Βέλγιο
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Βέλγιο - Κατάλογος Νομισμάτων

Βέλγιο>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|1999 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 1 euro cent - obverseΒέλγιο 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2007
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 224
Τιμή: 0.03
Βέλγιο 1 euro cent - obverseΒέλγιο 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 274
Τιμή: 8.93
Βέλγιο 1 euro cent - obverseΒέλγιο 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2009 - 2013
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 295
Τιμή: 0.02

Βέλγιο 1 euro cent - obverseΒέλγιο 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2014 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 331
Τιμή: 0.16
Βέλγιο 2 euro cent - obverseΒέλγιο 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2007
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 225
Τιμή: 0.02
Βέλγιο 2 euro cent - obverseΒέλγιο 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 275
Τιμή: 6.13

Βέλγιο 2 euro cent - obverseΒέλγιο 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2009 - 2013
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 296
Τιμή: 0.06
Βέλγιο 2 euro cent - obverseΒέλγιο 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2014 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 332
Τιμή: 0.12
Βέλγιο 5 euro cent - obverseΒέλγιο 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2007
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 226
Τιμή: 0.05

Βέλγιο 5 euro cent - obverseΒέλγιο 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 276
Τιμή: 4.88
Βέλγιο 5 euro cent - obverseΒέλγιο 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2009 - 2013
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 297
Τιμή: 0.06
Βέλγιο 5 euro cent - obverseΒέλγιο 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2014 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 333
Τιμή: 0.06

Βέλγιο 10 euro cent - obverseΒέλγιο 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 227
Τιμή: 0.1
Βέλγιο 10 euro cent - obverseΒέλγιο 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 242
Τιμή: 1.26
Βέλγιο 10 euro cent - obverseΒέλγιο 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 277
Τιμή: 2.34

Βέλγιο 10 euro cent - obverseΒέλγιο 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2009 - 2013
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 298
Τιμή: 0.1
Βέλγιο 10 euro cent - obverseΒέλγιο 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2014 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 334
Τιμή: 0.2
Βέλγιο 20 euro cent - obverseΒέλγιο 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 228
Τιμή: 0.2

Βέλγιο 20 euro cent - obverseΒέλγιο 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 243
Τιμή: 0.2
Βέλγιο 20 euro cent - obverseΒέλγιο 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 278
Τιμή: 0.2
Βέλγιο 20 euro cent - obverseΒέλγιο 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2009 - 2013
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 299
Τιμή: 0.2

Βέλγιο 20 euro cent - obverseΒέλγιο 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2014 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 335
Τιμή: 0.26
Βέλγιο 50 euro cent - obverseΒέλγιο 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 229
Τιμή: 0.5
Βέλγιο 50 euro cent - obverseΒέλγιο 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 244
Τιμή: 0.55

Βέλγιο 50 euro cent - obverseΒέλγιο 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 279
Τιμή: 0.5
Βέλγιο 50 euro cent - obverseΒέλγιο 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2009 - 2013
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 300
Τιμή: 0.5
Βέλγιο 50 euro cent - obverseΒέλγιο 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2014 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 336
Τιμή: 0.5

Βέλγιο 1 Ευρώ - obverseΒέλγιο 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 230
Τιμή: 1
Βέλγιο 1 Ευρώ - obverseΒέλγιο 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2007
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 245
Τιμή: 2.14
Βέλγιο 1 Ευρώ - obverseΒέλγιο 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2008
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 280
Τιμή: 1

Βέλγιο 1 Ευρώ - obverseΒέλγιο 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2009 - 2013
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 301
Τιμή: 1
Βέλγιο 1 Ευρώ - obverseΒέλγιο 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2014 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 337
Τιμή: 2.21
Βέλγιο 2 Ευρώ - obverseΒέλγιο 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 231
Τιμή: 2

Βέλγιο 2 Ευρώ - obverseΒέλγιο 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2007
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 246
Τιμή: 2
Βέλγιο 2 Ευρώ - obverseΒέλγιο 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2008
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 281
Τιμή: 2
Βέλγιο 2 Ευρώ - obverseΒέλγιο 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2009 - 2013
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 302
Τιμή: 2

Βέλγιο 2 Ευρώ - obverseΒέλγιο 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2014 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 338
Τιμή: 2.58

Βέλγιο>Βασιλιάς Αλβέρτος Β'|1994 - 2001
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1956 - 2001
BELGIE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.75g, ø 19mm
KM# 149
Τιμή: 0.09
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1958 - 2001
BELGIQUE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.75g, ø 19mm
KM# 148
Τιμή: 0.1
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1994 - 2001
BELGIQUE
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.75g, ø 18mm
KM# 187
Τιμή: 0.14

Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1994 - 2001
BELGIE
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.75g, ø 18mm
KM# 188
Τιμή: 0.1
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1994 - 2001
BELGIE
Χαλκοαλουμίνιο, 5.5g, ø 24mm
KM# 190
Τιμή: 0.13
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1994 - 2001
BELGIQUE
Χαλκοαλουμίνιο, 5.5g, ø 24mm
KM# 189
Τιμή: 0.14

Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1994 - 2001
BELGIE
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 192
Τιμή: 0.25
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1994 - 2001
BELGIQUE
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 191
Τιμή: 0.29
Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1994 - 2001
BELGIE
Νικέλιο, 7g, ø 22.75mm
KM# 194
Τιμή: 0.85

Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1994 - 2001
BELGIQUE
Νικέλιο, 7g, ø 22.75mm
KM# 193
Τιμή: 0.69

Βέλγιο>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 5 Εκιού - obverseΒέλγιο 5 Εκιού - reverse
5 Εκιού
1987
Συνθήκες της Ρώμης
Ασήμι 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 166
Τιμή: 10.57
No ImageNo Image
5 Εκιού
1991
Charlemagne
Ασήμι 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 183
Κοπή
Βέλγιο 5 Εκιού - obverseΒέλγιο 5 Εκιού - reverse
5 Εκιού
1993
Belgian Presidency of the EU
Ασήμι 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 185
Τιμή: 28.64

Βέλγιο 5 Εκιού - obverseΒέλγιο 5 Εκιού - reverse
5 Εκιού
1995
United Nations
Ασήμι 0.925, 22.85g, ø 37mm
KM# 200
Τιμή: 28.64
No ImageNo Image
5 Εκιού
1996
UNICEF
Ασήμι 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 203
Κοπή
No ImageNo Image
5 Εκιού
1997
Συνθήκες της Ρώμης
Ασήμι 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 205
Τιμή: 25

No ImageNo Image
5 Εκιού
1998
Human Rights Declaration
Ασήμι 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 221
Τιμή: 25
Βέλγιο 50 Εκιού - obverseΒέλγιο 50 Εκιού - reverse
50 Εκιού
1987
Συνθήκες της Ρώμης
Χρυσός 0.900, 17.27g, ø 29mm
KM# 167
Τιμή: 680

Βέλγιο>Βασιλιάς Μποντουίν Α'|1948 - 1993
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 20 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1953 - 1963
BELGIQUE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17mm
KM# 146
Τιμή: 0.15
Βέλγιο 20 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1954 - 1960
BELGIE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17mm
KM# 147
Τιμή: 0.14
Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1964 - 1975
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 16mm
KM# 153
Τιμή: 0.07

Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1964 - 1975
BELGIE
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 16mm
KM# 154
Τιμή: 0.08
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1952 - 1954
BELGIE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.75g, ø 19mm
KM# 145
Τιμή: 0.12
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1952 - 1955
BELGIQUE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.75g, ø 19mm
KM# 144
Τιμή: 0.08

Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1956 - 2001
BELGIE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.75g, ø 19mm
KM# 149
Τιμή: 0.09
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1958 - 2001
BELGIQUE
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.75g, ø 19mm
KM# 148
Τιμή: 0.1
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1950 - 1988
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 142
Τιμή: 0.1

Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1950 - 1988
BELGIE
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 143
Τιμή: 0.09
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1989 - 1993
BELGIE
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.75g, ø 18mm
KM# 171
Τιμή: 0.13
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1989 - 1993
BELGIQUE
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.75g, ø 18mm
KM# 170
Τιμή: 0.14

Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1948 - 1981
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 134
Τιμή: 0.09
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1948 - 1981
BELGIE
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 135
Τιμή: 0.1
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1986 - 1993
BELGIQUE
Χαλκοαλουμίνιο, 5.51g, ø 24mm
KM# 163
Τιμή: 0.11

Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1986 - 1993
BELGIE
Χαλκοαλουμίνιο, 5.51g, ø 24mm
KM# 164
Τιμή: 0.11
Βέλγιο 10 Φράγκα - obverseΒέλγιο 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1969 - 1979
BELGIQUE
Νικέλιο, 8g, ø 27mm
KM# 155
Τιμή: 0.38
Βέλγιο 10 Φράγκα - obverseΒέλγιο 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1969 - 1979
BELGIE
Νικέλιο, 8g, ø 27mm
KM# 156
Τιμή: 0.3

Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1949 - 1955
BELGIQUE
Ασήμι 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 140
Τιμή: 3.75
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1949 - 1955
BELGIE
Ασήμι 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 141
Τιμή: 2.75
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1980 - 1993
BELGIE
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 160
Τιμή: 0.18

Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1980 - 1993
BELGIQUE
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 159
Τιμή: 0.16
Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1948 - 1954
BELGIQUE
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 136
Τιμή: 6.81
Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1948 - 1954
BELGIE
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 137
Τιμή: 6.08

Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1987 - 1993
BELGIQUE
Νικέλιο, 7g, ø 22.5mm
KM# 168
Τιμή: 0.28
Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1987 - 1993
BELGIE
Νικέλιο, 7g, ø 22.5mm
KM# 169
Τιμή: 0.33
Βέλγιο 100 Φράγκα - obverseΒέλγιο 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1948 - 1951
BELGIE
Ασήμι 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 139
Τιμή: 10.19

Βέλγιο 100 Φράγκα - obverseΒέλγιο 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1948 - 1954
BELGIQUE
Ασήμι 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 138
Τιμή: 11.27

Βέλγιο>Βασιλιάς Λεοπόλδος Γ'|1934 - 1947
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1938
BELGIQUE - BELGIE
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 19mm
KM# 110
Τιμή: 0.41
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 19mm
KM# 111
Τιμή: 0.56
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
Ψευδάργυρος, 2.5g, ø 19mm
KM# 123
Τιμή: 0.3

Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1941 - 1942
BELGIE - BELGIQUE
Ψευδάργυρος, 2.5g, ø 19mm
KM# 124
Τιμή: 0.21
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 22mm
KM# 112
Τιμή: 0.51
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1939
BELGIE - BELGIQUE
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 22mm
KM# 113
Τιμή: 0.42

Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1941 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
Ψευδάργυρος, 4g, ø 22mm
KM# 126
Τιμή: 0.28
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
Ψευδάργυρος, 4g, ø 22mm
KM# 125
Τιμή: 0.22
Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1938
BELGIE - BELGIQUE
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.5g, ø 26mm
KM# 115
Τιμή: 0.51

Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.5g, ø 26mm
KM# 114
Τιμή: 0.49
Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1942 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
Ψευδάργυρος, 6.5g, ø 26mm
KM# 132
Τιμή: 0.36
Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1942 - 1946
BELGIQUE - BELGIE
Ψευδάργυρος, 6.5g, ø 26mm
KM# 131
Τιμή: 0.24

Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
Νικέλιο, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 120
Τιμή: 0.68
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1939
BELGIQUE - BELGIE
Νικέλιο, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 119
Τιμή: 0.5
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1941 - 1947
BELGIQUE - BELGIE
Ψευδάργυρος, 4.2g, ø 21.5mm
KM# 127
Τιμή: 0.43

Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1942 - 1947
BELGIE - BELGIQUE
Ψευδάργυρος, 4.3g, ø 21.7mm
KM# 128
Τιμή: 0.33
Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1944
Χάλυβας με επικάλυψη Ψευδαργύρου, 2.75g, ø 19mm
KM# 133
Τιμή: 1.23
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1936
BELGIE
Νικέλιο, 12g, ø 31mm
KM# 109
Τιμή: 3.78

Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1936 - 1937
BELGIQUE
Νικέλιο, 12g, ø 31mm
KM# 108
Τιμή: 3.64
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1938 - 1939
BELGIE - BELGIQUE
Νικέλιο, 9g, ø 25mm
KM# 117
Τιμή: 1.24
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
Νικέλιο, 9g, ø 25mm
KM# 116
Τιμή: 0.91

Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1941 - 1946
DER BELGEN
Ψευδάργυρος, 6g, ø 25mm
KM# 130
Τιμή: 0.89
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1941 - 1947
DES BELGES
Ψευδάργυρος, 6g, ø 25mm
KM# 129
Τιμή: 0.45
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1934 - 1935
Ασήμι 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 105
Τιμή: 7.14

Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1939 - 1940
BELGIQUE:BELGIE
Ασήμι 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 121
Τιμή: 12.63
Βέλγιο 50 Φράγκα - obverseΒέλγιο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1939 - 1940
BELGIE:BELGIQUE
Ασήμι 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 122
Τιμή: 10.13

Βέλγιο>Βασιλιάς Αλβέρτος Α'|1910 - 1934
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 1 Σεντίμ - obverseΒέλγιο 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1912 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
Χαλκός, 2g, ø 16.5mm
KM# 76
Τιμή: 1.09
Βέλγιο 1 Σεντίμ - obverseΒέλγιο 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1912
ALBERT KONING DER BELGEN
Χαλκός, 2g, ø 16.5mm
KM# 77
Τιμή: 0.81
Βέλγιο 2 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1910 - 1919
ALBERT KONING DER BELGEN
Χαλκός, 4g, ø 21.6mm
KM# 65
Τιμή: 0.97

Βέλγιο 2 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1911 - 1919
ALBERT ROI DES BELGES
Χαλκός, 4g, ø 21.6mm
KM# 64
Τιμή: 1.12
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1910 - 1931
KONINGRIJK BELGIË
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 67
Τιμή: 0.44
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1910 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 66
Τιμή: 0.4

Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1915 - 1916
Ψευδάργυρος, 2.5g, ø 19mm
KM# 80
Τιμή: 0.51
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1930 - 1931
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 19mm
KM# 94
Τιμή: 0.56
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1932
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 19mm
KM# 93
Τιμή: 0.41

Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1915 - 1917
Ψευδάργυρος, 4g, ø 22mm
KM# 81
Τιμή: 0.7
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1920 - 1930
KONINKRIJK BELGIË
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 86
Τιμή: 0.33
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1920 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 85
Τιμή: 0.35

Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1930 - 1931
KONINKRIJK BELGIË
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 22mm
KM# 96
Τιμή: 0.72
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1930 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 22mm
KM# 95
Τιμή: 1.42
Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1910 - 1929
KONINGRIJK BELGIË
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 69
Τιμή: 0.42

Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1913 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 68
Τιμή: 0.42
Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1915 - 1918
Ψευδάργυρος, 6.5g, ø 26mm
KM# 82
Τιμή: 0.68
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1910 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 70
Τιμή: 2.51

Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1910 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 71
Τιμή: 2.56
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1918
Ψευδάργυρος, 5g, ø 24mm
KM# 83
Τιμή: 3.83
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1922 - 1933
BELGIQUE
Νικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 87
Τιμή: 0.48

Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1923 - 1934
BELGIE
Νικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 88
Τιμή: 0.47
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1910 - 1918
ALBERT KONING DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 73
Τιμή: 3.65
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1910 - 1918
ALBERT ROI DES BELGES
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 72
Τιμή: 2.74

Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1922 - 1935
BELGIË
Νικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 90
Τιμή: 0.42
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1922 - 1934
BELGIQUE
Νικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 89
Τιμή: 0.41
Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1910 - 1912
ALBERT ROI DES BELGES
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 74
Τιμή: 6.29

Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1911 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 75
Τιμή: 7.55
Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1923 - 1930
BELGIQUE
Νικέλιο, 10g, ø 27mm
KM# 91
Τιμή: 1.59
Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1923 - 1930
BELGIË
Νικέλιο, 10g, ø 27mm
KM# 92
Τιμή: 0.73

Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1930 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
Νικέλιο, 13.8g, ø 31mm
KM# 97
Τιμή: 1.88
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1930 - 1933
ALBERT KONING DER BELGEN
Νικέλιο, 13.8g, ø 31mm
KM# 98
Τιμή: 2.03
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1914
ALBERT KONING DER BELGEN
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 79
Κοπή

Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1914
ALBERT ROI DES BELGES
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 78
Τιμή: 247.2
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1931 - 1932
ALBERT KONING DER BELGEN
Νικέλιο, 20g, ø 37mm
KM# 102
Τιμή: 26.1
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1931 - 1932
ALBERT ROI DES BELGES
Νικέλιο, 20g, ø 37mm
KM# 101
Τιμή: 6.16

Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1933 - 1934
ALBERT KONING DER BELGEN
Ασήμι 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 104
Τιμή: 7.76
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1933 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
Ασήμι 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 103
Τιμή: 6.28

Βέλγιο>Βασιλιάς Λεοπόλδος Β'|1865 - 1909
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 1 Σεντίμ - obverseΒέλγιο 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1869 - 1907
DES BELGES
Χαλκός, 2g, ø 16.5mm
KM# 33
Τιμή: 0.85
Βέλγιο 1 Σεντίμ - obverseΒέλγιο 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1882 - 1907
DER BELGEN
Χαλκός, 2g, ø 16.5mm
KM# 34
Τιμή: 0.74
Βέλγιο 2 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1869 - 1909
DES BELGES
Χαλκός, 4g, ø 21.5mm
KM# 35
Τιμή: 0.61

Βέλγιο 2 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1902 - 1909
DER BELGEN
Χαλκός, 4g, ø 21.5mm
KM# 36
Τιμή: 0.9
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1894 - 1900
DER BELGEN
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 41
Τιμή: 0.66
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1894 - 1901
DES BELGES
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 40
Τιμή: 1.61

Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1901
DES BELGES
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 44
Τιμή: 3.42
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1901 - 1903
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 46
Τιμή: 1.46
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1901
DER BELGEN
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 45
Τιμή: 6.18

Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1902 - 1903
BELGIË
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 47
Τιμή: 1.15
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1904 - 1907
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 54
Τιμή: 0.41
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1904 - 1907
BELGIË
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 55
Τιμή: 0.29

Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1894 - 1901
DES BELGES
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 21mm
KM# 42
Τιμή: 1.46
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1894 - 1901
DER BELGEN
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 21mm
KM# 43
Τιμή: 1.16
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1901 - 1903
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 48
Τιμή: 1.41

Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1902 - 1903
BELGIË
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 49
Τιμή: 0.46
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1904 - 1906
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 52
Τιμή: 0.42
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1904 - 1906
BELGIË
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 53
Τιμή: 0.52

Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1908 - 1909
BELGIQUE
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 62
Τιμή: 0.76
Βέλγιο 25 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1908
BELGIË
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 63
Τιμή: 1.49
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1866 - 1899
DES BELGES
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 26
Τιμή: 1.19

Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1886 - 1899
DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
Τιμή: 5.71
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1901
DES BELGES
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 50
Τιμή: 3.42
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1901
DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 51
Τιμή: 3.44

Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1907 - 1909
DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 61
Τιμή: 4.34
Βέλγιο 50 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1907 - 1909
DES BELGES
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 60
Τιμή: 4.52
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1866 - 1886
DES BELGES
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 28
Τιμή: 2

Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1886 - 1887
DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 29
Τιμή: 7.28
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1904 - 1909
DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 57
Τιμή: 5.73
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1904 - 1909
DES BELGES
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 56
Τιμή: 6.85

Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1866 - 1868
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 30
Τιμή: 5.98
Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1887
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 31
Τιμή: 66.61
Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1904 - 1909
DES BELGES
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 58
Τιμή: 8.76

Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1904 - 1909
DER BELGEN
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 59
Τιμή: 8.91
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1865 - 1876
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 24
Τιμή: 17.53
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1867 - 1870
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 32
Τιμή: 235.2

Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1870 - 1882
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 37
Τιμή: 232.8

Βέλγιο>Βασιλιάς Λεοπόλδος Α'|1832 - 1865
 Χρονική Περίοδος

Βέλγιο 1 Σεντίμ - obverseΒέλγιο 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1832 - 1863
Χαλκός, 2g, ø 17mm
KM# 1
Τιμή: 0.51
Βέλγιο 2 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1833 - 1865
Χαλκός, 3.6g, ø 22mm
KM# 4
Τιμή: 0.73
Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1833 - 1859
Χαλκός, 9.8g, ø 28.3mm
KM# 5
Τιμή: 1.61

Βέλγιο 5 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1861 - 1864
Χαλκονικέλιο, 2.95g, ø 19.5mm
KM# 21
Τιμή: 1.36
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1832 - 1855
Χαλκός, 20g, ø 32mm
KM# 2
Τιμή: 15
Βέλγιο 10 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1861 - 1864
Χαλκονικέλιο, 4.26g, ø 21.4mm
KM# 22
Τιμή: 1.35

Βέλγιο 20 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1852 - 1858
Ασήμι 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 19
Τιμή: 9.15
Βέλγιο 20 Σεντίμς - obverseΒέλγιο 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1860 - 1861
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25.5mm
KM# 20
Τιμή: 5.57
Βέλγιο ¼ Φράγκο - obverseΒέλγιο ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1834 - 1844
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 8
Τιμή: 30.18

Βέλγιο ¼ Φράγκο - obverseΒέλγιο ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1849 - 1850
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 14
Κοπή
Βέλγιο ½ Φράγκο - obverseΒέλγιο ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1833 - 1844
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
Τιμή: 10.53
Βέλγιο ½ Φράγκο - obverseΒέλγιο ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1849 - 1850
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 15
Κοπή

Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1833 - 1844
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 7
Τιμή: 18.75
Βέλγιο 1 Φράγκο - obverseΒέλγιο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1849 - 1850
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 16
Κοπή
Βέλγιο 2 Φράγκα - obverseΒέλγιο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1834 - 1844
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 9
Κοπή

Βέλγιο 2½ Φράγκο - obverseΒέλγιο 2½ Φράγκο - reverse
2½ Φράγκο
1848 - 1849
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 11
Τιμή: 410.6
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1832 - 1849
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 3
Τιμή: 25.13
Βέλγιο 5 Φράγκα - obverseΒέλγιο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1849 - 1865
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17
Τιμή: 24.23

Βέλγιο 10 Φράγκα - obverseΒέλγιο 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1849 - 1850
Χρυσός 0.900, 3.166g, ø 17mm
KM# 18
Κοπή
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1834 - 1841
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A23
Κοπή
Βέλγιο 20 Φράγκα - obverseΒέλγιο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1865
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 23
Τιμή: 233.3

Βέλγιο 25 Φράγκα - obverseΒέλγιο 25 Φράγκα - reverse
25 Φράγκα
1848 - 1850
Χρυσός 0.900, 7.916g, ø 22mm
KM# 13
Κοπή
Βέλγιο 40 Φράγκα - obverseΒέλγιο 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1834 - 1841
Χρυσός 0.900, 12.9g, ø 26.5mm
KM# B23
Κοπή

uCoin