Σαμόα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σαμόα - Κατάλογος Νομισμάτων

Σαμόα>Τουιατούα Τουπούα Ταμανίζ Εφί|2011 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Σαμόα 10 Σενε - obverseΣαμόα 10 Σενε - reverse
10 Σενε
2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.3g, ø 19mm
KM# 168
Τιμή: 0.79
Σαμόα 20 Σενε - obverseΣαμόα 20 Σενε - reverse
20 Σενε
2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21mm
KM# 169
Τιμή: 0.91
Σαμόα 50 Σενε - obverseΣαμόα 50 Σενε - reverse
50 Σενε
2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 24.2mm
KM# 170
Τιμή: 1.13

Σαμόα 1 Τάλα - obverseΣαμόα 1 Τάλα - reverse
1 Τάλα
2011
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 21.5mm
KM# 171
Τιμή: 1.53
Σαμόα 2 Τάλα - obverseΣαμόα 2 Τάλα - reverse
2 Τάλα
2011
Χαλκοαλουμίνιο, 10g, ø 25.6mm
KM# 178
Τιμή: 1.78

Σαμόα>Μαλιετόα Τανουμαφίλι Β'|1962 - 2010
 Χρονική Περίοδος

Σαμόα 1 Σενε - obverseΣαμόα 1 Σενε - reverse
1 Σενε
1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.75g, ø 17.5mm
KM# 1
Τιμή: 1.28
Σαμόα 1 Σενε - obverseΣαμόα 1 Σενε - reverse
1 Σενε
1974 - 1996
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.75g, ø 17.5mm
KM# 12
Τιμή: 0.57
Σαμόα 2 Σενε - obverseΣαμόα 2 Σενε - reverse
2 Σενε
1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.25g, ø 21.1mm
KM# 2
Τιμή: 1.5

Σαμόα 2 Σενε - obverseΣαμόα 2 Σενε - reverse
2 Σενε
1974 - 1996
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.25g, ø 21.1mm
KM# 13
Τιμή: 0.59
Σαμόα 2 Σενε - obverseΣαμόα 2 Σενε - reverse
2 Σενε
1999 - 2000
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.94g, ø 21mm
KM# 122
Τιμή: 0.8
Σαμόα 5 Σενε - obverseΣαμόα 5 Σενε - reverse
5 Σενε
1967
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 3
Τιμή: 1.66

Σαμόα 5 Σενε - obverseΣαμόα 5 Σενε - reverse
5 Σενε
1974 - 2000
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 14
Τιμή: 0.14
Σαμόα 5 Σενε - obverseΣαμόα 5 Σενε - reverse
5 Σενε
2002 - 2010
Χαλκονικέλιο, 2.84g, ø 19.5mm
KM# 131
Τιμή: 0.98
Σαμόα 5 Σενε - obverseΣαμόα 5 Σενε - reverse
5 Σενε
2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , ø 19.5mm
KM# 167
Τιμή: 1.72

Σαμόα 10 Σενε - obverseΣαμόα 10 Σενε - reverse
10 Σενε
1967
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 4
Τιμή: 1.77
Σαμόα 10 Σενε - obverseΣαμόα 10 Σενε - reverse
10 Σενε
1974 - 2000
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 15
Τιμή: 0.48
Σαμόα 10 Σενε - obverseΣαμόα 10 Σενε - reverse
10 Σενε
2002 - 2010
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 132
Τιμή: 0.87

Σαμόα 20 Σενε - obverseΣαμόα 20 Σενε - reverse
20 Σενε
1967
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 5
Τιμή: 2.25
Σαμόα 20 Σενε - obverseΣαμόα 20 Σενε - reverse
20 Σενε
1974 - 2000
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 16
Τιμή: 0.84
Σαμόα 20 Σενε - obverseΣαμόα 20 Σενε - reverse
20 Σενε
2002 - 2006
Χαλκονικέλιο, 11.4g, ø 28.45mm
KM# 133
Τιμή: 0.97

Σαμόα 50 Σενε - obverseΣαμόα 50 Σενε - reverse
50 Σενε
1967
Χαλκονικέλιο, 14g, ø 32.4mm
KM# 6
Τιμή: 3.51
Σαμόα 50 Σενε - obverseΣαμόα 50 Σενε - reverse
50 Σενε
1974 - 2000
Χαλκονικέλιο, 14g, ø 32.4mm
KM# 17
Τιμή: 1.14
Σαμόα 50 Σενε - obverseΣαμόα 50 Σενε - reverse
50 Σενε
2002 - 2010
Χαλκονικέλιο, 14.13g, ø 32.3mm
KM# 134
Τιμή: 1.06

Σαμόα 1 Τάλα - obverseΣαμόα 1 Τάλα - reverse
1 Τάλα
1967
Χαλκονικέλιο, 26.85g, ø 38.71mm
KM# 7
Τιμή: 7.49
Σαμόα 1 Τάλα - obverseΣαμόα 1 Τάλα - reverse
1 Τάλα
1974
Χαλκονικέλιο, 26.85g, ø 38.8mm
KM# 19
Τιμή: 6.8
No ImageNo Image
1 Τάλα
1984
Χαλκονικέλιο, 27.22g, ø 30mm
KM# 57a
Κοπή

Σαμόα 1 Τάλα - obverseΣαμόα 1 Τάλα - reverse
1 Τάλα
1984
Χαλκοαλουμίνιο, 9.5g, ø 30.6mm
KM# 57
Τιμή: 1.92
Σαμόα 1 Τάλα - obverseΣαμόα 1 Τάλα - reverse
1 Τάλα
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 9.5g, ø 30mm
KM# 135
Τιμή: 1.68

uCoin