Ουρουγουάη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ουρουγουάη - Κατάλογος Νομισμάτων

Ουρουγουάη>Πέσο Ουρουγουάης|1994 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Ουρουγουάη 10 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.6g, ø 15mm
KM# 102
Τιμή: 0.35
Ουρουγουάη 20 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.25g, ø 18mm
KM# 105
Τιμή: 0.38
Ουρουγουάη 50 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1994 - 2008
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3g, ø 21mm
KM# 106
Τιμή: 0.21

Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1994
Χαλκοαλουμίνιο, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.1
Τιμή: 0.41
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1998 - 2007
Χαλκοαλουμίνιο, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.2
Τιμή: 0.26
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
2011 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.52g, ø 20mm
KM# 135
Τιμή: 0.32

Ουρουγουάη 2 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1994
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.1
Τιμή: 0.24
Ουρουγουάη 2 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1998 - 2007
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.2
Τιμή: 0.3
Ουρουγουάη 2 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
2011 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.5g, ø 23mm
KM# 136
Τιμή: 0.38

Ουρουγουάη 5 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
2003
Χαλκοαλουμίνιο, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.1
Τιμή: 0.41
Ουρουγουάη 5 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
2005 - 2008
Χαλκοαλουμίνιο, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.2
Τιμή: 0.27
Ουρουγουάη 5 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
2011 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.27g, ø 26mm
KM# 137
Τιμή: 0.51

Ουρουγουάη 10 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
2000
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 121
Τιμή: 1.33
Ουρουγουάη 10 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
2011 - 2015
Διμεταλλικό: Κέντρο χαλκός επιμεταλλωμένο από χάλυβα, δακτύλιος χαλκός-νικέλιο, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 134
Τιμή: 1.5

Ουρουγουάη>Νέο Πέσο|1975 - 1993
 Χρονική Περίοδος

Ουρουγουάη 1 Σεντέσιμο - obverseΟυρουγουάη 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1977
Αλουμίνιο, 1g, ø 18mm
KM# 71
Τιμή: 0.96
Ουρουγουάη 2 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1977 - 1978
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21mm
KM# 72
Τιμή: 0.53
Ουρουγουάη 5 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντέσιμος - reverse
5 Σεντέσιμος
1977 - 1978
Αλουμίνιο, 2g, ø 22mm
KM# 73
Τιμή: 0.65

Ουρουγουάη 10 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1976 - 1981
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 18.5mm
KM# 66
Τιμή: 0.26
Ουρουγουάη 20 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1976 - 1981
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 21.5mm
KM# 67
Τιμή: 0.33
Ουρουγουάη 50 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1976 - 1981
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 25mm
KM# 68
Τιμή: 0.4

Ουρουγουάη 1 Νέο Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Νέο Πέσο - reverse
1 Νέο Πέσο
1976 - 1978
Χαλκοαλουμίνιο, 9g, ø 29mm
KM# 69
Τιμή: 0.36
Ουρουγουάη 1 Νέο Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Νέο Πέσο - reverse
1 Νέο Πέσο
1980
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 74
Τιμή: 0.5
Ουρουγουάη 1 Νέο Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Νέο Πέσο - reverse
1 Νέο Πέσο
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 0.87g, ø 12mm
KM# 95
Τιμή: 1.88

Ουρουγουάη 5 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Νέα Πέσος - reverse
5 Νέα Πέσος
1980 - 1981
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 8g, ø 26mm
KM# 75
Τιμή: 0.42
Ουρουγουάη 5 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Νέα Πέσος - reverse
5 Νέα Πέσος
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.36g, ø 15mm
KM# 92
Τιμή: 0.3
Ουρουγουάη 10 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 10 Νέα Πέσος - reverse
10 Νέα Πέσος
1981
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 79
Τιμή: 0.93

Ουρουγουάη 10 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 10 Νέα Πέσος - reverse
10 Νέα Πέσος
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.94g, ø 18mm
KM# 93
Τιμή: 0.45
Ουρουγουάη 50 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 50 Νέα Πέσος - reverse
50 Νέα Πέσος
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.8g, ø 23mm
KM# 94
Τιμή: 0.4
Ουρουγουάη 100 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 100 Νέα Πέσος - reverse
100 Νέα Πέσος
1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.56g, ø 25mm
KM# 96
Τιμή: 0.45

Ουρουγουάη 200 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 200 Νέα Πέσος - reverse
200 Νέα Πέσος
1989
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 10g, ø 27mm
KM# 97
Τιμή: 0.62
Ουρουγουάη 500 Νέα Πέσος - obverseΟυρουγουάη 500 Νέα Πέσος - reverse
500 Νέα Πέσος
1989
Χαλκονικέλιο, 11.8g, ø 29mm
KM# 98
Τιμή: 0.99

Ουρουγουάη>Πέσο|1862 - 1974
 Χρονική Περίοδος

Ουρουγουάη 1 Σεντέσιμο - obverseΟυρουγουάη 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1869
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 11
Τιμή: 12.13
Ουρουγουάη 1 Σεντέσιμο - obverseΟυρουγουάη 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1901 - 1936
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 19
Τιμή: 0.94
Ουρουγουάη 1 Σεντέσιμο - obverseΟυρουγουάη 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1953
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 32
Τιμή: 1.88

Ουρουγουάη 2 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1869
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 29.9mm
KM# 12
Τιμή: 7.28
Ουρουγουάη 2 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1901 - 1941
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 20
Τιμή: 1.17
Ουρουγουάη 2 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1943 - 1951
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 3.5g, ø 20mm
KM# 20a
Τιμή: 0.92

Ουρουγουάη 2 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1953
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 17mm
KM# 33
Τιμή: 0.4
Ουρουγουάη 2 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1960
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2g, ø 16mm
KM# 37
Τιμή: 0.37
Ουρουγουάη 4 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 4 Σεντέσιμος - reverse
4 Σεντέσιμος
1869
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 20g, ø 35mm
KM# 13
Τιμή: 10.39

Ουρουγουάη 5 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντέσιμος - reverse
5 Σεντέσιμος
1901 - 1941
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 21
Τιμή: 0.93
Ουρουγουάη 5 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντέσιμος - reverse
5 Σεντέσιμος
1944 - 1951
Χαλκός, 5g, ø 23mm
KM# 21a
Τιμή: 0.81
Ουρουγουάη 5 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντέσιμος - reverse
5 Σεντέσιμος
1953
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 34
Τιμή: 0.34

Ουρουγουάη 5 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντέσιμος - reverse
5 Σεντέσιμος
1960
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.5g, ø 20mm
KM# 38
Τιμή: 0.28
Ουρουγουάη 10 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1877 - 1893
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 14
Τιμή: 5.31
Ουρουγουάη 10 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1930
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27mm
KM# 25
Τιμή: 3.97

Ουρουγουάη 10 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1936
Χαλκοαλουμίνιο, 6g, ø 25mm
KM# 28
Τιμή: 2.93
Ουρουγουάη 10 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1953 - 1959
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 35
Τιμή: 0.32
Ουρουγουάη 10 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1960
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.5g, ø 24mm
KM# 39
Τιμή: 0.29

Ουρουγουάη 20 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1877 - 1893
Ασήμι 0.900, 5g, ø 25mm
KM# 15
Τιμή: 9.62
Ουρουγουάη 20 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1920
Ασήμι 0.800, 5g, ø 25mm
KM# 24
Τιμή: 6.99
Ουρουγουάη 20 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1942
Ασήμι 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 29
Τιμή: 2.8

Ουρουγουάη 20 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1954
Ασήμι 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 36
Τιμή: 3.97
Ουρουγουάη 20 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1965
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 20.5mm
KM# 44
Τιμή: 0.63
Ουρουγουάη 25 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 25 Σεντέσιμος - reverse
25 Σεντέσιμος
1960
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm
KM# 40
Τιμή: 0.92

Ουρουγουάη 50 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1877 - 1894
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 33mm
KM# 16
Τιμή: 16.17
Ουρουγουάη 50 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1916 - 1917
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 22
Τιμή: 14.5
Ουρουγουάη 50 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1943
Ασήμι 0.700, 7g, ø 24mm
KM# 31
Τιμή: 5

Ουρουγουάη 50 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1960
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 41
Τιμή: 0.52
Ουρουγουάη 50 Σεντέσιμος - obverseΟυρουγουάη 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1965
Αλουμίνιο, 2g, ø 23.5mm
KM# 45
Τιμή: 0.77
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1877
Ασήμι 0.917, 25g, ø 37mm
KM# 17
Τιμή: 108.3

Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1878 - 1895
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17a
Τιμή: 48.83
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1917
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 23
Τιμή: 28.16
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1942
Ασήμι 0.720, 9g, ø 27mm
KM# 30
Τιμή: 6.71

Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1960
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 26mm
KM# 42
Τιμή: 0.54
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1965
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 22mm
KM# 46
Τιμή: 0.47
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1968
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2g, ø 17mm
KM# 49
Τιμή: 0.35

Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1969
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 52
Τιμή: 0.71
Ουρουγουάη 5 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1965
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 25mm
KM# 47
Τιμή: 0.5
Ουρουγουάη 5 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1968
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.15g, ø 20mm
KM# 50
Τιμή: 0.35

Ουρουγουάη 5 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1969
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 53
Τιμή: 0.41
Ουρουγουάη 10 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1965
Χαλκοαλουμίνιο, 9g, ø 28mm
KM# 48
Τιμή: 0.91
Ουρουγουάη 10 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1968
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 23mm
KM# 51
Τιμή: 0.43

Ουρουγουάη 10 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1969
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23mm
KM# 54
Τιμή: 0.65
Ουρουγουάη 20 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1970
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3.75g, ø 21.5mm
KM# 56
Τιμή: 0.56
Ουρουγουάη 50 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1970
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.4g, ø 24.5mm
KM# 57
Τιμή: 0.21

Ουρουγουάη 100 Πέσος - obverseΟυρουγουάη 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1973
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 8g, ø 27.5mm
KM# 59
Τιμή: 0.85

Ουρουγουάη>Peso Fuerte|1840 - 1857
 Χρονική Περίοδος

Ουρουγουάη 5 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1840 - 1854
Χαλκός, 6.8g, ø 24mm
KM# 1
Τιμή: 11.5
Ουρουγουάη 5 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1855
Χαλκός, 4.35g, ø 24mm
KM# 6
Κοπή
Ουρουγουάη 5 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1857
Χαλκός, 4.5g, ø 23.2mm
KM# 8
Τιμή: 38.52

Ουρουγουάη 20 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1840
Χαλκός, 27.6g, ø 37mm
KM# 2.1
Κοπή
Ουρουγουάη 20 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1843 - 1844
Χαλκός, 21g, ø 37mm
KM# 2.2
Κοπή
Ουρουγουάη 20 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1854 - 1855
Χαλκός, 21.5g, ø 38mm
KM# 7
Τιμή: 56.93

Ουρουγουάη 20 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1857
Χαλκός, 21.3g, ø 34mm
KM# 9
Τιμή: 19.73
Ουρουγουάη 40 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 40 Σεντίμος - reverse
40 Σεντίμος
1844
Female Sunface
Χαλκός, 37g, ø 39mm
KM# 4
Κοπή
Ουρουγουάη 40 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 40 Σεντίμος - reverse
40 Σεντίμος
1844
Male Sunface
Χαλκός, 40.5g, ø 40mm
KM# 3
Κοπή

Ουρουγουάη 40 Σεντίμος - obverseΟυρουγουάη 40 Σεντίμος - reverse
40 Σεντίμος
1857
Χαλκός, 35g, ø 38mm
KM# 10
Τιμή: 24.86
Ουρουγουάη 1 Πέσο - obverseΟυρουγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1844
Ασήμι 0.875, 27g, ø 39mm
KM# 5
Κοπή

uCoin