Βρετανική Ανατολική Αφρική
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Βρετανική Ανατολική Αφρική - Κατάλογος Νομισμάτων

Βρετανική Ανατολική Αφρική>Σελίνι|1921 - 1964
 Χρονική Περίοδος

Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1922 - 1935
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.91g, ø 20.2mm
KM# 22
Τιμή: 1.1
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1942
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.95g, ø 20.3mm
KM# 29
Τιμή: 1.79
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.7g, ø 20.3mm
KM# 32
Τιμή: 1.67

Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1954 - 1962
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 35
Τιμή: 1.84
Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1921 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.5g, ø 25.3mm
KM# 18
Τιμή: 1.45
Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.7g, ø 26mm
KM# 23
Τιμή: 2.13

Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1937 - 1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.32g, ø 26mm
KM# 25
Τιμή: 1.62
Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.55g, ø 25.5mm
KM# 33
Τιμή: 1.26
Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1955 - 1963
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.77g, ø 25.3mm
KM# 37
Τιμή: 1.15

Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1964
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.69g, ø 25mm
KM# 39
Τιμή: 1.97
Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1921 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 11.14g, ø 31mm
KM# 19
Τιμή: 1.93
Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10.74g, ø 30.6mm
KM# 24
Τιμή: 2.87

Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1937 - 1945
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 30.6mm
KM# 26
Τιμή: 1.86
Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.5g, ø 30.8mm
KM# 34
Τιμή: 1.73
Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1956
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.36g, ø 30mm
KM# 38
Τιμή: 2.05

Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1964
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 30mm
KM# 40
Τιμή: 3.4
Βρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1921 - 1924
Ασήμι 0.250, 3.889g, ø 21.1mm
KM# 20
Τιμή: 3.89
Βρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1937 - 1944
Ασήμι 0.250, 3.889g, ø 21.1mm
KM# 27
Τιμή: 3.8

Βρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 3.89g, ø 21mm
KM# 30
Τιμή: 2.27
Βρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1954 - 1963
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 36
Τιμή: 1.34
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σελίνι - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1921 - 1925
Ασήμι 0.250, 7.78g, ø 27.8mm
KM# 21
Τιμή: 5.36

Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σελίνι - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1937 - 1946
Ασήμι 0.250, 7.6g, ø 27.7mm
KM# 28
Τιμή: 4.26
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σελίνι - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 7.81g, ø 27.8mm
KM# 31
Τιμή: 2.62

Βρετανική Ανατολική Αφρική>Φλορίνι|1920 - 1921
 Χρονική Περίοδος

Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1920
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 22.4mm
KM# 12
Κοπή
Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1920
Χαλκονικέλιο
KM# 13
Κοπή
Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1920
Χαλκονικέλιο, 11.7g, ø 22mm
KM# 14
Κοπή

Βρετανική Ανατολική Αφρική 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1920
Ασήμι 0.500, 2.92g, ø 18mm
KM# 15
Κοπή
Βρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1920
Ασήμι 0.500, 5.83g, ø 24mm
KM# 16
Κοπή
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Φλορίνι - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1920
Ασήμι 0.500, 11.66g, ø 30mm
KM# 17
Τιμή: 6.01

Βρετανική Ανατολική Αφρική>Ρουπία|1897 - 1919
 Χρονική Περίοδος

Βρετανική Ανατολική Αφρική 1/2 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1/2 Σέντ - reverse
1/2 Σέντ
1908
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.3mm
KM# 6
Κοπή
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1/2 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1/2 Σέντ - reverse
1/2 Σέντ
1909
Χαλκονικέλιο, 1.9g, ø 20.2mm
KM# 6a
Τιμή: 12.21
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Πίς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Πίς - reverse
1 Πίς
1897 - 1899
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.3g, ø 26mm
KM# 1
Τιμή: 3.2

Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1907 - 1908
Αλουμίνιο, 1.9g, ø 22.9mm
KM# 5
Τιμή: 2.5
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1909 - 1910
Χαλκονικέλιο, 2.88g, ø 22.35mm
KM# 5a
Τιμή: 3.12
Βρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1911 - 1918
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 22.3mm
KM# 7
Τιμή: 1.56

Βρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1913 - 1919
Χαλκονικέλιο, 6.4g, ø 25.5mm
KM# 11
Τιμή: 5.5
Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1906 - 1910
Χαλκονικέλιο, 11.2g, ø 31mm
KM# 2
Τιμή: 2.7
Βρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1911 - 1918
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 31mm
KM# 8
Τιμή: 8

Βρετανική Ανατολική Αφρική 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1906 - 1910
Ασήμι 0.800, 2.92g, ø 17.8mm
KM# 3
Τιμή: 18.02
Βρετανική Ανατολική Αφρική 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1912 - 1918
Ασήμι 0.800, 2.92g, ø 17.8mm
KM# 10
Τιμή: 20.45
Βρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1906 - 1910
Ασήμι 0.800, 5.83g, ø 23.6mm
KM# 4
Κοπή

Βρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ανατολική Αφρική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1911 - 1919
Ασήμι 0.800, 5.83g, ø 23.6mm
KM# 9
Κοπή

uCoin