Ισραήλ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ισραήλ - Κατάλογος Νομισμάτων

Ισραήλ>Κράτος του Ισραήλ|1985 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Ισραήλ 1 Αγκορά - obverseΙσραήλ 1 Αγκορά - reverse
1 Αγκορά
1985 - 1991
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 156
Τιμή: 0.15
Ισραήλ 1 Αγκορά - obverseΙσραήλ 1 Αγκορά - reverse
1 Αγκορά
1986 - 2000
Piedfort Set: weight 4.4 g
Χαλκοαλουμίνιο, 4.4g, ø 17mm
KM# 156p
Τιμή: 0.44
Ισραήλ 1 Αγκορά - obverseΙσραήλ 1 Αγκορά - reverse
1 Αγκορά
1986 - 1991
Χανουκά / Εφτάφωτη Λυχνία στην κορυφή της αξίας /
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 171
Τιμή: 0.62

Ισραήλ 1 Αγκορά - obverseΙσραήλ 1 Αγκορά - reverse
1 Αγκορά
1989
Piedfort Set
Χαλκοαλουμίνιο, 4.4g, ø 17mm
KM# 45p
Τιμή: 2.73
Ισραήλ 5 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 5 Αγκορότ - reverse
5 Αγκορότ
1985 - 2007
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19.5mm
KM# 157
Τιμή: 0.13
Ισραήλ 5 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 5 Αγκορότ - reverse
5 Αγκορότ
1986 - 2008
Χανουκά / Εφτάφωτη Λυχνία στην κορυφή της αξίας /
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19.5mm
KM# 172
Τιμή: 0.15

Ισραήλ 5 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 5 Αγκορότ - reverse
5 Αγκορότ
1986 - 2000
Piedfort Set
Χαλκοαλουμίνιο, 6.6g, ø 19.5mm
KM# 157p
Τιμή: 0.13
Ισραήλ 10 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 10 Αγκορότ - reverse
10 Αγκορότ
1985 - 2017
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 22mm
KM# 158
Τιμή: 0.08
Ισραήλ 10 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 10 Αγκορότ - reverse
10 Αγκορότ
1986 - 2000
Piedfort Set
Χαλκοαλουμίνιο, 8.8g, ø 22mm
KM# 158p
Τιμή: 0.33

Ισραήλ 10 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 10 Αγκορότ - reverse
10 Αγκορότ
1986 - 2010
Χανουκά / Εφτάφωτη Λυχνία στην κορυφή της αξίας /
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 22mm
KM# 173
Τιμή: 0.18
Ισραήλ 1/2 Νέο Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1/2 Νέο Σεκέλ - reverse
1/2 Νέο Σεκέλ
1985 - 2017
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 159
Τιμή: 0.15
Ισραήλ 1/2 Νέο Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1/2 Νέο Σεκέλ - reverse
1/2 Νέο Σεκέλ
1986 - 2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 174
Τιμή: 0.21

Ισραήλ 1/2 Νέο Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1/2 Νέο Σεκέλ - reverse
1/2 Νέο Σεκέλ
1986 - 2000
Piedfort Set
Χαλκοαλουμίνιο, 14.5g, ø 26mm
KM# 159p
Τιμή: 0.93
Ισραήλ 1 Νέο Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1 Νέο Σεκέλ - reverse
1 Νέο Σεκέλ
1985 - 1993
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 18mm
KM# 160
Τιμή: 0.26
Ισραήλ 1 Νέο Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1 Νέο Σεκέλ - reverse
1 Νέο Σεκέλ
1986 - 2000
Piedfort Set: weight 8.8 g
Χαλκονικέλιο, 8.8g, ø 18mm
KM# 160p
Τιμή: 0.27

Ισραήλ 1 Νέο Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1 Νέο Σεκέλ - reverse
1 Νέο Σεκέλ
1986 - 2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 18mm
KM# 163
Τιμή: 0.32
Ισραήλ 1 Νέο Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1 Νέο Σεκέλ - reverse
1 Νέο Σεκέλ
1994 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.5g, ø 18mm
KM# 160a
Τιμή: 0.26
Ισραήλ 2 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 2 Νέα Σεκαλίμ - reverse
2 Νέα Σεκαλίμ
2007 - 2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.7g, ø 21.6mm
KM# 432
Τιμή: 0.72

Ισραήλ 2 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 2 Νέα Σεκαλίμ - reverse
2 Νέα Σεκαλίμ
2008 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.7g, ø 21.6mm
KM# 433
Τιμή: 0.52
Ισραήλ 5 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 5 Νέα Σεκαλίμ - reverse
5 Νέα Σεκαλίμ
1990 - 2000
Piedfort Set
Χαλκονικέλιο, 14.5g, ø 24mm
KM# 207p
Τιμή: 2.18
Ισραήλ 5 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 5 Νέα Σεκαλίμ - reverse
5 Νέα Σεκαλίμ
1990 - 2017
Χαλκονικέλιο, 8.2g, ø 24mm
KM# 207
Τιμή: 1.3

Ισραήλ 5 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 5 Νέα Σεκαλίμ - reverse
5 Νέα Σεκαλίμ
1991 - 2010
Χανουκά
Χαλκονικέλιο, 8.2g, ø 24mm
KM# 217
Τιμή: 1.5
Ισραήλ 10 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 10 Νέα Σεκαλίμ - reverse
10 Νέα Σεκαλίμ
1995 - 2017
Δύο Μετάλλων: Επιχρυσωμένος Μπρούντζος στο κέντρο, επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 7g, ø 23mm
KM# 270
Τιμή: 2.59
Ισραήλ 10 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 10 Νέα Σεκαλίμ - reverse
10 Νέα Σεκαλίμ
1995 - 2000
Piedfort Set
Δύο Μετάλλων: Επιχρυσωμένος Μπρούντζος στο κέντρο, επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 11g, ø 23mm
KM# 270p
Τιμή: 2.59

Ισραήλ 10 Νέα Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 10 Νέα Σεκαλίμ - reverse
10 Νέα Σεκαλίμ
1996 - 2010
Χανουκά
Δύο Μετάλλων: Επιχρυσωμένος Μπρούντζος στο κέντρο, επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 7g, ø 23mm
KM# 315
Τιμή: 2.59

Ισραήλ>Κράτος του Ισραήλ|1980 - 1985
 Χρονική Περίοδος

Ισραήλ 1 Νέα Αγκορά - obverseΙσραήλ 1 Νέα Αγκορά - reverse
1 Νέα Αγκορά
1980 - 1982
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 15mm
KM# 106
Τιμή: 0.16
Ισραήλ 1 Νέα Αγκορά - obverseΙσραήλ 1 Νέα Αγκορά - reverse
1 Νέα Αγκορά
1981 - 1984
Piedfort Set
Χαλκονικέλιο, 4.2g, ø 15mm
KM# 106p
Τιμή: 0.62
Ισραήλ 5 Νέα Αγορότ - obverseΙσραήλ 5 Νέα Αγορότ - reverse
5 Νέα Αγορότ
1980 - 1984
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 18.5mm
KM# 107
Τιμή: 0.15

Ισραήλ 5 Νέα Αγορότ - obverseΙσραήλ 5 Νέα Αγορότ - reverse
5 Νέα Αγορότ
1981 - 1984
Piedfort Set
Χαλκονικέλιο, 6.3g, ø 18.5mm
KM# 107p
Τιμή: 0.86
Ισραήλ 10 Νέα Αγορότ - obverseΙσραήλ 10 Νέα Αγορότ - reverse
10 Νέα Αγορότ
1980 - 1984
Νικέλιο - Μπρούντζος, 2.1g, ø 16mm
KM# 108
Τιμή: 0.14
Ισραήλ 10 Νέα Αγορότ - obverseΙσραήλ 10 Νέα Αγορότ - reverse
10 Νέα Αγορότ
1981 - 1984
Piedfort Set
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.6g, ø 16mm
KM# 108p
Τιμή: 0.5

Ισραήλ 1/2 Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1/2 Σεκέλ - reverse
1/2 Σεκέλ
1980 - 1984
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 109
Τιμή: 0.2
Ισραήλ 1/2 Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1/2 Σεκέλ - reverse
1/2 Σεκέλ
1981 - 1984
Piedfort Set
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 20mm
KM# 109p
Τιμή: 0.67
Ισραήλ 1 Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1 Σεκέλ - reverse
1 Σεκέλ
1981 - 1985
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 111
Τιμή: 0.2

Ισραήλ 1 Σεκέλ - obverseΙσραήλ 1 Σεκέλ - reverse
1 Σεκέλ
1981 - 1985
Piedfort Set
Χαλκονικέλιο, 11.1g, ø 23mm
KM# 111p
Τιμή: 0.32
Ισραήλ 5 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 5 Σεκαλίμ - reverse
5 Σεκαλίμ
1982 - 1985
Χαλκοαλουμίνιο, 6.2g, ø 24mm
KM# 118
Τιμή: 0.35
Ισραήλ 5 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 5 Σεκαλίμ - reverse
5 Σεκαλίμ
1982 - 1985
Piedfort Set
Χαλκοαλουμίνιο, 13g, ø 24mm
KM# 118p
Τιμή: 0.82

Ισραήλ 10 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 10 Σεκαλίμ - reverse
10 Σεκαλίμ
1982 - 1985
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 26mm
KM# 119
Τιμή: 0.28
Ισραήλ 10 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 10 Σεκαλίμ - reverse
10 Σεκαλίμ
1983 - 1985
Piedfort Set
Χαλκός-Αλουμίνιο, 16.5g, ø 26mm
KM# 119p
Τιμή: 0.69
Ισραήλ 50 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 50 Σεκαλίμ - reverse
50 Σεκαλίμ
1984 - 1985
Χαλκοαλουμίνιο, 9g, ø 28mm
KM# 139
Τιμή: 1

Ισραήλ 50 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 50 Σεκαλίμ - reverse
50 Σεκαλίμ
1985
Piedfort Set
Χαλκοαλουμίνιο, 19.5g, ø 28mm
KM# 139p
Τιμή: 4.21
Ισραήλ 100 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 100 Σεκαλίμ - reverse
100 Σεκαλίμ
1984 - 1985
Χαλκονικέλιο, 10.8g, ø 29mm
KM# 143
Τιμή: 0.6
Ισραήλ 100 Σεκαλίμ - obverseΙσραήλ 100 Σεκαλίμ - reverse
100 Σεκαλίμ
1985
Piedfort Set
Χαλκός-Αλουμίνιο, 23.3g, ø 29mm
KM# 143p
Τιμή: 3.13

Ισραήλ>Κράτος του Ισραήλ|1960 - 1980
 Χρονική Περίοδος

Ισραήλ 1 Αγκορά - obverseΙσραήλ 1 Αγκορά - reverse
1 Αγκορά
1960 - 1980
Αλουμίνιο, 1.03g, ø 20mm
KM# 24
Τιμή: 0.14
Ισραήλ 5 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 5 Αγκορότ - reverse
5 Αγκορότ
1960 - 1975
Χαλκοαλουμίνιο, 2.3g, ø 17.5mm
KM# 25
Τιμή: 0.14
Ισραήλ 5 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 5 Αγκορότ - reverse
5 Αγκορότ
1974 - 1979
Χαλκονικέλιο, 2.3g, ø 17.5mm
KM# 25c
Τιμή: 0.48

Ισραήλ 5 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 5 Αγκορότ - reverse
5 Αγκορότ
1976 - 1979
Αλουμίνιο, 0.77g, ø 17.5mm
KM# 25b
Τιμή: 0.31
Ισραήλ 10 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 10 Αγκορότ - reverse
10 Αγκορότ
1960 - 1977
Χαλκοαλουμίνιο, 4.3g, ø 21.5mm
KM# 26
Τιμή: 0.24
Ισραήλ 10 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 10 Αγκορότ - reverse
10 Αγκορότ
1974 - 1979
Χαλκονικέλιο, 4.3g, ø 21.5mm
KM# 26c
Τιμή: 0.4

Ισραήλ 10 Αγκορότ - obverseΙσραήλ 10 Αγκορότ - reverse
10 Αγκορότ
1977 - 1980
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 21.5mm
KM# 26b
Τιμή: 0.18
Ισραήλ 25 Αγορότ - obverseΙσραήλ 25 Αγορότ - reverse
25 Αγορότ
1960 - 1979
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 27
Τιμή: 0.29
Ισραήλ 25 Αγορότ - obverseΙσραήλ 25 Αγορότ - reverse
25 Αγορότ
1974 - 1979
Χαλκονικέλιο, 6.65g, ø 25.5mm
KM# 27b
Τιμή: 1.1

Ισραήλ 1/2 Λίρα - obverseΙσραήλ 1/2 Λίρα - reverse
1/2 Λίρα
1963 - 1979
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 24.5mm
KM# 36
Τιμή: 0.23
Ισραήλ 1 Λίρα - obverseΙσραήλ 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1963 - 1967
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 27.5mm
KM# 37
Τιμή: 0.61
Ισραήλ 1 Λίρα - obverseΙσραήλ 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1967 - 1980
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 27.5mm
KM# 47
Τιμή: 0.21

Ισραήλ 5 Λιρότ - obverseΙσραήλ 5 Λιρότ - reverse
5 Λιρότ
1978 - 1979
Χαλκονικέλιο, 11.2g, ø 30mm
KM# 90
Τιμή: 0.62

Ισραήλ>Κράτος του Ισραήλ|1948 - 1959
 Χρονική Περίοδος

Ισραήλ 1 Προύτα - obverseΙσραήλ 1 Προύτα - reverse
1 Προύτα
1949
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 21mm
KM# 9
Τιμή: 0.66
Ισραήλ 5 Προύτα - obverseΙσραήλ 5 Προύτα - reverse
5 Προύτα
1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.2g, ø 20mm
KM# 10
Τιμή: 0.99
Ισραήλ 10 Προύτα - obverseΙσραήλ 10 Προύτα - reverse
10 Προύτα
1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.1g, ø 27mm
KM# 11
Τιμή: 1.12

Ισραήλ 10 Προύτα - obverseΙσραήλ 10 Προύτα - reverse
10 Προύτα
1952
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 24.5mm
KM# 17
Τιμή: 0.55
Ισραήλ 10 Προύτα - obverseΙσραήλ 10 Προύτα - reverse
10 Προύτα
1957
Επιχαλκωμένο Αλουμίνιο , 2.8g, ø 24.5mm
KM# 20a
Τιμή: 1.44
Ισραήλ 10 Προύτα - obverseΙσραήλ 10 Προύτα - reverse
10 Προύτα
1957
Αλουμίνιο, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 20
Τιμή: 1.02

Ισραήλ 25 Μίλς - obverseΙσραήλ 25 Μίλς - reverse
25 Μίλς
1948 - 1949
Αλουμίνιο, 3.5g, ø 30mm
KM# 8
Τιμή: 9.01
Ισραήλ 25 Προύτα - obverseΙσραήλ 25 Προύτα - reverse
25 Προύτα
1949
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 12
Τιμή: 1.08
Ισραήλ 25 Προύτα - obverseΙσραήλ 25 Προύτα - reverse
25 Προύτα
1954
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.5g, ø 19.5mm
KM# 12a
Τιμή: 1.41

Ισραήλ 50 Προύτα - obverseΙσραήλ 50 Προύτα - reverse
50 Προύτα
1949
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 13.1
Τιμή: 0.67
Ισραήλ 50 Προύτα - obverseΙσραήλ 50 Προύτα - reverse
50 Προύτα
1954
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23.5mm
KM# 13.2a
Τιμή: 0.93
Ισραήλ 50 Προύτα - obverseΙσραήλ 50 Προύτα - reverse
50 Προύτα
1954
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 13
Τιμή: 1.07

Ισραήλ 100 Προύτα - obverseΙσραήλ 100 Προύτα - reverse
100 Προύτα
1949 - 1955
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 14
Τιμή: 1.03
Ισραήλ 100 Προύτα - obverseΙσραήλ 100 Προύτα - reverse
100 Προύτα
1954
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.3g, ø 25.6mm
KM# 18
Τιμή: 1.48
Ισραήλ 250 Προύτα - obverseΙσραήλ 250 Προύτα - reverse
250 Προύτα
1949
Ασήμι 0.500, 14.4g, ø 32.2mm
KM# 15a
Τιμή: 11.66

Ισραήλ 250 Προύτα - obverseΙσραήλ 250 Προύτα - reverse
250 Προύτα
1949
Χαλκονικέλιο, 14.1g, ø 32.2mm
KM# 15
Τιμή: 3.01
Ισραήλ 500 Προύτα - obverseΙσραήλ 500 Προύτα - reverse
500 Προύτα
1949
Ασήμι 0.500, 25g, ø 38mm
KM# 16
Τιμή: 24.13

uCoin