Νασάου
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νασάου - Κατάλογος Νομισμάτων

Νασάου>Δουκάτο του Νασάου|1806 - 1866
 Χρονική Περίοδος

Νασάου 1 Χέλλερ - obverseΝασάου 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1842
Χαλκός
KM# 66
Κοπή
Νασάου ¼ Κρόιτσερ - obverseΝασάου ¼ Κρόιτσερ - reverse
¼ Κρόιτσερ
1808
Χαλκός, 1.25g, ø 19mm
KM# 8
Κοπή
Νασάου ¼ Κρόιτσερ - obverseΝασάου ¼ Κρόιτσερ - reverse
¼ Κρόιτσερ
1809 - 1814
Χαλκός, 1.32g, ø 19.62mm
KM# 9
Τιμή: 4.18

Νασάου ¼ Κρόιτσερ - obverseΝασάου ¼ Κρόιτσερ - reverse
¼ Κρόιτσερ
1817 - 1819
Mintmark "L"
Χαλκός, 1.3g, ø 19mm
KM# 41
Τιμή: 5.89
Νασάου ¼ Κρόιτσερ - obverseΝασάου ¼ Κρόιτσερ - reverse
¼ Κρόιτσερ
1817 - 1822
Χαλκός, 1.3g, ø 19mm
KM# 42
Τιμή: 5.56
Νασάου 1 Πφένινγκ - obverseΝασάου 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1859 - 1862
Χαλκός, 1.3g, ø 17.5mm
KM# 73
Τιμή: 6.13

Νασάου ½ Κρόιτσερ - obverseΝασάου ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1813
Χαλκός, 2.1g, ø 20.5mm
KM# 33
Τιμή: 3.53
Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1808
Χαλκός, 5.35g, ø 19mm
KM# 11
Τιμή: 6.79
Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1808 - 1809
I KREUZER
Χαλκός
KM# 10
Τιμή: 2.11

Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1809 - 1813
Χαλκός, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 15
Τιμή: 6.58
Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1817 - 1818
Χαλκός, 3.8g, ø 24mm
KM# 43
Τιμή: 55.9
Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1817 - 1828
Ασήμι 0.229, 0.5g, ø 14.4mm
KM# 44
Κοπή

Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1830 - 1838
Χαλκός, 3.75g, ø 21.15mm
KM# 51
Τιμή: 4.87
Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1832 - 1835
Ασήμι 0.229, 0.7g, ø 14mm
KM# 56
Τιμή: 22.53
Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1842 - 1856
Χαλκός, 4g, ø 21.3mm
KM# 67
Τιμή: 1.45

Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1859 - 1863
Χαλκός, 4.3g, ø 21.61mm
KM# 74
Τιμή: 3.43
Νασάου 1 Κρέουζερ - obverseΝασάου 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1861
Ασήμι 0.229, 0.53g, ø 14mm
KM# 77
Τιμή: 10.39
No ImageNo Image
3 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 16
Κοπή

Νασάου 3 Κρέουζερ - obverseΝασάου 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1810
Ασήμι 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 31
Κοπή
Νασάου 3 Κρέουζερ - obverseΝασάου 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1810 - 1811
Μεγάλα γράμματα: "... SCHEIDEMUNZ."
Ασήμι 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 30
Κοπή
Νασάου 3 Κρέουζερ - obverseΝασάου 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1811 - 1815
Ασήμι 0.281, 1.38g, ø 19mm
KM# 32
Τιμή: 5

Νασάου 3 Κρέουζερ - obverseΝασάου 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1816 - 1819
Ασήμι 0.281, 1.3g, ø 18.6mm
KM# 45
Τιμή: 10.31
Νασάου 3 Κρέουζερ - obverseΝασάου 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1822 - 1828
Ασήμι 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 50
Τιμή: 20.91
Νασάου 3 Κρέουζερ - obverseΝασάου 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1831 - 1836
Ασήμι 0.281, 1.15g, ø 15.75mm
KM# 52
Τιμή: 2.69

Νασάου 3 Κρέουζερ - obverseΝασάου 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1841 - 1855
Ασήμι 0.281, 1.29g, ø 17.31mm
KM# 61
Τιμή: 5.27
No ImageNo Image
5 Κρέουζερ
1808
Ασήμι 0.438, 2.22g
KM# 13
Κοπή
Νασάου 5 Κρέουζερ - obverseΝασάου 5 Κρέουζερ - reverse
5 Κρέουζερ
1808 - 1809
Ασήμι 0.438, 2.22g
KM# 12
Κοπή

No ImageNo Image
5 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.438, 2.22g
KM# 14
Κοπή
Νασάου 6 Κρέουζερ - obverseΝασάου 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1817 - 1828
Ασήμι 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 46
Τιμή: 1.59
Νασάου 6 Κρέουζερ - obverseΝασάου 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1831 - 1837
Ασήμι 0.375, 2.32g, ø 19.7mm
KM# 53
Τιμή: 5.02

Νασάου 6 Κρέουζερ - obverseΝασάου 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1838 - 1839
Ασήμι 0.375, 2.55g, ø 20mm
KM# 58
Κοπή
Νασάου 6 Κρέουζερ - obverseΝασάου 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1840 - 1855
Ασήμι 0.375, 2.59g, ø 20mm
KM# 62
Τιμή: 3.5
Νασάου 10 Κρέουζερ - obverseΝασάου 10 Κρέουζερ - reverse
10 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 18
Κοπή

No ImageNo Image
10 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 17
Κοπή
Νασάου 20 Κρέουζερ - obverseΝασάου 20 Κρέουζερ - reverse
20 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 26
Κοπή
Νασάου 20 Κρέουζερ - obverseΝασάου 20 Κρέουζερ - reverse
20 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 23
Κοπή

Νασάου 20 Κρέουζερ - obverseΝασάου 20 Κρέουζερ - reverse
20 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 28
Κοπή
Νασάου 20 Κρέουζερ - obverseΝασάου 20 Κρέουζερ - reverse
20 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 21
Κοπή
Νασάου 1/2 Γκούλντεν - obverseΝασάου 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1838 - 1839
Ασήμι 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 59
Κοπή

Νασάου 1/2 Γκούλντεν - obverseΝασάου 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1840 - 1845
Ασήμι 0.900, 5.3g, ø 24.15mm
KM# 63
Κοπή
Νασάου 1/2 Γκούλντεν - obverseΝασάου 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1856 - 1860
Ασήμι 0.900, 5.3g, ø 24.15mm
KM# 72
Κοπή
Νασάου 1 Γκούλντεν - obverseΝασάου 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1838 - 1839
Ασήμι 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 60
Κοπή

Νασάου 1 Γκούλντεν - obverseΝασάου 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1840 - 1855
Ασήμι 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 64
Κοπή
Νασάου 1 Γκούλντεν - obverseΝασάου 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1855 - 1856
Ασήμι 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 71
Κοπή
Νασάου 1 Βαρέινσταλερ - obverseΝασάου 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1859 - 1860
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33.2mm
KM# 75
Τιμή: 106.6

Νασάου 1 Βαρέινσταλερ - obverseΝασάου 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1863
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 79
Τιμή: 53.51
Νασάου 2 Γκούλντεν - obverseΝασάου 2 Γκούλντεν - reverse
2 Γκούλντεν
1846 - 1847
Ασήμι 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 70
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κρονερτάλερ
1816
Ασήμι 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 40
Κοπή

Νασάου 1 Κρονερτάλερ - obverseΝασάου 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1817
Ασήμι 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 47
Κοπή
Νασάου 1 Κρονερτάλερ - obverseΝασάου 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1818 - 1825
Ασήμι 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 48
Κοπή
Νασάου 1 Κρονερτάλερ - obverseΝασάου 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1831 - 1837
Ασήμι 0.871, 29.53g, ø 39mm
KM# 54
Κοπή

Νασάου 2 Τάλερ - obverseΝασάου 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1840
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 65
Κοπή
Νασάου 2 Τάλερ - obverseΝασάου 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1844 - 1854
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 69
Κοπή
Νασάου 2 Τάλερ - obverseΝασάου 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1860
Ασήμι 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 76
Κοπή

uCoin