Τερκς και Κέικος
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Τερκς και Κέικος - Κατάλογος Νομισμάτων

Τερκς και Κέικος>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1969 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Τερκς και Κέικος ¼ Κορώνα - obverseΤερκς και Κέικος ¼ Κορώνα - reverse
¼ Κορώνα
1981
Χαλκονικέλιο, 5.7g, ø 24.3mm
KM# 51
Τιμή: 2.74
Τερκς και Κέικος ½ Κορώνα - obverseΤερκς και Κέικος ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1981
Χαλκονικέλιο, 11.35g, ø 30.65mm
KM# 52
Τιμή: 6.44
Τερκς και Κέικος 1 Κορώνα - obverseΤερκς και Κέικος 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1969
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.7mm
KM# 1
Τιμή: 6.63

Τερκς και Κέικος 1 Κορώνα - obverseΤερκς και Κέικος 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1975 - 1977
Χαλκονικέλιο, 19.5g, ø 36mm
KM# 5
Τιμή: 15.67
Τερκς και Κέικος 1 Κορώνα - obverseΤερκς και Κέικος 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1986
Χαλκονικέλιο, 28g, ø 38.6mm
KM# 122
Τιμή: 4

uCoin