Ισημερινή Γουινέα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ισημερινή Γουινέα - Κατάλογος Νομισμάτων

Ισημερινή Γουινέα>Φράγκο Κεντρικής Αφρικής|1985 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Ισημερινή Γουινέα 5 Φράγκα - obverseΙσημερινή Γουινέα 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1985
Χαλκοαλουμίνιο, 3.1g, ø 20mm
KM# 62
Τιμή: 3.97
Ισημερινή Γουινέα 25 Φράγκα - obverseΙσημερινή Γουινέα 25 Φράγκα - reverse
25 Φράγκα
1985
Χαλκοαλουμίνιο, 7.8g, ø 27mm
KM# 60
Τιμή: 3.96
Ισημερινή Γουινέα 50 Φράγκα - obverseΙσημερινή Γουινέα 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1985 - 1986
Νικέλιο, 4.7g, ø 21mm
KM# 64
Τιμή: 15.18

Ισημερινή Γουινέα 100 Φράγκα - obverseΙσημερινή Γουινέα 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1985 - 1986
Νικέλιο, 7g, ø 25.5mm
KM# 59
Τιμή: 6.6

Ισημερινή Γουινέα>Εκβέλε|1975 - 1985
 Χρονική Περίοδος

Ισημερινή Γουινέα 1 Εκουέλε - obverseΙσημερινή Γουινέα 1 Εκουέλε - reverse
1 Εκουέλε
1975
Ορείχαλκος, 2.4g, ø 19mm
KM# 32
Τιμή: 2.41
Ισημερινή Γουινέα 1 Εκβέλε - obverseΙσημερινή Γουινέα 1 Εκβέλε - reverse
1 Εκβέλε
1980
Χαλκοαλουμίνιο, ø 20mm
KM# 50
Τιμή: 17.5
Ισημερινή Γουινέα 5 Εκουέλε - obverseΙσημερινή Γουινέα 5 Εκουέλε - reverse
5 Εκουέλε
1975
Χαλκονικέλιο, 3.4g, ø 21mm
KM# 33
Τιμή: 2.72

Ισημερινή Γουινέα 5 Μπιπκβέλε - obverseΙσημερινή Γουινέα 5 Μπιπκβέλε - reverse
5 Μπιπκβέλε
1980
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 20mm
KM# 51
Τιμή: 1.66
Ισημερινή Γουινέα 10 Εκουέλε - obverseΙσημερινή Γουινέα 10 Εκουέλε - reverse
10 Εκουέλε
1975
Χαλκονικέλιο, 5.2g, ø 24mm
KM# 34
Τιμή: 3.76
Ισημερινή Γουινέα 25 Μπιπκβέλε - obverseΙσημερινή Γουινέα 25 Μπιπκβέλε - reverse
25 Μπιπκβέλε
1980 - 1981
Χαλκονικέλιο, 6.38g, ø 25mm
KM# 52
Τιμή: 12.24

Ισημερινή Γουινέα 50 Μπιπκβέλε - obverseΙσημερινή Γουινέα 50 Μπιπκβέλε - reverse
50 Μπιπκβέλε
1980 - 1981
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 53
Τιμή: 12.48

Ισημερινή Γουινέα>Πεσέτα|1969 - 1974
 Χρονική Περίοδος

Ισημερινή Γουινέα 1 Πεσέτα - obverseΙσημερινή Γουινέα 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1969
Χαλκοαλουμίνιο, 3.42g, ø 19.5mm
KM# 1
Τιμή: 2.44
Ισημερινή Γουινέα 5 Πεσέτες - obverseΙσημερινή Γουινέα 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1969
Χαλκονικέλιο, 4.9g, ø 22mm
KM# 2
Τιμή: 3.95
Ισημερινή Γουινέα 25 Πεσέτες - obverseΙσημερινή Γουινέα 25 Πεσέτες - reverse
25 Πεσέτες
1969
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 5.47

Ισημερινή Γουινέα 50 Πεσέτες - obverseΙσημερινή Γουινέα 50 Πεσέτες - reverse
50 Πεσέτες
1969
Χαλκονικέλιο, 9.95g, ø 29mm
KM# 4
Τιμή: 8.95

uCoin