Γερμανική Νέα Γουινέα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Γερμανική Νέα Γουινέα - Κατάλογος Νομισμάτων

Γερμανική Νέα Γουινέα>Γερμανική αποικία|1885 - 1915
 Χρονική Περίοδος

 Γερμανική Νέα Γουινέα 1 Πφένινγκ - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1894
Χαλκός, 2g, ø 17.5mm
KM# 1
Τιμή: 33.07
 Γερμανική Νέα Γουινέα 2 Πφένινγκ - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1894
Χαλκός, 3.33g, ø 20mm
KM# 2
Κοπή
 Γερμανική Νέα Γουινέα 10 Πφένινγκ - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1894
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 3
Τιμή: 10

 Γερμανική Νέα Γουινέα 1/2 Μάρκα - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 1/2 Μάρκα - reverse
1/2 Μάρκα
1894
Ασήμι 0.900, 2.78g, ø 20mm
KM# 4
Τιμή: 12
 Γερμανική Νέα Γουινέα 1 Μάρκο - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1894
Ασήμι 0.900, 5.56g, ø 24mm
KM# 5
Κοπή
 Γερμανική Νέα Γουινέα 2 Μάρκα - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 2 Μάρκα - reverse
2 Μάρκα
1894
Ασήμι 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 6
Κοπή

 Γερμανική Νέα Γουινέα 5 Μάρκα - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1894
Ασήμι 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 7
Τιμή: 359.6
 Γερμανική Νέα Γουινέα 10 Μάρκα - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 10 Μάρκα - reverse
10 Μάρκα
1895
Χρυσός 0.900, 3.98g, ø 19.5mm
KM# 8
Τιμή: 4,659
 Γερμανική Νέα Γουινέα 20 Μάρκα - obverse Γερμανική Νέα Γουινέα 20 Μάρκα - reverse
20 Μάρκα
1895
Χρυσός 0.900, 7.96g, ø 22.5mm
KM# 9
Τιμή: 699

uCoin