Λίβανος
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Λίβανος - Κατάλογος Νομισμάτων

Λίβανος>Δημοκρατία του Λιβάνου|1995 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Λίβανος 25 Λίβρες - obverseΛίβανος 25 Λίβρες - reverse
25 Λίβρες
2002
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.82g, ø 20.5mm
KM# 40
Τιμή: 0.55
Λίβανος 50 Λίβρες - obverseΛίβανος 50 Λίβρες - reverse
50 Λίβρες
1996
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.25g, ø 19mm
KM# 37
Τιμή: 0.59
Λίβανος 50 Λίβρες - obverseΛίβανος 50 Λίβρες - reverse
50 Λίβρες
2006
Νικέλιο, 3g, ø 21.5mm
KM# 37a
Τιμή: 0.78

Λίβανος 100 Λίβρες - obverseΛίβανος 100 Λίβρες - reverse
100 Λίβρες
1995 - 2000
Ορείχαλκος, 4g, ø 22.5mm
KM# 38
Τιμή: 0.4
Λίβανος 100 Λίβρες - obverseΛίβανος 100 Λίβρες - reverse
100 Λίβρες
2003
Νικέλιο, 4g, ø 22.5mm
KM# 38a
Τιμή: 0.92
Λίβανος 100 Λίβρες - obverseΛίβανος 100 Λίβρες - reverse
100 Λίβρες
2006 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4g, ø 22.5mm
KM# 38b
Τιμή: 0.6

Λίβανος 250 Λίβρες - obverseΛίβανος 250 Λίβρες - reverse
250 Λίβρες
1995 - 2003
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 5.3g, ø 23.5mm
KM# 36
Τιμή: 0.4
Λίβανος 250 Λίβρες - obverseΛίβανος 250 Λίβρες - reverse
250 Λίβρες
2006 - 2018
Χαλκός - Αλουμίνιο - Ψευδάργυρος, 5.3g, ø 23.5mm
UC# 1
Τιμή: 0.46
Λίβανος 250 Λίβρες - obverseΛίβανος 250 Λίβρες - reverse
250 Λίβρες
2012
Τυχερό νόμισμα
Χαλκός - Αλουμίνιο - Ψευδάργυρος, 5.3g, ø 23.5mm
KM# 36a
Τιμή: 15.36

Λίβανος 500 Λίβρες - obverseΛίβανος 500 Λίβρες - reverse
500 Λίβρες
1995 - 2009
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 24.5mm
KM# 39
Τιμή: 0.51
Λίβανος 500 Λίβρες - obverseΛίβανος 500 Λίβρες - reverse
500 Λίβρες
2012 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 24.5mm
KM# 39a
Τιμή: 0.62

Λίβανος>Δημοκρατία του Λιβάνου|1952 - 1994
 Χρονική Περίοδος

Λίβανος 1 Πιάστρα - obverseΛίβανος 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1955
Χαλκοαλουμίνιο, 2.04g, ø 18mm
KM# 19
Τιμή: 1.78
Λίβανος 2,5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1955
Χαλκοαλουμίνιο, 2.7g, ø 20mm
KM# 20
Τιμή: 2.15
Λίβανος 5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1952
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 14
Τιμή: 0.8

Λίβανος 5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1954
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 18
Τιμή: 0.85
Λίβανος 5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1955 - 1961
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 21
Τιμή: 0.89
Λίβανος 5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1968 - 1975
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.2g, ø 18mm
KM# 25
Τιμή: 0.38

Λίβανος 10 Πιάστρες - obverseΛίβανος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1952
Αλουμίνιο, 1.27g, ø 21.8mm
KM# 15
Τιμή: 0.9
Λίβανος 10 Πιάστρες - obverseΛίβανος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1955
Χαλκοαλουμίνιο, 3.5g, ø 21.8mm
KM# 23
Τιμή: 1.41
Λίβανος 10 Πιάστρες - obverseΛίβανος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1955
Χαλκοαλουμίνιο, 3.94g, ø 21.8mm
KM# 22
Τιμή: 1.77

Λίβανος 10 Πιάστρες - obverseΛίβανος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1961
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 21.8mm
KM# 24
Τιμή: 1.04
Λίβανος 10 Πιάστρες - obverseΛίβανος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1968 - 1975
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.2g, ø 21.8mm
KM# 26
Τιμή: 0.34
Λίβανος 25 Πιάστρες - obverseΛίβανος 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1952 - 1961
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.3mm
KM# 16
Τιμή: 0.63

Λίβανος 25 Πιάστρες - obverseΛίβανος 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1968 - 1980
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 23.3mm
KM# 27
Τιμή: 0.49
Λίβανος 50 Πιάστρες - obverseΛίβανος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1952
Ασήμι 0.600, 5g, ø 24mm
KM# 17
Τιμή: 3.61
Λίβανος 50 Πιάστρες - obverseΛίβανος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1968 - 1980
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 28
Τιμή: 0.57

Λίβανος 1 Λίβρα - obverseΛίβανος 1 Λίβρα - reverse
1 Λίβρα
1975 - 1981
Νικέλιο, 7.2g, ø 27.3mm
KM# 30
Τιμή: 0.53
Λίβανος 1 Λίβρα - obverseΛίβανος 1 Λίβρα - reverse
1 Λίβρα
1986
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7g, ø 27.3mm
KM# 30a
Τιμή: 0.51

Λίβανος>Γαλλικό Προτεκτοράτο|1924 - 1941
 Χρονική Περίοδος

Λίβανος 1/2 Πιάστρα - obverseΛίβανος 1/2 Πιάστρα - reverse
1/2 Πιάστρα
1934 - 1936
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 9
Τιμή: 6.15
Λίβανος 1/2 Πιάστρα - obverseΛίβανος 1/2 Πιάστρα - reverse
1/2 Πιάστρα
1941
Σχήμα - Στρογγυλό με τρύπα
Ορείχαλκος, 2.17g, ø 17mm
KM# 11
Τιμή: 7.98
Λίβανος 1/2 Πιάστρα - obverseΛίβανος 1/2 Πιάστρα - reverse
1/2 Πιάστρα
1941
Shape - Round
Ψευδάργυρος, 2.54g, ø 21mm
KM# 9a
Κοπή

Λίβανος 1 Πιάστρα - obverseΛίβανος 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1925 - 1936
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 4.4
Λίβανος 1 Πιάστρα - obverseΛίβανος 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1940
Ψευδάργυρος, 3.5g, ø 24.4mm
KM# 3a
Τιμή: 2.55
Λίβανος 1 Πιάστρα - obverseΛίβανος 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1941
Ορείχαλκος, 2.6g, ø 17mm
KM# 12
Τιμή: 6.55

Λίβανος 2 Πιάστρες - obverseΛίβανος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1924
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18.2mm
KM# 1
Τιμή: 5.77
Λίβανος 2 Πιάστρες - obverseΛίβανος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1925
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
KM# 4
Τιμή: 4.78
Λίβανος 2,5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1940
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 21mm
KM# 10
Τιμή: 5.04

Λίβανος 2,5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1941
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 17.3mm
KM# 13
Τιμή: 4.8
Λίβανος 5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1924
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23mm
KM# 2
Τιμή: 5.21
Λίβανος 5 Πιάστρες - obverseΛίβανος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1925 - 1940
Χαλκοαλουμίνιο, 3.85g, ø 23mm
KM# 5
Τιμή: 2.46

Λίβανος 10 Πιάστρες - obverseΛίβανος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1929
Ασήμι 0.680, 2g, ø 17mm
KM# 6
Τιμή: 12.94
Λίβανος 25 Πιάστρες - obverseΛίβανος 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1929 - 1936
Ασήμι 0.680, 5g, ø 23.5mm
KM# 7
Τιμή: 14.79
Λίβανος 50 Πιάστρες - obverseΛίβανος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1929 - 1936
Ασήμι 0.680, 10g, ø 28mm
KM# 8
Τιμή: 13.05

uCoin