Καμερούν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Καμερούν - Κατάλογος Νομισμάτων

Καμερούν>Φράγκο Κεντρικής Αφρικής|1974 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Καμερούν 100 Φράγκα - obverseΚαμερούν 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1975 - 1986
Νικέλιο, 7g, ø 25.3mm
KM# 17
Τιμή: 1.56
Καμερούν 500 Φράγκα - obverseΚαμερούν 500 Φράγκα - reverse
500 Φράγκα
1985 - 1988
Χαλκονικέλιο, 11g, ø 30mm
KM# 23
Τιμή: 7.68

Καμερούν>Φράγκο Αφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας|1958 - 1973
 Χρονική Περίοδος

Καμερούν 50 Φράγκα - obverseΚαμερούν 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1960
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 31.5mm
KM# 13
Τιμή: 5.85
Καμερούν 100 Φράγκα - obverseΚαμερούν 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1966 - 1968
Νικέλιο, 12.125g, ø 25.5mm
KM# 14
Τιμή: 4.19
Καμερούν 100 Φράγκα - obverseΚαμερούν 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1971 - 1972
Νικέλιο, 7g, ø 25.3mm
KM# 15
Τιμή: 1.63

Καμερούν 100 Φράγκα - obverseΚαμερούν 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1972
Νικέλιο, 7g, ø 25.5mm
KM# 16
Τιμή: 5.01

Καμερούν>Τελωνεία Ενωμένων Εθνών|1924 - 1948
 Χρονική Περίοδος

Καμερούν 50 Σεντίμς - obverseΚαμερούν 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1924 - 1926
Χαλκοαλουμίνιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 1
Τιμή: 3.74
Καμερούν 50 Σεντίμς - obverseΚαμερούν 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 20mm
KM# 4
Τιμή: 10.43
Καμερούν 50 Σεντίμς - obverseΚαμερούν 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 20mm
KM# 6
Τιμή: 8.37

Καμερούν 1 Φράγκο - obverseΚαμερούν 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1924 - 1926
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 23mm
KM# 2
Τιμή: 3.69
Καμερούν 1 Φράγκο - obverseΚαμερούν 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.55g, ø 25mm
KM# 7
Τιμή: 6.29
Καμερούν 1 Φράγκο - obverseΚαμερούν 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.55g, ø 25mm
KM# 5
Τιμή: 8.07

Καμερούν 1 Φράγκο - obverseΚαμερούν 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1948
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 8
Τιμή: 3.83
Καμερούν 2 Φράγκα - obverseΚαμερούν 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1924 - 1925
Χαλκοαλουμίνιο, 10g, ø 27mm
KM# 3
Τιμή: 15.11
Καμερούν 2 Φράγκα - obverseΚαμερούν 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1948
Αλουμίνιο, 2.21g, ø 27mm
KM# 9
Τιμή: 3.79

uCoin