+

Νησιά Φόκλαντ > Κατάλογος Νομισμάτων

Νησιά Φόκλαντ ½ Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες 1974-1983, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 1.78g, ø 17.14mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 1
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.13 - 1.75
Νησιά Φόκλαντ 1 Πέννα - obverseΝησιά Φόκλαντ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 2003-2011, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 3.56g, ø 20.32mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 130
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.47 - 1.08
Νησιά Φόκλαντ 1 Πέννα - obverseΝησιά Φόκλαντ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 1998-1999, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 3.56g, ø 20.32mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 2a
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.35
Νησιά Φόκλαντ 1 Πέννα - obverseΝησιά Φόκλαντ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 1974-1992, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 3.56g, ø 20.32mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 2
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.42 - 1.03
Νησιά Φόκλαντ 2 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες 2004-2011, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 7.12g, ø 25.91mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 131
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.64
Νησιά Φόκλαντ 2 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες 1998-1999, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 7.12g, ø 25.91mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 3a
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.6
Νησιά Φόκλαντ 2 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες 1974-1992, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 7.12g, ø 25.91mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 3
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.42 - 4.9
Νησιά Φόκλαντ 5 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες 2004-2011, Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο
, 3.25g, ø 18mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 132
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.88 - 1.19
Νησιά Φόκλαντ 5 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες 1998-1999, Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο
, 3.25g, ø 18mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 4.2
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.57
Νησιά Φόκλαντ 5 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες 1974-1992, Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο
, 5.65g, ø 23.6mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 4.1
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.51 - 2.05
Νησιά Φόκλαντ 10 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες 2004-2011, Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο
, 6.5g, ø 24.5mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 133
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 1.33
Νησιά Φόκλαντ 10 Πέννες - obverseΝησιά Φόκλαντ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες 1998-1999, Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο
, 6.5g, ø 24.5mm
Νησιά Φόκλαντ - KM# 5.2
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.84
uCoin