Τουβαλού
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Τουβαλού - Κατάλογος Νομισμάτων

Τουβαλού>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1976 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Τουβαλού 1 Σέντ - obverseΤουβαλού 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1976 - 1985
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.6g, ø 17.5mm
KM# 1
Τιμή: 2.4
Τουβαλού 1 Σέντ - obverseΤουβαλού 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1994
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.6g, ø 17.5mm
KM# 26
Τιμή: 4.36
Τουβαλού 2 Σέντς - obverseΤουβαλού 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1976 - 1985
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.2g, ø 21.6mm
KM# 2
Τιμή: 2.11

Τουβαλού 2 Σέντς - obverseΤουβαλού 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1994
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.2g, ø 21.6mm
KM# 30
Τιμή: 5
Τουβαλού 5 Σέντς - obverseΤουβαλού 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1976 - 1985
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 3
Τιμή: 2.5
Τουβαλού 5 Σέντς - obverseΤουβαλού 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1994
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 31
Τιμή: 6.33

Τουβαλού 10 Σέντς - obverseΤουβαλού 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1976 - 1985
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 4
Τιμή: 2.2
Τουβαλού 10 Σέντς - obverseΤουβαλού 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1994
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 32
Τιμή: 4.46
Τουβαλού 20 Σέντς - obverseΤουβαλού 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1976 - 1985
Χαλκονικέλιο, 11.25g, ø 28.45mm
KM# 5
Τιμή: 4

Τουβαλού 20 Σέντς - obverseΤουβαλού 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1994
Χαλκονικέλιο, 11.25g, ø 28.45mm
KM# 33
Τιμή: 5.1
Τουβαλού 50 Σέντς - obverseΤουβαλού 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1976 - 1985
Χαλκονικέλιο, 15.5g, ø 31.65mm
KM# 6
Τιμή: 5.02
Τουβαλού 50 Σέντς - obverseΤουβαλού 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1994
Χαλκονικέλιο, 15.5g, ø 31.65mm
KM# 34
Τιμή: 7.2

Τουβαλού 1 Δολάριο - obverseΤουβαλού 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1976 - 1985
Χαλκονικέλιο, 16g, ø 33mm
KM# 7
Τιμή: 8.44
Τουβαλού 1 Δολάριο - obverseΤουβαλού 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1994
Χαλκονικέλιο, 16g, ø 33mm
KM# 35
Τιμή: 11.51

uCoin