
Χρυσός 0.875, 13.54g, ø 32mm
KM# 418a
Κοπή

Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1760 - 1762
Χρυσός 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 397
Κοπή
Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1771 - 1784
Χρυσός 0.900, 13.54g, ø 37mm
KM# 409
Κοπή
Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1786 - 1788
Χρυσός 0.875, 13.54g, ø 37mm
KM# 409a
Κοπή

Ισπανία>King Ferdinand VI|1746 - 1759
 Χρονική Περίοδος

Ισπανία 1 Μαραβέδι - obverseΙσπανία 1 Μαραβέδι - reverse
1 Μαραβέδι
1746 - 1747
Χαλκός, 1.84g, ø 18mm
KM# 368
Τιμή: 2
Ισπανία 1/2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1746 - 1759
Ασήμι 0.833, 1.69g, ø 15mm
KM# 370
Τιμή: 12.5
Ισπανία 1 Ρεάλ - obverseΙσπανία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1746 - 1759
Ασήμι 0.833, 3.38g, ø 20mm
KM# 369
Τιμή: 2

Ισπανία 2 Ρεάλ - obverseΙσπανία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1754 - 1759
Ασήμι 0.833, 6.77g, ø 25mm
KM# 386
Τιμή: 45
Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1746 - 1747
Χρυσός 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 373
Κοπή
Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1746 - 1748
Χρυσός 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 372
Κοπή

Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1747 - 1759
Χρυσός 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 374
Κοπή
Ισπανία ½ Εσκούδο - obverseΙσπανία ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1748 - 1759
Χρυσός 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 378
Κοπή
Ισπανία 2 Εσκούδος - obverseΙσπανία 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1749
Χρυσός 0.917, 6.77g, ø 32mm
KM# 376
Κοπή

Ισπανία 4 Εσκούδος - obverseΙσπανία 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1747 - 1749
Χρυσός 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 375
Κοπή
Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1747 - 1748
Χρυσός 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 377
Κοπή
Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1749
Χρυσός 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 379
Κοπή

Ισπανία 8 Εσκούδος - obverseΙσπανία 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1750
Χρυσός 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 385
Κοπή

uCoin