Γκορίτζια και της Γκραντίσκα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα - Κατάλογος Νομισμάτων

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα>Κομητεία της Γκορίτζια και της Γκραντίσκα|1733 - 1802
 Χρονική Περίοδος

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1733 - 1762
Χαλκός, 2.4g, ø 24mm
KM# 1
Κοπή
No ImageNo Image
½ Σόλιδος
1735 - 1736
Χαλκός, 1.3g, ø 18mm
KM# 6
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1741 - 1768
Χαλκός, 1.2g, ø 17mm
KM# 10
Τιμή: 6.71

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1761 - 1762
Mintmark "G"
Χαλκός, 1.7g, ø 18mm
KM# 15
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1762
Χαλκός, 1.7g, ø 18mm
KM# 16
Κοπή
No ImageNo Image
½ Σόλιδος
1768
Χαλκός, 1.54g, ø 18mm
KM# 19
Κοπή

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1783 - 1793
Χαλκός, 1.2g, ø 17mm
KM# 22
Κοπή
No ImageNo Image
½ Σόλιδος
1783
Χαλκός, 1.2g, ø 17mm
KM# 23
Κοπή
No ImageNo Image
½ Σόλιδος
1783
Χαλκός, 1.29g, ø 17mm
KM# 21
Κοπή

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1788 - 1789
Mintmark "K"
Χαλκός, 1.13g, ø 17mm
KM# 26
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1791 - 1792
Χαλκός, 1.3g, ø 17.6mm
KM# 30
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1791
Χαλκός, 1.3g, ø 17.6mm
KM# 29
Κοπή

No ImageNo Image
½ Σόλιδος
1792 - 1799
Χαλκός, 1.2g, ø 18mm
KM# 34
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1733 - 1770
Χαλκός, 4.5g, ø 26mm
KM# 2
Τιμή: 12
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1736
Χαλκός, 2.77g, ø 22mm
KM# 7
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1740 - 1760
Χαλκός, 2.4g, ø 21mm
KM# 9
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1748 - 1759
Χαλκός, 2.6g, ø 22mm
KM# 11
Τιμή: 24.6
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1760 - 1767
Χαλκός, 2.7g, ø 21mm
KM# 13
Κοπή

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1760 - 1767
Mintmark "G", Diameter 21mm
Χαλκός, 2.55g, ø 21mm
KM# 14
Τιμή: 4
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1767 - 1770
Mintmark "G", Diameter 20mm
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
KM# 17
Τιμή: 22
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1767 - 1769
Χαλκός, 2.5g, ø 20mm
KM# 18
Κοπή

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1783 - 1790
Χαλκός, 2.3g, ø 20mm
KM# 24
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1788
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
KM# 27
Τιμή: 18.39
No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1790
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
KM# 28
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1791
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
KM# 31
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1791 - 1792
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
KM# 32
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1792 - 1801
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
KM# 35
Τιμή: 7

No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1794
Χαλκός, 2.8g, ø 21mm
KM# 36
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1796
Χαλκός, 2.8g, ø 21mm
KM# 38
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1798 - 1802
Χαλκός, 2.9g, ø 21mm
KM# 39
Τιμή: 5

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - reverse
2 Σόλιδοι
1734
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 3
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - reverse
2 Σόλιδοι
1799 - 1802
Χαλκός, 5.2g, ø 22mm
KM# 46
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σόλιδοι
1799
Χαλκός, 5.5g, ø 22mm
KM# 43
Κοπή

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - reverse
2 Σόλιδοι
1799
Χαλκός, 5.5g, ø 22mm
KM# 44
Τιμή: 9.63
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - reverse
2 Σόλιδοι
1799 - 1801
Mintmark "F"
Χαλκός, 5.44g, ø 22mm
KM# 41
Τιμή: 8.76
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 2 Σόλιδοι - reverse
2 Σόλιδοι
1799
Χαλκός, 5.2g, ø 22mm
KM# 42
Τιμή: 11.33

Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 3 Σόλιδοι - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 3 Σόλιδοι - reverse
3 Σόλιδοι
1734
Χαλκός, 15.7g, ø 36mm
KM# 4
Κοπή
Γκορίτζια και της Γκραντίσκα 15 Σόλιδοι - obverseΓκορίτζια και της Γκραντίσκα 15 Σόλιδοι - reverse
15 Σόλιδοι
1802
Ασήμι 0.250, 5.86g, ø 28mm
KM# 48
Τιμή: 28.18

uCoin