Μαδαγασκάρη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μαδαγασκάρη - Κατάλογος Νομισμάτων

Μαδαγασκάρη>Δημοκρατία της Μαγαδασκάρης|1965 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Μαδαγασκάρη 1 Φράγκο - obverseΜαδαγασκάρη 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1965 - 2002
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.4g, ø 17mm
KM# 8
Τιμή: 0.31
Μαδαγασκάρη 2 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1965 - 1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.4g, ø 19mm
KM# 9
Τιμή: 0.41
Μαδαγασκάρη 5 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1966 - 1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5g, ø 22mm
KM# 10
Τιμή: 0.35

Μαδαγασκάρη 5 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1996
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5g, ø 22mm
KM# 21
Τιμή: 0.98
Μαδαγασκάρη 1 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 1 Αριαρι - reverse
1 Αριαρι
2004
Number 1 above the word ARIARY
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.93g, ø 22mm
KM# 29
Τιμή: 0.84
Μαδαγασκάρη 1 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 1 Αριαρι - reverse
1 Αριαρι
2004
Number 1 below the word ARIARY
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.93g, ø 22mm
UC# 1
Τιμή: 2.18

Μαδαγασκάρη 10 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1970 - 1989
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 11
Τιμή: 0.39
Μαδαγασκάρη 10 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1991
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.3g, ø 21mm
KM# 11a
Τιμή: 1.93
Μαδαγασκάρη 10 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1996
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.3g, ø 21mm
KM# 22
Τιμή: 0.93

Μαδαγασκάρη 2 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 2 Αριαρι - reverse
2 Αριαρι
2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.23g, ø 21mm
KM# 30
Τιμή: 1.36
Μαδαγασκάρη 20 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1970 - 1989
Χαλκοαλουμίνιο, 6g, ø 24.5mm
KM# 12
Τιμή: 0.74
Μαδαγασκάρη 5 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 5 Αριαρι - reverse
5 Αριαρι
1992
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.5g, ø 24mm
KM# 17
Τιμή: 0.87

Μαδαγασκάρη 5 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 5 Αριαρι - reverse
5 Αριαρι
1996
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.7g, ø 24mm
KM# 23
Τιμή: 0.96
Μαδαγασκάρη 10 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 10 Αριαρι - reverse
10 Αριαρι
1978
Νικέλιο, 8.95g, ø 26.4mm
KM# 13
Τιμή: 1.94
Μαδαγασκάρη 10 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 10 Αριαρι - reverse
10 Αριαρι
1983
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 26.4mm
KM# 13b
Τιμή: 1.21

Μαδαγασκάρη 10 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 10 Αριαρι - reverse
10 Αριαρι
1992
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.47g, ø 23.5mm
KM# 18
Τιμή: 1.29
Μαδαγασκάρη 10 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 10 Αριαρι - reverse
10 Αριαρι
1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24mm
KM# 27
Τιμή: 1.17
Μαδαγασκάρη 10 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 10 Αριαρι - reverse
10 Αριαρι
2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.5g, ø 24mm
UC# 2
Κοπή

Μαδαγασκάρη 20 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 20 Αριαρι - reverse
20 Αριαρι
1978
Νικέλιο, 12g, ø 32mm
KM# 14
Τιμή: 2.89
Μαδαγασκάρη 20 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 20 Αριαρι - reverse
20 Αριαρι
1983
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 30.6mm
KM# 14b
Τιμή: 1.08
Μαδαγασκάρη 20 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 20 Αριαρι - reverse
20 Αριαρι
1992
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 9.1g, ø 27.4mm
KM# 19
Τιμή: 1.31

Μαδαγασκάρη 20 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 20 Αριαρι - reverse
20 Αριαρι
1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 9.1g, ø 28mm
KM# 24.1
Τιμή: 1.4
Μαδαγασκάρη 20 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 20 Αριαρι - reverse
20 Αριαρι
1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 9.1g, ø 28mm
KM# 24.2
Τιμή: 1.18
Μαδαγασκάρη 50 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 50 Αριαρι - reverse
50 Αριαρι
1992
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 10.13g, ø 30.6mm
KM# 20
Τιμή: 3.19

Μαδαγασκάρη 50 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 50 Αριαρι - reverse
50 Αριαρι
1996 - 2005
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 10.4g, ø 30.5mm
KM# 25
Τιμή: 2.09
Μαδαγασκάρη 50 Αριαρι - obverseΜαδαγασκάρη 50 Αριαρι - reverse
50 Αριαρι
2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 10.4g, ø 30.5mm
UC# 3
Κοπή

Μαδαγασκάρη>Υπερπόντιες περιοχές της Γαλλίας|1943 - 1958
 Χρονική Περίοδος

Μαδαγασκάρη 50 Σεντίμς - obverseΜαδαγασκάρη 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 20.2mm
KM# 1
Τιμή: 8.97
Μαδαγασκάρη 1 Φράγκο - obverseΜαδαγασκάρη 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.5g, ø 25mm
KM# 2
Τιμή: 9.93
Μαδαγασκάρη 1 Φράγκο - obverseΜαδαγασκάρη 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1948 - 1958
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 3
Τιμή: 2.54

Μαδαγασκάρη 2 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1948
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 28mm
KM# 4
Τιμή: 5
Μαδαγασκάρη 5 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1953
Αλουμίνιο, 3.5g, ø 31mm
KM# 5
Τιμή: 3.06
Μαδαγασκάρη 10 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1953
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 6
Τιμή: 3.43

Μαδαγασκάρη 20 Φράγκα - obverseΜαδαγασκάρη 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1953
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.2mm
KM# 7
Τιμή: 3.54

uCoin